woensdag 10 mei 2017

Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen6 opmerkingen:

Anoniem zei

Hartelijk dank aan @The Guardian Angel voor de publicatie van dit prachtig lied.

Ik herinner mij als gisteren hoe wij einde der jaren '60 in ons vlaams college (nederlandstalig, noordwest van Brussel én zéér, zéér vlaams (scholieren én leraars)(deshalve dan ook later opgedoekt door de Guimardstraat en Mechelen-Brussel) dit lied in de grote studiezaal zongen (ca.160 scholieren, in de "zevende" en "achtste")

Alles uit een gestencild boekje, daarin ook "Wees gegroet o sterre", "Kempenland", heimatliederen en besluitend met "Het vendel moet marcheren". Zeer kerkelijk dan nog enige psalmen en liederen van Ignace DeSutter.
6 jaar later was alles weg.
Zeer groot mijn verbazing en ontroering toen ik 25 jaar nadien een paar van deze liederen bij Paderborn (Duitsland) in de mis aantrof ("Wees gegroet o sterre"-origineel duits, prachtig Marialied;en "Met de boom des levens"("Holz auf Jesu Schulter"), geînspireerd door het gregrianische Kyrie "Orbis factor").

En ondertussen werd Vlaanderen bedolven onder krot en Taizérommel.

Van 1982 tot 2002 was de jezuîetenpater Luc de Hovre SI, zelf nog bij de "Broeders van Liefde" op school gegaan, zeer goede vriend van kardinaal Godfried Danneels, hulpbisschop voor Brussel en voor de vlamingen daar in het bijzonder.
Onder diens toezicht enz. werd daar "Radio Basiliek"-"Radio spes" opgericht, nu direct ook niet de grote renner bij de evangelisatie.
DeHovre zelf kwam dan in het begin der jaren '90 ook door totale stilte in het gesprek, toen er doofpotting van pedofiele klachten bij de jezuîeten lolkaal opdook.
(Uiteindelijk kwam het weer op afwijzen van schuld en niet-betalen willen (weer eens decenten!) uit).
Met een ronduit belabberde balans voor het vlaamse katholieke leven in Brussel verdween de Hovre dan in 2002 van het toneel, toen Danneels en zijn bastaardkerk in een eerste offensief aan diggelen geschoten waren.


Origineelcitaaat van Luc de Hovre aan "Radio Basiliek"en "Radio Spes" in de jaren '90 (tijdens het offensief tegen Roeach3/ CPRL/ Borremans 1 en 2):
"Graag een paar liederen van Mortelmans en DeVocht spelen..."

Ze zijn diep gezonken.

Anoniem zei

FATIMA 2017:

Die Wallfahrtsstätte spricht derweil weiterhin von «Erscheinungen» – ein Begriff, den auch der portugiesische Kurienbischof Dom Carlos Azevedo relativiert. Er meint, dass Maria nicht Portugiesisch gelernt habe, um mit Lúcia zu sprechen. Auch komme sie nicht einfach vom Himmel herab. Ein Dialog mit Gott werde über das innere Bewusstsein geführt, habe schon Papst Benedikt XVI. gesagt.

Anoniem zei

Off-topic:

In Grimbergen is de bom ontploft.
Enige kranten vermeldden gisteren dat pater K.M., 38 jaar oud, van de norbertijnenabdij van Grimbergen aangehouden was wegen verdacht van zedelijkheidsdelikten en in het bezit van een computer met kinderpornografische afbeeldingen.
Steeds weer dezelfde vunzige brol.
De kerkelijke overheid en haar spreekbuis kerknet zwijgen als vermoord, van de abdij hoort men ook niets.
Een blik op de homepage van de abdij, een beetje lezen op "kerknet" en in "Pastoralia" en in het Nieuwsblad- en de hele mizerie ligt open en bloot:
Pater K.M., geboren 1979 in St.-Lambertus-Woluwe, één der laatste seminaristen van het seminarie van Mechelen-Brussel in Leuven, ls één der laatste priesterwijdingen van nederlandstalig Mechelen-Brussel in 2004 door de toenmalige hulpbisschop Jzef DeKesel tot priester gewijd en in 2008 in de abdij van Grimbergen binnengegaan.
Een paar interviews in de gazetten nog steeds te lezen- daaronder: "Ik mis hier (in Grimbergen) echt niks".
Zal wel zo zijn -men kan er cynisch bij worden.
Een oude benedictijnse non zei mij ooit: "Wij zijn niet arm- wij hebben alleen geen geld".
De gerechtelijke politie mag nu uitpluizen hoe die pater aan al die foto's geraakt is- en ook aan zijn computer (die dingen zijn nu toch niet goedkoop);
veel erger en veruit het belangrijkste, is toch hoe hier fundamenteel tegen het christendom verstoten werd.
In de scholierstijd van deze pater werd in het godsdienstonderwijs het beruchte boek Roeach met pedofiele afbeeldingen gebruikt- over welke affaire in Vlaanderen "zedig" (zeg liever: nzedig) gezwegen wordt in alle talen.
En dan opleiding in een grootseminarie onder "kardinaal" Godfried Danneels n "hulpbisschop" Luc DeHovre, en gewijd onder "hulpbisschop" Jozef DeKesel.
En dan binnengetreden in de abdij van Grimbergen, waar pater Gereon van Boe_ in 2009 op de ondertekenaarslijst van "Gelovigen nemen het woord" prijkte.(nog steeds te zien op "Katholieke kruistochten"-weebly);
het filmpje met de "ice-water bucket challenge" met de prior v.Grimbergen stond voor een paar maanden hier op kavlaanderen.blogspot.
Bij de grote geschiedenis en het aanzien en uitstraling van deze abdij, en bij de vlaamse en eerder trouwkatholieke gezinning van de vlamingen in het noorden van Brussel, is hier een echte bom ontploft.
En het zwijgen van de commanderende krotters bovenaan maakt de zaak nog erger.
De bastaardkerk in volle "glorie".
Het symbool van deze abdij was de feniks "Ardet nec consumitur" (Hij brandt en toch vergaat hij niet).
Hier is een brussels kieken in het verschroeiend vuur van een atoombom geraakt- of om Kockerols ("zoutplekken van het geloof"(2013 in Pastoralia)) te parafraseren:
het brussels kieken is in de pekel gevallen.
"Het dorre hout moet verbrand worden".

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Dat er in de abdij van Grimbergen van alles aan de hand is, is duidelijk. En er is nog meer aan de hand. Maar, deze affaire hebben ook wij niet zien aankomen.

De bewuste pater is trouwens deels kreupel en kan dus niet goed lopen. Of hij mentaal helemaal OK is, heb ik ook altijd betwijfeld.

Anoniem zei

(Grimbergen 13 mei 201723.40 en Guardian Angel)

Dat is de zogenoemde "salami-tactiek":
van de worst worden steeds weer dunne schijfjes gesneden- en de worst van de sexcatastrofen in de bastaardkerk in noordbelgiê schijnt oneindig lang te zijn.

En Bergoglio protegeert zeer sterk de bij pedofilie betrokken "herders" van de laatste generatie.

Anoniem zei

Vanuit het oogpunt van kwaliteitsmanagement:
de ganse noordbelgische kerkboel: de bisdommelijke besturen, de 2 seminaries, de abdijen, de afdeling godsdienstwtenschappen der universiteit Leuven en de website THOMAS degelijk apostolisch visiteren en de Augiasstal uitmesten.
Er zal dan bijna niets overblijven.

Noordbelgiê kerkelijk afgewrakt tot de bodem.
En de grote protector van al deze bietekwieten in Rome zit mee vast in het moeras en komt nu zwaar onder vuur.
Dies irae

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer