vrijdag 5 mei 2017

Tridentijnse Mis


4 opmerkingen:

Anoniem zei

wijze woorden

en EERBIED van de gelovigen die hun armzalige geloof komen verdiepen en God
vinden in hun eigen DAGELIJKS leven

vandaag zijn de "katholieken" niet meer dan heidenen, en ik zie geen verschil in het hun gedrag in leven, politiek en de ethische beslissingen die vandaag moeten genomen worden over leven en dood

daarom ben ik in feite uit die "kerk" gegaan al van 1982 en ik ben niet teruggekeerd

niet alleen omwille van de Mis die veranderd was, maar omwille van de "kerk" die veranderd is en niets meer zegt over goed en kwaad vanop de kansel

het gaat hem om veel meer dan om een eredienst of een toestand van sacraliteit, als de Mis niet meer is dan een feelgood toestand, zoals ook de goddelozen kunnen genieten van sacrale of diepgaande klassieke muziek, dan betekent het niets

ons geloof moet ons leiden naar een diepgaand christelijk GEWETEN van wie we zijn in het aanschijn van God en onze relatie met de wereld over morele kwesties van goed en kwaad en de manier waarop we durven GETUIGEN over goed en kwaad en daarmee onze "vrienden" in de wereld verliezen zoals Jezus ons voorspeld heeft

guido

Anoniem zei

Wat mij na zoveel tientallen jaren nog steeds ontroert: de diepe ernst en deemoedige concentratie bij de voorbereiding van de Hl. Mis.
Beginnend met Psalm 83 Quam dilecta tabernacula, waarvan de eerste vers eveneens bij de kerkwijding en de herdenking ervan (dedicatio ecclesiae) zo heerlijk gezongen wordt;
en besluitend met Psalm 129 De profundis.
Leitourgia, de juiste stand en dienst vóór de Heer.

Voor mij ligt het oude missaal en vesperboek van mijn moeder, in bruin leer, een beetje versleten en door veelvuldig gebrui een beetje gehavend maar trots de vele tijdverbazend goed bewaard.
De prachtige liturgische boekversiering van Dr. Felix Rutten is alleen reeds bekerend.
Wanneer men dan ziet en zich herinnert, wat de noordbelgische bastaardkerk aan brol en vunzigheid (ik denk hier aan Roeach3 met zijn pedofilizerende en technisch nu echt krotterige illustraties onder toezicht van Jef Bulckens) geproduceerd heet, moet men wenen.

Anoniem zei

Zeer ontroerend hoe de kleine jongen devoot bidt me zijn handen tesamen, en dan kort zijn vader toont waar men is.
"Jong geleerd is oud gedaan".

Kort in de herinnering: in de eerste weken van zijn "pontificaat" vroeg Bergoglio aan een brave misdienende jongen, die eveneens devoot zijn handen in gebedshouding hield:
"Zijn die tesamen geplakt?".
Dat was het begin van de peronistische amokloop aan de top van de Kerk- er kwam nog veel meer.
Sub tuum praesidium

Anoniem zei

Ik herinner mij ook aan de foto van de misdienaar in Rome en aan zijn verbouwereerd gezicht.
En een paar dagen nadien aan het grijnzende gezicht van de zwitserse gardesoldaat die en passant "een polleke" van Bergoglio kreeg.

De kruik gaat zo lang te water, tot ze barst.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer