maandag 19 september 2016

Thérèse de Lisieux et Jésus


En voor de puristen onder ons:

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face


9 opmerkingen:

Anoniem zei

Sainte-Face, is dat de patrones van Face-book?

The Guardian Angel zei

En voor de spotters onder ons:

Vergeet niet, dat het wel eens gevaarlijk kan zijn om met goddelijke zaken te spotten!

'La Sainte Face' of 'La Sainte Face de Jésus' = 'Het Heilig Aanschijn'

Het Heilig Aanschijn toont ons het Gelaat van Christus, afgebeeld op het doek van Veronica. Volgens de overlevering heeft zij tijdens de Kruisweg het zweet en bloed van het Heilig Gelaat van Christus afgedroogd. De afdruk die op het doek achterbleef, gold als de enige en ware afbeelding van Christus.


DUS:

De Heilige Theresia van het Kind Jezus en het Heilig Aanschijn


Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2012/03/litanie-van-het-heilig-aanschijn.html


Dat de Vlaamse Bastaardkerkers nog nooit van het Heilig Aanschijn hebben gehoord, is duidelijk!

Uw onwetendheid zij u echter vergeven.

Vraag het anders maar eens aan Johan Bonny, die weet nog iets te vertellen aangaande een bepaald toneelstuk in Antwerpen.

Bonny had zijn 'contacten' in Rome aangesproken en volgens hen was het toneelsctuk niet blasfemisch.

Ik herinner mij, dat nog enkele gelovigen een longfleurus opgelopen hebben, toen zij bij -20°C buiten stonden te bidden als eerherstel, terwijl Bonny binnen, samen met schepen van 'cultuur' Philip Heylen, aan de champagne zat.

Later op de avond is Bonny dan via de achterdeur vertrokken om toch maar niet te hoeven 'dialogeren' met de gelovigen buiten!

Inderdaad, fijne 'bisschoppen' hebben wij hier in Vlaanderen!

De 'dialoog' tussen Bonny en Heylen verliep echter prefect!

Philip Heylen, die zoals bekend, en als CD&V-politicus, nogal 'pro-gay' is.

Net zoals Johan Bonny zélf, Jef De Kesel met zijn 'respect' voor homoseksuele daden en bepaalde 'gay-friendly' 'dekens' uit het Hageland!

Hopelijk géén parels voor de zwijnen!

Wim zei

het probleem ontgaat u:de mensen verstaan uw franskiljonse reclame niet!
Vlaams, weet u wel?

The Guardian Angel zei

Alles Voor Vlaanderen
Vlaanderen Voor Kristus.

Vlaanderen zal dus Katholiek zijn of niet zijn!

Anders kan u meer beter meteen Arabisch leren!

The Guardian Angel zei

Misschien, dat onze 'franskiljonse' vrienden net iets meer van het Katholieke Geloof bewaard hebben, zodanig dat de Vlamingen er misschien iets van kunnen leren!

Anoniem zei

Aan anoniem 19 september 2016 19:02
Deel 1)

Zoals Uw posting aantoont is de domheid van de noordbelgische bastaardkerkers klaarblijkelijk even groot als hun neiging blasfemie te bedrijven.

Maar inderdaad: facebook schijnt een enorme attraktiviteit op westvlaamse bastaardkerkers uit te oefenen:
Een pikant voorbeeld: Bart Pieters, tot 2011 pastorale werker in de centrale parochies van Kortrijk (St.-Martens/Onze-Lieve-Vrouw) onder de beruchte roze deken Marc Gesquiere (zelfmoord door zelfverdrinking in de Leie in januari 2011);
onvergetelijk dan de bitsige uitspraak van deze Bart Pieters op de (toenmalige) geruchten, dat Gesqiere homosexueel zou geweest zijn: "...dat dit niet waar was. Wanneer hij dat geweest zou zijn, had hij (Bart Pieters NVDR) dat in elk geval geweten..." (!?)

Verba volant, scripta manent.
Humo en Het Laatste Nieuws brachten dan het ganse verleden van Marc Gesquiere aan het licht, de zwijnestal van de CPRL ("Centrum voor Priesterkandidaten op Rijpere Leeftijd" alias de hotteste homotreff van Antwerpen); de homosexuele doordrenking en het verviltende netwerk in Zuidwestvlaanderen kwam aan het licht, Jefke DeKesel wou er hoe langer hoe mindr iets mee te maken hebben, het roze centrum met een commune aan de Grote Kring in Kortrijk werd geruimd (totnutoe staat Bart Pieters nog in het internet met "Dienstencheques" onder dit adres).

De merkwaardige jong"priester" (nuja-ook niet meer zo jong ondrtussen) Pieter Delanoy werd in het raam van de reorganisering ("kleine kuis") dan weer naar Brugge als leraar gehaald.
Bart Pieters heeft dan in Kortrijk bij de nieuwe deken Morlion zijn matten moeten rollen- en staat nu open en vrij op de homepage van "rent-a-priest", waar hij ceremonieên aanbiedt.
(Dopen, trouwfwesten en andere evenementen, waarbij merkwaardig genoeg van Onze Heer Jezus Christus geen sprake meer is).

Anoniem zei

(Deel 2)

Bart Pieters staat natuurlijk ook op facebook- en wel met een grote openingsfoto (hier mag Koen Vanhoutte zijn hart vasthouden) met onze oude bekende Pieterke Delanoy (ondrtussen oo dikker geworden), die naar zijn eigen zeggen (Het Nieuwsblad juist voor zijn "priesterwijding") "geen problemen met het celibaat had", waarbij hij "coelebs" natuurlijk foutief als "ongetrouwd" verstond, waar dit toch "alleen levend" betekent.
Alte Kameraden...
En gesupporterd wordt Bart Pieters (klaarblijkelijk niet meer zo officieel bij het bisdom Brugge werkend) door:
- Kris Baert, radiojournalist en radiomaker, leraar en zanger, door Vlaanderen tingelend met een voordracht over zijn verslaafdheid aan slaaptabletten
- Frédéric Piccavet, een jonge man uit het kortrijkse, politieke wetenschappen aan de universiteit Gent, destijds ook uitgever van een studentenblaadje, met europese connecties (dat was ook de grote droom van Vincent Orroi, die in 2012 uit het brugse seminarie buitengesmeten werd wegens een partnerzoekadvertentie op "www.gayromeo.be" (extra anti-fakle!) (Vincent heeft zich dan eerst 2 jaar later "geoutet"-Festina lente!)

- Ruben Marijsse, eveneens uit het kortrijkse (hij staat notabene nog wel op de vormelingenlijst van2006-2007)

- en Thijs Vanryckeghem uit Waregem, eveneens op Facebook (dank u wel!);
geêngageerd in de parochies van Waregem (priester: Stefaan Casteleyn)
Dat moet daar wel een fameuze boel zijn:
daar komt Daniêl Alliêt (Begijnhofkerk brussel)spreken over het herbergen van vluchtelingen (inderdaad, in die kerk werd 2015 een afghaan doodgeslagen met een ijzeren staaf door een andere afghaan, maar wegens kerkasiel werd deze moordzaak nooit opgelost)("Het grote jaar van de barmhartigheid"!)
Men loopt er ook graag rond bij de paters oblaten (de massa-pedofiel Eric Dejaegher was ook van die orde en van die kanten);
maar de klap op de vuurpijl: bij de "Vieringen Hl. Amandus" schrijft Thijl op 19.06.2014 om 09:00 : "We zijn op zoek naar misdienars!"
"We kunnen ernstig zijn, maar vooral ook héél véél plezier maken" (sic!)

Dat het personeel van de westvlaamse bastaardkerk zich zéér véél plezier gemaakt heeft, is bekend.
Dat ze tot over hun oren in pedo- en homosex bedolven zitten, is ook klaar.
Dat ze geen berouw hebben, eveneens.
Dat men echter nog steeds naar kinderen zoekt, dit ook nog breed adverteert in het web en er dan nog totale onzin en zeer ongunstig te verstane zinnetjes bij schrijft, is ronduit vernietigend.
Hier moet de overheid wegens de veiligheid van de kinderen en jonge mensen daadkrachtig ingrijpen.

Anoniem zei

Ik stam uit een zeer oude en zéér katholieke familie, daarenboven steeds vlaamsgezind en sedert generaties ook overtuigd vlaamsnationaal.
Zeer velen hebben daar grote, zeer grote, tot zelfs het grootste offer gebracht.

Zelfs bij nauwkeurig lezen heb ik nooit- ik herhaal: NOOIT- op deze blogspot-site resp. van @The Guardian Angel iets gelezen, wat naar "franskiljons" zou kunnen zwemen.
Dat de Hl. Theria van Lisieux nu "franskiljons" zou gewezen zijn , is mij nieuw;
graag een handvaste verwijzing van uw these.

De grote vlaamse voormannen hebben steeds respect voor het frans gehad;
en juist in westvlaanderen, waar de taalgrens dertig km verder ten westen verloopt, met de veelvuldige verbindingen met Frankrijk, is de kennis van het frans essentieel.

En @The Guardian Angel heeft natuurlijk gelijk:
de katholieken in Frankrijk en de franstalige Belgen zijn veel standvastiger in het geloof gebleven als de nederlandstaligen;
zelfs Nederland scoort beter- Suenens en Danneels laten groeten!

Wat nu uw "vlaams" als taal betreft: ik ken 1. de brabantse dialectgroep met het brabants, het kempisch en het antwerps (en natuurlijk het noordbrabants), 2. het limburgs (in belgiê en Nedrland) en de vlaamse dialectgroep (met het westvlaams, het oostvlaams en het zuidvlaams).
Uw "vlaams" schijnt mij eerder de prietpraat van de "v" van de cd&v te zijn.


Anoniem zei

Waar in Vlaanderen vindt men nog ijverige waarheidsgetrouwe priesters zoals de twee dappere tachtigjarigen in de Sacramentskerk in Luik ?
Iedere zondag Tridentijnse prachtig gezongen H.Mis en iedere dinsdag van 5 tot 7 uitgebreide Sacramentsaanbidding: Benedictijnse gregoriaans gezongen vespers - vast deel en dagvarierend deel, biechtgelegenheid (de kranige priesters spreken ook Nederlands), Evangelie van de dag, rozenkrans zoals in Banneux, enz. enz. Men is daar zeer goed bezig.

Dan ontmoet men in eigen dorp Riemst 'bisschop' Hoogmartens wiens betoog hoofdzakelijk bestaat uit aan elkaar gerijgde suggesties, totaal mediagericht, zijn wereldse afspraken zijn hem meer waard dan de toch extreem 'vernieuwende' sacraments'aanbidding' waar hij samen met de deken drie kwartier te laat aankomt, om dan ook nog een zeer 'vernieuwende' vertoning te geven bij het hanteren van de monstrans, vermoedelijk bedoeld om 'vuurplekken van vreugde' op te wekken. In de zondags'mis' presteert hij blijkbaar een krachttoer met een ernstige poging zowaar drie volle minuten geestelijke taal te spreken in een uiteraard socialistische preek van niet minder dan 22 minuten.

Na de sacraments'aanbidding' moet mijn engelbewaarder me wel geholpen hebben want ik kon hem zowaar volle 3 minuten geheel alleen spreken en op mijn vraag over de triestige kwaliteit van de 'gebeden' wist hij niets te antwoorden en begon hij dan nog maar eens op te scheppen over de wereldjongerendagen in Polen.

Een trots op zichzelf mediafiguur zonder een zweem van geestelijke beleving, geestelijke autoriteit nul. Kortom: een nutteloos schilderij van de intocht van Christus, euh pardon, Hoogmartens, in Riemst, omkranst met alle belangrijke personen van de streek.

Maar de vraag blijft hangen: is hij beschaamd om waarachtig te zijn in het geloof ?

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer