zaterdag 24 september 2016

Zeer interessant overzichtsbericht op 'Restkerk':

Paus Benedictus op de vraag of hij de laatste paus is: ‘Alles is mogelijk’


“Wie is de Paus vandaag, en hoeveel zijn er nu juist?” vroeg de Italiaanse journalist Antonio Socci, die bekend staat door zijn geaccentueerde kritiek op paus Franciscus, zaterdag in zijn publicatie voor de krant Libero. Er heerst algemene verwarring in de Kerk en het nieuw interviewboek van Benedictus XVI “De Laatste Gesprekken”, voegt er nog wat mist aan toe in plaats van ze weg te nemen. Socci heeft in 2014/2015 de geldigheid van de verkiezing van paus Franciscus in vraag gesteld, maar nog niet zo lang geleden distantieerde hij zich van deze hypothese, hoewel hij het niet volledig heeft opgegeven zo blijkt. De nog steeds verrassende aftreding van Benedictus XVI stoort hem en andere katholieken nog steeds. Het is een innerlijke rusteloosheid die voortdurend wordt gevoed door het pontificaat van Franciscus.

In het nieuw artikel stelt Socci opnieuw de geldigheid van het officiële aftreden van Benedictus in vraag, en ook de nog meer verrassende stap, om een voordien onbekende figuur in te voeren, namelijk een “emeritus paus”. Is Benedictus nog steeds Paus? Hoe kunnen er twee pausen zijn? Deze vragen rijzen niet enkel bij Socci, want ook leidende canonisten hebben gewaarschuwd voor de introductie van deze figuur. Zo’n vragen werden gesteld door Kardinaal Walter Brandmüller, een nauwe vertrouweling van Benedictus XVI, en die het “op pensioen gaan” niet goedkeurt. Daarom waarschuwde de kardinaal afgelopen juli voor de institutionalisering van een “papa emeritus”, mede omdat er groepen zijn in de Kerk die Benedictus nog steeds zien als de legitieme paus, en dit is een gevaarlijke explosieve kracht met het risico van schisma die in de lucht hangt.

Vandaar dat Socci al van in 2013 zijn bezorgdheid over het ongewone aftreden en het daaropvolgende conclaaf in diverse artikels duidelijk maakte. Ondertussen onderzocht de canonist Stefano Violi de verklaring of “Declaratio” waarmee Benedictus zijn aftreden aankondigde, en hij kwam tot de conclusie: “Benedictus ging akkoord om het ministerium (de bediening) te verlaten: niet het pausschap onder de bepalingen van Bonifatius VIII, noch de munus (het ambt zelf) volgens Canon 332 §2, maar het ministerium, of zoals verklaard in zijn laatste audiëntie: de actieve uitoefening van het ministerie.

Zijn persoonlijke secretaris, Aartsbisschop Georg Gänswein, kondigde afgelopen mei in zijn toespraak in de Gregoriana aan wat Benedictus XVI nu verder zet in zijn interviewboek. Gänswein ging zelfs nog verder in detail. Gänsweins toespraak, die door de meeste media werd gecensureerd, sloeg volgens Socci “bij de Romeinse Curie in gelijk een atoombom.”

Een duplicatie van het ambt is niet toegestaan!

Bron: Restkerk

Link:


https://restkerk.net/2016/09/23/paus-benedictus-op-de-vraag-of-hij-de-laatste-paus-is-alles-is-mogelijk/

12 opmerkingen:

Anoniem zei

Het eerste schisma is onafwendbaar. Men kan zich immers geen gezin voorstellen waar de goedaardige vader in huis zou blijven terwijl een agressieve stiefvader de eigentijds ingestelde kinderen verwent met alle denkbare nonsens.

Juist doordat de rechtgeaarde vader het huis (niet zijn gezin) verlaat krijgen de kinderen de kans tot een keuze, hoe pijnlijk dat ook moge zijn.

Eennmaal die scheiding werkelijkheid geworden dient zich het tweede schisma aan.

De meeste kinderen zullen zeer zeker bij de stiefvader blijven, maar omwille van de steeds gortiger wordende sfeer zal daar grote tweedracht ontstaan. Daar kan geen twijfel over bestaan want dat is juist de aard van duiveltje Bergoglio.

Alle oorlogsvoering is gebaseerd op misleiding (Sum Tsu, The Art of War).

Bij de goedaardige kinderen ligt het subtieler.
Men kan onderscheiden enerzijds de groep van de vormelijke christenen en anderzijds zij die een meer levendige geestelijke beleving nastreven. Doordat deze laatsten vanwege de zeer moeilijk geworden omstandigheden de eersten aanmoedigen ontstaat wrevel bij de vormelijken, net zoals heden goedmenende christenen niet willen horen dat hun paus Franciscus niet aanvaardbaar is.

Dit is zichtbaar voor wie goed aanvoelt tijdens de tridentijnse mis en een klassieke sacramentsaanbidding.

Wim zei

Inderdaad een interessant artikel. Het bestaan van 2 pausen illustreert hoe ook de Kerk zich niet kan onttrekken aan postmoderne ontwikkelingen, zoals die geëxpliciteerd worden in de filosofie. Het ontstaan van de Kerk en een groot deel van haar geschiedenis hebben zich afgespeeld in een éénduidige culturele context, met een dominant patriarchaat en een filosofische eenduidigheid van de taal. Maar die context is verdwenen, noch bestaat er nog langer zoiets als een eenduidigheid van de taal (wat een "zuivere" wet onmogelijk maakt), noch bestaat het patriarchaat nog langer, waarbij ook de 'eenvoudige' opvatting over het gezin verdwijnt. Als we rondom ons kijken, zien we overal nieuwe gezinsvormen (zoals in het voorbeeld van Anoniem hierboven) en kunnen we vaststellen dat die niet meer of niet minder succesvol zijn dan het "antieke" gezin. Gelovigen die zich vastrijden in een vastklampen aan wat voorbij is, hebben totaal niet begrepen wat het Evangelie openbaart. Zij kunnen de Kerk van Christus niet zien als een levend lichaam, enkel als een ruïne die koste wat kost moet blijven bestaan, ook nadat alle bewoners allang verdwenen zijn. Het is jammer dat de steller van deze blog niet beter vertrouwd is met de Heilige Schrift.

The Guardian Angel zei

Beste Wim, bent u een jood?

Anoniem zei

Als Benedictus werkelijk nog paus zou zijn, doet hij er alles aan om de dubbelzinnigheid te laten bestaan, als deze berichten al kloppen.
Zich dan dus beroep op Benedictus als wettige paus is dus ook maar een flauwe verrechtvaardiging: een paus die de dubbelzinnigheid in stand houdt, is die wel katholiek?

The Guardian Angel zei

Benedictus XVI is zeker katholiek. Echter, hij is op dit moment een materiële ketter, omdat hij de these van de twee pausen schijnt te ondersteunen, hetgeen niet mogelijk is.

Een merkwaardig verschijnsel, dat naar aanleiding van deze puinhoop de kop begint op te steken in Vlaanderen, en waarschijnlijk ook elders, is het sedevacantisme.

Tot voor kort een louter Amerikaans verschijnsel.

Men moet steeds voor ogen houden, dat een paus eerst en vooral ook een mens is. Dus, wanneer een paus zondigt, blijft hij paus. Dat geldt ook voor alle conciliaire pausen.

Dus, wanneer een paus een ketterij verkondigt, dan behoort die ketterij niet tot het Magisterium, maar is dit gewoon zondig.

Echter, Bergoglio is een atypische conciliaire paus, omdat er al een paus was toen hij tot paus verkozen werd. De laatste keer, dat dit in de Kerk gebeurd is, is 600 jaar geleden.

Bergoglio is vanaf het allereerste moment gecontesteerd geweest en het protest wordt alleen maar groter.

Bergoglio is geen paus, niet omdat hij ketterijen verkoopt, maar omdat hij ongeldig tot paus werd verkozen.

Wim zei

Ik ben katholiek en goed vertrouwd met de Bijbel en de leer van de Kerk.

The Guardian Angel zei

Wim, dat zeggen de modernisten allemaal.

Anoniem zei

@Wim,
Uw posting is gezever van a tot z.
Hoe U van "het ontstaan van de Kerk in een ééndudige culturele context ...en een filosofische eenduidigheid van de taal" kan spreken, is totale onzin.
Het oudhebreeuws is een krachtige taal, maar nu niet direct een eenduidige filosofische taal (bij de Boeken der Wijsheid zijn er zeer grote verschillen in het taalgebruik, van de dikwijls zeer moeilijke of moeilijk te verstane stukken en verzen uit de psalmen enerzijds tot Jesus Sirach, oorspronkelijk in het grieks geschreven).
De koiné van het Nieuwe Testament is overigens zeer semitisch gekleurd (syrisch en aramees).
En tussen de griekse en de romeinse cultuur, en dan later de latijnse cultuur in Noordafrika en ook later in Galliê en Ierland, en de hellenistische joods-syrische wereld gapen afgronden.
War het "dominante patriarchaat" betreft: het christendom was vanaf het begin gekenmerkt door een zer groot respect en een zzer grote rol van de vrouwen, hier overigebns ook in het romeinse keizerrijk (bvb. Flavia aan het hof van keizer Vespasianus).
Het "ntieke gezin" is helemaal niet "antiek", maar is een essentieel kenmerk van het vroegste christendom tot vandaag- overigens superieur aan alle andere vormen en daarom ook universeel.
(De schadelijke nevenwerkingen van de polygamie waren reeds in de klassieke oudheid bekend)
En de Hl. Kerk is geen ruîne, maar het corpus mysticum Christi.
Het zijn juist de bastaardkerkers, die dit niet willen inzien en er een pedo- en homofiele club van willen maken (en nu ook met bi-en zelfs ook met zoo (cyno)sexuele aspiraties (cfr. Eric Dejaegher en zijn estbattementen met een eskimohond).
Taalkundig bent U een echte kluns; en klaarblijkelijk totaal geobsedeerd door nieuwigheden bij menselijke verbindingen, veel frustratie bij de roemrijke geschiedenis van het christendom en productie van vervelend gelul.
Echt nieuw-kerknet-niveau.

Anoniem zei

@The Guardian Angel is hier bij te treden:
Bergoglio is geen paus omdat hij ongeldig tot paus werd verkozen.
Alleen reeds de activiteiten van de Groep van St.-Gallen (alias: de "mafia" van Danneels) maken zijn verkiezing ongeldig.
Daarenboven zijn er bij het amtsverzaak van een paus hoogste juristische en institutionele voorwaarden te voldoen, en is ook wat juristisch nog mogelijk zou kunnen zijn, daarom nog niet moreel geoorloofd.(Zeer uitvoerig hier Kard. Brandmüller)
D.w.z.: Paus Benedictus XVI is nog steeds paus, al wil hij dit mogelijkerwijze niet meer zijn; het komt hier nu echter niet op zijn wil aan (dat wordt gevraagd na de pauskeuze, of men de keuze aanvaardt) maar wel op de plicht.

Op een ander blad staat echter dat, wanneer een paus ketterijen verkoopt, en dit uitdrukkelijk als magisterium uitgeeft, hij dan geen paus meer is (de Hl. Robertus Bellarminus is daar zeer expliciet).
Ketterijen heeft Bergoglio reeds meerdere van zich gegeven- maar het mooiste: zoals hij zelf zei bij de terugvlucht van de Filippijnen: "Natuurlijk behoort alles, wat een paus zegt, tot het magisterium!".
Daarmee heeft hij natuurlijk zijn eigen positie weggedynamiteerd.
Zeer goed observeren-analyseren-commenteren- electronisch verspreiden.
Tibi Christe splendor Patris

Anoniem zei

Enfin,een mens leert bij: het sedevacantisme tot heden een Amerikaans verschijnsel. Zou E.H. Schoonbroodt zaliger raar in de oren geklonken hebben. En Stuyver ook.
En een ketter is hier nu plots ook katholiek. Benedictus is blijkbaar een katholieke ketter. Enfin, interessant.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem,

Niemand kan ontkennen, dat het sedevacantisme in Vlaanderen een marginaal verschijnsel was en nog steeds is. Echter, niemand kan ontkennen, dat door de capriolen van Bergoglio, het sedevacantisme in Vlaanderen en elders een 'boost' heeft gekregen. Zo danig zelfs, dat de groei van het sedevacantisme, vooral bij jongeren, zorgwekkend wordt.

De stellingen van de sedevacantisten zijn absurd. En net door de verwarring die ze zaaien, zijn ze erger dan de modernisten. Men kan niet zomaar 50 jaar Novus Ordo kerk wegvegen. De Novus Ordo kerk is een realiteit en moet betrokken worden bij de oplossing van het probleem. De Novus Ordo kerk negeren, is geen optie.

Verder bent u ook niet nauwkeurig in de formulering aangaande Paus Benedictus XVI.

Mijn stelling is, dat Paus Benedictus XVI een 'materiële ketter' is. Met andere woorden, een gelovige die één of meerdere ketterijen verkoopt, maar die oprecht denkt, dat die ketterijen geen ketterij zijn. Met andere woorden, een materiële ketter is géén échte ketter. Een materiële ketter blijft paus en verliest zijn ambt niet.

Anoniem zei

Aan anoniem 25 september 2016 12:08

Natuurlijk is het sedevacantisme vooral in amerika (hoofngo dzakelijk in noordmarika) thuis.
Dt is voor een groot deel terug te voeren op kardinaal Ngo Dinh Thuc (uit Vietnam),met een zeer interessante biografie en zeer veel theologische kennis.
(Lees hier het artikel op wikipedia om weer iets bij te leren).
dan
Veel bijleren kan U eveneens bij wikipedia onder het steekwoord "sedevacantism"(engels of frans):
de verbinding met amerika wordt daar uitvoerig besproken.
Onder het steekwoord "Guérard des Lauriers" dan ook zeer mooi het verschil tussen "materialiter" en "formaliter" bij een persoon, verdacht van ketterij.

Zoals U ziet: op deze blogspot.site kan men elke dag iets bijleren.
(Voor de noordbelgische bastaardkerk overigens is het evangelie van vandaag (Lk 16,19-31) bijzonder toetreffend: van hoge typen die vet verdienen en de (ook figuurlijk en spiritueel) armen, die naar mooie liturgie en gedegen theologie vragen en sedert tientallen jaren hierin verwaarlooosd werden; en daan eeen einde, waar van "wellness" geen sprake meer is, en ook niet meer van barmhartigheid in de schooot van Abraham)

En dan het epistel (1 Timotheus, 6, vers 14: ...ut serves mandatum sine macula...Vervul Uw plicht rein en zonder blaam): natuurlijk onzin bij DeKesel en zijn bietekwieten, maar tegelijkertijd een bevel voor ons.

Ance Deus nunca seras eroe anonimo.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer