dinsdag 26 juli 2016

BREAKING: Twee moslim-terroristen nemen in de kerk van Rouvray, nabij Rouen, tenminste 6 gijzelaars. Zij werden door de politie uitgeschakeld, maar pastoor Jacques Hamel (84 jaar - 58 jaar priester) werd de keel overgesneden en er wordt gevreesd voor het leven van nog één gelovige...

LIVE FEED from hostage scene in Rouvray, France

Bij een gijzeling in een kerk nabij de Franse stad Rouen is een gijzelaar gedood. Het gaat om de priester van de betrokken parochie. De ordediensten konden de twee gijzelnemers uiteindelijk doden.

Even voor tien uur vanmorgen drongen twee mannen de kerk van Saint-Etienne-du-Rouvray binnen, net ten zuiden van Rouen in de regio Normandië. Er was net een mis aan de gang. De daders waren gewapend met messen.

In de kerk waren zes mensen aanwezig: de priester, twee zusters en enkele gelovigen. Een zuster kon ontsnappen en alarmeerde de ordediensten.

Volgens Franse media werd de priester de keel overgesneden en is de man gestorven. De precieze toestand van de andere gijzelaars is nog niet bekend, volgens France Info zou zeker een andere gijzelaar zwaar gewond geraakt zijn.

De interventiediensten kwamen ter plaatse en sloten de omgeving af. Rond 11 uur vielen ze binnen en konden ze de gijzelnemers neutraliseren. Volgens France Info zouden de daders doodgeschoten zijn.

Het precieze motief van de gijzelnemers is op dit moment nog niet bekend [Het zal nog wel even duren voordat ze daar achter zijn!]. De antiterreurcel van het Franse parket neemt het onderzoek in handen, wat erop wijst dat de autoriteiten uitgaan van een terreurdaad.

De Franse president François Hollande en minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cazeneuve zijn op weg naar Saint-Etienne-du-Rouvray.

Bron: De Redactie


GEBED GEVRAAGD!

Wij bidden intussen voor het zieleheil van de overledene(n) die zich, in Christelijke zin, goed 'geweerd' hebben. De terroristen zijn niet in hun opzet geslaagd!

"Geworteld en opgebouwd in Jezus Christus, standvastig in het Geloof" (KOL. 2:7)

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik weet niet goed waar Jef De Kezel zijn lijfspreuk gehaald heeft.

Vobiscum Christianus

Voor zover ik kan nagaan komt het uit Preek 340 van St Augustinus.

Vobis enim sum Episcopus, vobiscum sum Christianus.

Voor u ben ik bisschop en met u ben ik Christen.

Dit duidt op de gelijkheid tussen de bisschop en de leek, als beiden zijnde christenen, als enigste weg naar de verlossing.

Echter;

Illud est nomen suscepti officii, hoc gratiae; illud periculiest, hoc salutis.

De Kesel vergeet te zeggen dat hij bisschop is.

Hij zal de verantwoordelijkheid niet willen, hij zal zijn kudde niet willen leiden, en hij zal geen rekenschap willen geven van zijn rentmeesterschap over zijn kudde op het Laatste Oordeel.

In feite, door het citaat van St Augustinus te verhakkelen, zegt De Kesel expliciet en impliciet; "IK WEEL HELEMAAL GEEN BISSCHOP ZIJN".

Hetgeen Augustinus verder uitlegt in Preek 46 en 47 (verwijzend naar Lukas 16,2 - over het rentmeesterschap van de bisschop)

In Preek 47 leest Augustinus Ezek 34 vanuit het standpunt van de Goede Herder.

Ten eerste, omdat zelFs als we herders zijn, de herder beeft niet alleen wanneer hij hoort wat men hem zegt, hij beeft ook wanneer hij hoort wat men tegen de kudde zegt.

Ten tweede, omdat de bisschop ook een christen is, is hij ook een schaap. Dus als de Heer tegen de schapen of de herder spreekt, de bisschop zal naar alles moeten luisteren - en sidderen en beven.

Ik heb wel vaker gezegd dat de bisschoppen eens mochten beginnen om de job te doen waarvoor ze betaald worden, en die waarvoor ze gewijd zijn.
Weer interessant dat de Franse President reeds in Rouen is, maar van de bisschop heb ik nog niet veel gehoord. Maar ja, we verwachten weinig anders van een bisschop.

Lombardi heeft laten weten dat het spijtig is dat de priester in een kerk vermoord is. Dat hij tijdens het celbreren van de H. Mis vermoord is, is voor hem niet zo erg.

Anoniem zei

En Lieven Boeve wil de "dialoogschool" invoeren en DeKesel wil ons "leren leven met de islam".
Smakelijk!

Er moet nu toch eens gedegen gediscussieerd worden met deze bietekwieten.

Anoniem zei

Verbazend dat de anoniem van 13.59 nooit tot paus gekozen werd, onder medewerking van de H. Geest.
Al wie zegt: ik heb wel vaker gezegd dat..., nou, dat zijn de echte nederigen van hart, zou ik zeggen. Het loopt hier op deze site vol van typen die beweren breaking news te hebben en zonder enige studie de grootste verklaringen af te leggen. Je zou beginnen twijfelen aan God zelve: hoe Hij al die wijzen hier niet geroepen heeft tot het priester- en bisschopsambt. De vraag stellen zal wel ze beantwoorden zijn, zeker.
Enfin, dit zal toch niet worden gepubliceerd. Niet?

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Misschien beseffen wij zélf, dat wij niet waardig genoeg zijn voor het priesterschap.

Anoniem zei

Bedankt GA, voor uw antwoord op Anoniem 16:43

Als Anoniem van 13:59 had ik dat niet beter gezegd kunnen hebben.

Maar het werpt ook een meest schrijnend gevolg op; als ik zelf denk dat ik niet waardig ben voor het priesterschap, of dat ik me de halve tijd onwaardig voel het H. Sacrament te ontvangen, kan Anoniem van 16:43 zich beginnen in te beelden welk laag gedacht ik heb van het denken en handelen van de Belgische bisschoppen.

Maar goed, ik ben blij dat Anoniem 16:43 akkoord gaat met mijn opmerkingen over de Belgische Bisschoppen als hij denkt dat ik een betere bisschop of paus zou zijn.

Aan de andere kant val ik niet er noor, want zijn opmerking is tegelijkertijd satanish gevlij en een hautaine vooringenomen Zonde tegen de H. Geest.

Anoniem zei

@ anoniem 16:43
Vanaf schooljaar 1962-63, als bijna 12 jarige, werd ons in het college van Bilzen met grote trots medegedeeld dat het college ver vooropliep want dat er van dan af de nieuwe mis´viering´ zou worden uitgevoerd met dat afschuwelijk rode boekje in een volledig kaal wit geschilderde zolder. Van toen af groeide onbewust mijn afkeer van de RKK want ik kon niet begrijpen waarom de Kerk zo hypocriet werd en ik kon ook het begrip modernisme niet op de Kerk toepassen. Tegelijkertijd kwam er in Vlijtingen een ultra moderne kapelaan ´aan de macht´ want de man heeft talenten! Dertien jaren later werd ik uit de diepste wanhoop ´gered´ door protestantse hippies uit Amsterdam en de USA en zij leerden me de weg naar het Leven weer te vinden in de bijbel.
Nu heb ik zo veel moeite om weer Katholiek te worden en bovendien ben ik nu bewust zoals zeer velen omringd met vijanden die bij voorbaat hun kostbare ziel te grabbel gooien aan de Nieuwe Wereld Orde, die het idee huldigen van het samensmelten van alle godsdiensten en die totaal geen hart blijken te hebben.

Zonder dat allesvernietigend modernisme was ik kloosterling geworden. In alle vorige generaties van mijn fanilie waren er kloosterlingen.

Hebt u daar misschien ook enig zinnig antwoord op of hebt u misschien ook de moed u te verontschuldigen ?

Dat wil ik wel eens zeer graag van u horen ...

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer