woensdag 6 juli 2016

Opiniepeiling over het 'ontslag' van Paus Benedictus XVI


Over de Ganswein-hypothese


"Seit der Wahl seines Nachfolgers Franziskus am 13. März 2013 gibt es also keine zwei Päpste, aber de facto ein erweitertes Amt – mit einem aktiven und einem kontemplativen Teilhaber. Darum hat Benedikt XVI. weder den weißen Talar noch seinen Namen abgelegt. Darum ist seine korrekte Anrede auch heute noch „Heiliger Vater“ (in Italiano: Santità), und darum zog er sich auch nicht in ein abgelegenes Kloster zurück, sondern in das Innere des Vatikans – als sei er nur beiseite getreten, um seinem Nachfolger und einer neuen Etappe in der Geschichte des Papsttums Raum zu geben, den er mit diesem Schritt bereichert hat um das Kraftwerk seines Gebets und Mitleidens in den Vatikanischen Gärten."

Georg Gänswein: "Benedictus is nog steeds Paus, net daarom draagt hij de witte soutane, laat hij zich 'Heilige Vader' noemen, en daarom woont hij nog in het Vaticaan!"

Link:

https://thecathwalk.net/2016/05/21/als-der-blitz-einschlug-gaenswein-ueber-den-jahrtausendschritt-von-papst-benedikt/


Nu een poll over het waarheidsgehalte van deze hypothese:

POLL: Your thoughts on Benedict’s resignation

If Pope Benedict XVI had presented his intentions as such on 11 February 2013, what conslusions would you have drawn about its effect on the Petrine Ministry and the See of Peter moving forward, as well as the conclave that followed?

 • N/A Ganswein did not accurately present Benedict's intentions.
 • Ganswein accurately presented Benedict's intentions and they have been realized.
 • Ganswein accurately presented Benedict's intentions and they are impossible.
 • The See of Peter was rendered vacant / the conclave that followed was valid.
 • The See of Peter was not rendered vacant / the conclave that followed was invalid.
 • My sensus Catholicus fails me. I must defer to the judgment of a future pope.

VERTALING:

Indien Paus Benedictus XVI zijn bedoelingen op 11 februari 2013 zo gepresenteerd zou hebben (= zoals de 'Gänswein-hypothese'), welke conclusies zou u dan hebben getrokken aangaande het effect daarvan op de uitoefening van het Petrijns Ambt en de opvolging van de Zetel van Petrus, evenals het conclaaf dat volgde?

 • N/A Gänswein gaf de intenties van Benedictus niet correct weer.
 • Gänswein gaf de intenties van Benedictus nauwkeurig weer en zij werden gerealiseerd.
 • Gänswein gaf de intenties van Benedictus nauwkeurig weer en zij zijn onmogelijk.
 • De Zetel van Petrus is vacant geworden / het conclaaf dat volgde was geldig.
 • De Zetel van Petrus is niet vacant geworden / het conclaaf dat volgde was ongeldig.
 • Mijn sensus Catholicus schiet mij tekort. Ik moet het oordeel van een toekomstige Paus afwachten.


STEM HIER:

https://akacatholic.com/poll-your-thoughts-on-benedicts-resignation/


Er is maar één antwoord correct!

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Wat Georg Gänswein zegt is totaal naast de kwestie. Benedictus is niet uit vrije wil afgetreden, maar onder druk van de financiële oligarchen en de banken. Daarom is Benedictus nog altijd paus, was het conclaaf ongeldig, en is Franciscus een usurpator – een niet-eens-katholieke usurpator.

Het Petrijns ambt bestaat uit verschillende rollen. Een “actieve en een contemplatieve” rol is zo van dat gegoochel met woorden en totaal fout

‘Paus’ zijn betekent dat je
(1) Vicaris van Christus op aarde bent, opvolger Petrus, door Christus zelf aangeduid als eerste paus.
(2) Pontifex Maximus; de hogepriester zeg maar.
(3) Dienaar van de dienaars van God en de Eerste onder de Gelijken.
(4) Patriarch van het Westen.
(5) Bisschop van Rome
(6) Staatshoofd van de H. Stoel.

De pauselijke regalia en insignia bestaan uit:
(1) Tiregnum; de tiara.
(2) Crosier – of beter de Pauselijk Ferula
(3) Pallium
(4) Sleutels van het Koninkrijk der Hemelen en te binden of ontbinden in de hemel en op aarde
(5) De vissersring – bekeren van de zielen.
(6) Umbraculum
(7) Sedia Gestatoria
(8) Etc. etc. etc
Liturgische regalia: Sub-cinctorium, Falda, Mantum

Dan heb je het primaatschap en jurisdictie, zijn politieke en internationale rol en noem maar op…

Deze niet-volledige lijst is maar een fractie van de rollen die Georg Gänswein als “actief en contemplatief” beschrijft. (Eerlijk gezegd zie ik geen rol hierboven die “contemplatief” genoemd kan worden)

Het zou helpen als hij ons eens wilde vertellen welke rollen aan Bergoglio en Benedictus toegediend zijn, en welke regalia beiden dragen of gebruiken om aan te tonen wie welke rol vervult.

Maar wanneer je iets dieper kijkt, zal je zien dat Benedictus evenmin paus was, want waar is de Tiara bv?

Anoniem zei

De Zuchetto; het symbool van autoriteit. Aangezien beiden een witte mozetta dragen, is het niet eens duidelijk wie autoriteit heeft. Zeker wanneer het dragen van een zuchetto een privilege is, geen titel.

Of draagt Bergoglio een kippah.

Anoniem zei

Benedictus heeft zijn aftreden eerst als “uit vrije wil” voorgesteld. OK. Dat is dan de versie die geldt, niet wat Gänswein er nu van probeert te maken.

Maar tijdens de preek van zijn afscheidsmis op de dag van zijn aftreden heeft hij ook duidelijk gemaakt dat een paus van eeuwig en altijd paus is. Dat een paus zelfs niet uit vrije wil zou kunnen aftreden, zoals een huwelijk ook niet ontbonden kan worden.

Misschien dat het belangrijkste wat Gänswein probeert te zeggen dit is; dat Gänswein niet ontkent dat Benedictus nog steeds paus is, maar dat er een rol voor Bergoglio in het Vaticaan uitgevonden moet worden.

Het is een teken van de tijd; mensen kunnen dingen gewoon niet meer nemen voor wat ze zijn; op zijn best spreken ze in dubbele negatieven om iets duidelijk te maken.

Anoniem zei

Een zevende optie zou als volgt kunnen klinken:
- Benedictus XVI lijkt mij heden de enig mogelijke erkende paus maar misschien moeten we het oordeel aan God de Vader overlaten.

Verantwoording:
In het eerste hoofdstuk van het boek Job wordt heel zijn leven aan Satan overgeleverd, zij het dat Satan hem zelf niet niet mag raken.
De voorbije jaren ontmoette ik veel Christenen die, ongetwijfeld door God´s genade, de oorspronkelijke Traditie mochten herontdekken. Zelfs degenen die nooit misleid werden door het modernisme zijn niet beter dan Job, rekening houdend met zijn onwetendheid over Jezus en Zijn apostelen. Ondanks de standvastigheid van de niet-misleidden vertonen zij toch voortdurend kleine modernistische trekjes.
Het lijkt me dus vanzelfsprekend dat ons oordeel over de huidige gebeurtenissen wel eens flink tekort zou kunnen schieten in de beschouwing dat vooral gelouterde Christenen de Ware Kerk kunnen voorstellen aan de minder gelouterden. Als dat inderdaad zo is hoeven wij noch Benedictus XVI noch Bergoglio te verkiezen maar de wijsheid van God de Vader. Dat een werktuig van Satan ook kansen zou kunnen krijgen tot bekering hoop ik van harte voor Bergoglio.

The Guardian Angel zei

Nogmaals:

1. Paus Benedictus XVI heeft niet uit vrije wil zijn ambt neergelegd. Hij werd geSWIFTted. Door het stilleggen van het Vaticaanse betalingsverkeer had het Amerikaanse regime het voornemen om het Vaticaan failliet te laten gaan.

2. Een Paus die onder druk gezet wordt om af te treden, kan van 'rechtswege' niet aftreden, maar blijft Paus, ook al zou hij willen aftreden.

3. Paus Benedictus XVI heeft trouwens nooit de intentie gehad om voor 100% afstand te doen van het pausschap.

Uit zijn laatste audiëntie op 27 februari 2013:

"Sta mij toe 19 april 2005 opnieuw voor de geest te halen. De ernst van de beslissing was ook te wijten aan het feit dat ik vanaf dat ogenblik altijd en voor altijd door de Heer geëngageerd was. “Altijd”. Wie het Petrusambt opneemt, heeft geen enkele vorm van privéleven meer. Hij behoort altijd en helemaal toe aan u, aan heel de Kerk."

"Het “altijd” is ook een “voor altijd”: er is geen terugkeer naar het privéleven. Mijn beslissing om afstand te doen van de actieve uitoefening van het ambt, herroept dit feit niet."

Nogmaals:

"Mijn beslissing om afstand te doen van de actieve uitoefening van het ambt, herroept dit feit niet."

CASE CLOSED.

Paus Benedictus XVI is Paus en Bergoglio is de anti-paus!

Anoniem zei


ik heb het altijd begrepen, zoals Ganswein het uitlegt. Benedict deed ALLEEN afstand van de aktieve uitvoering van het Petrus ambt. Bergoglio voert alleen het aktieve deel van het Petrus ambt uit, maar is misschien wel de feitelijke bisschop van Rome. Daarom is Ganswein ook secretaris van beiden en anders zou Benedict geen secretaris nodig hebben. Hoe verwarrend de situatie ook is, een paus (toen Benedict), mag doen wat hij wil. Dat deden ze in de Renaissance ook, maar ik geloof wel dat Benedict heel wat betere motivaties heeft, om te doen zoals hij doet. Overigens gaven alle kardinalen een blijk van gehoorzaamheid aan Benedict bij zijn 65ste jubileum. Bergoglio zat alleen in zijn stoel, te ruzien met 1 Kardinaal, die het kennelijk niet begreep en vond dat hij hetzelfde bij Bergoglio moest doen, die het weigerde.
Verder gaat het mij eigenlijk niet zo aan. Traditionele katholieken moeten gewoon hun geloof volgen en zich niet druk maken om dingen waarover ze gaan controle hebben..

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer