zaterdag 30 juli 2016

Nog meer ketterij van Bergoglio! Dit keer uit de kapel van de 'Goddelijke Barmhartigheid' in Krakau: "Misericordia quiero y no sacrificio" (Spaans) = "Ik wil barmhartigheid en géén offers"

Bergoglio schrijft zijn valse 'boodschap' in het gulden boek


"Misericordia quiero y no sacrificio" = "Ik wil barmhartigheid en géén offers"

Het probleem met dit citaat is, dat het een citaat is, dat uit zijn context werd gerukt.
Met andere woorden, Christus heeft dit niet zo gezegd!!!

Bergoglio suggereert hier, dat Christus géén offers wil!

Dit is vals! Dit is ketterij!

Christus wil wel degelijk offers, maar oprechte offers en géén schijnheiligheid!

Dit citaat gaat terug op Hosea:

Hosea 6:6  Want vroomheid wil Ik, geen offers; Kennis van God liever dan offeranden.

Merk op, dat hier de vertaling is 'vroomheid' en niet per sé 'barmhartigheid'.

Mat 9:13  Gaat, en leert wat het zeggen wil: "Barmhartigheid wil Ik, en geen offerande." Ik ben niet gekomen, om de rechtvaardigen, maar om de zondaars te roepen.

Christus roept ons op om de diepere betekenis van deze woorden te ontrafelen.

Mat 12:7  Zo gij wist, wat het zeggen wil: "Barmhartigheid wil Ik en geen offerande," dan zoudt gij geen onschuldigen hebben veroordeeld;
Mat 12:8  want de Mensenzoon is heer van de sabbat.

Het gaat dus over het veroordelen van onschuldigen!


Mat 23:23  Wee u, schriftgeleerden en farizeeën; gij huichelaars, die tienden betaalt van muntkruid, anijs en komijn; maar die nalatig zijt in het voornaamste deel van de wet: rechtvaardigheid, barmhartigheid en goede trouw. Dit moet men doen, en het andere niet laten.

Hier wordt dan de volledige Waarheid door Christus zelf gepresenteerd!

Christus wil geen valse offers!

Hij wil géén schijnheiligheid!

Offers zijn pas oprecht, wanneer men geen schijnheilige is!


MAAR:

"Dit moet men doen, en het andere niet laten."

DUS:

Men moet barmhartig en vroom zijn
én offers brengen aan Christus! 
 


Hier zien we dan een kruising tussen Soeur Sourire en The Sound of Music! Ongelofelijk!

En hier gaan de zusters helemaal uit de bol! Onvoorstelbaar! Totaal losgeslagen!

Buiten zien we wat we al de hele tijd zien in Polen. Bergoglio trekt bijzonder weinig volk.
Het terrein is slechts voor één derde gevuld.

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik zou graag de zogenaamde Guardian Angel offeren, liefst met een brandoffer (zie de ketterverbrandingen)

Anoniem zei

Aan anoniem 30 juli 2016 20:41

Ach joeng,
Het horen van de waarheid en het zien van de eigengeliefde ellende doet natuurlijk pijn.
C'est la vérité qui blesse.
Uw reactie kan ik deshalve begrijpen.

Toch oppassen:
voor kort heb ik hier @The Guardian Angel met "Bloody Fox" van Willy Vandersteen (serie "Old Shatterhand"/Karl May) vergeleken;
branden deden daar echter alleen de saguarocactussen in de Llano Estacado en de echte Bloody Fox ruimde daar alle bandieten op.
Bij de prutserigheid van de noordbelgische modernisten heb ik toch sterke twijfels aan de verwerkelijking van Uw wens.

Ps. 40(39), 14

Anoniem zei

Twee psalmen dragen hun eerste woorden als hun naam en zijn bij het kerkvolk daaronder bekend:
Dat is Psalm 130 ("de profundis") en Psalm 51 ("Miserere mei").
Er bestaat geen enkele twijfel dat het psalm 51is, die in verloop van de laatste 25 eeuwen het meest gebeden werd- de Hl. Augustinus en Erasmus baden hem op hun sterfbed.

Ps. 51, vers 18-21 is het beste en strengste commentaar bij het Bergoglio-citaat:
" Dan wanneer Gij offers zoudt willen, zou ik ze U brengen; brandoffers bevallen U echter niet.
Een offer voor God is een neergekreukelde geest; een rouwvol en deemoedig hart zult Gij, o God, niet versmaden.
Toon genade voor Zion, o Heer, volgens Uw glorie, zodat de wallen van Jeruzalem weer opgebouwd kunnen worden.
Dan zult Gij waarachtige offers aannemen, Gaven en brandoffers; dan zal men jonge runderen op Uw altaar leggen".

Offers zijn symbolen. Maar God wil geen "Ersatz", geen ymbolen- Hij wil de spiritus principalis, het ganse leven, Hij wil onze Heiligheid.
De weg tot de heiligheid begint daarmee, dat we treurig zijn NIET heilig te zijn- zoals Léon Bloy schreef: de enige echte treurnis.

De laatste psalmvers heeft vele exegeten gestoord;
maar hij maakt natuurlijk deel uit van de Hl. Schrift en heeft zijn betekenis.
En de zin ervan is overweldigend:
Al te vaak is onze contristio niet volkomen, is maar al te vaak een attristio - het "onvolkomen berouw".
Wanneer de Hl. Kerk leert, dat voor de sacramentale vergeving zelfs dat genoeg is, dan zegt ze dat alleen, omdat ze de laatste vers v. Ps. 51 met haar ganse hart bidt.
Maar er is een uiteindelijk brandoffer, dat speciale Holocaustum, dat door zijn dood de heiligheid van het leven weer herstelt:
het Offer, dat plaatsvervangend is, maar niet zo dat het minder is, maar wel meer, ja alles, en dat daarom "voor altijd" geldt:
"De stier op het altaar" is het "Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegmeemt" en tot aan het einde der weereld als zuiver Offer van opgang der zon tot zonsondergang in het "opgebouwde Jeruzalem"- de Hl. Kerk- gebracht wordt, voor de levenden en de doden.
Een zulke vervulling van de psalm Miserere hadden wij ons nooit kunnen of zelfs maar durven uitdenken.
En opdat dit plaatsvervangend offer ook mijn leven uit het verlorene terughaalt en redt, mag ik de psalm 51 Miserere niet achter mij laten liggen.
Mit dem cor contritum et humiliatum sluiten wij aan bij het Offer van de Heer en aan Zijn verrijzenis, en de vooruitschijnende hoop daarvan vervult ons, tegelijk met het berouw, met "vreugde en welbehagen".
(cfr. Robert spaemann: Meditationen eines Christen- Über die Psalmen 1-51 (Bd.1), Stuttgart, Klett-Cotta 2014, Blz. 396-409)

(Aan anoniem 30 juli 2016 20:41

Oppassen dat U toch niets blasfemisch zegt)
Anderzijds: dank u wel voor het geven steekwoord)

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Beste dank voor de bemoediging.


Want niet tegen vlees en bloed geldt onze strijd...

Eph 6:10 Ten slotte! Weest sterk in den Heer en in zijn sterke kracht!
Eph 6:11 Legt aan de wapenrusting Gods, om stand te kunnen houden tegen de listen des duivels.
Eph 6:12 Want niet tegen vlees en bloed geldt onze strijd, maar tegen heerschappijen en machten, tegen wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de lucht.
Eph 6:13 Grijpt daarom naar de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden op de boze dag, en pal te blijven staan, na alles te hebben volbracht.
Eph 6:14 Op dan! Uw lenden omgord met de waarheid, en het pantser der gerechtigheid om;
Eph 6:15 de voeten geschoeid met bereidwilligheid voor de blijde Boodschap van vrede;
Eph 6:16 het schild des geloofs steeds voor u uit, om al de vurige pijlen van den Boze te kunnen smoren;
Eph 6:17 grijpt naar de helm van het heil en het zwaard van den Geest: en dit is het woord van God.
Eph 6:18 Blijft bidden in den Geest ten allen tijde met gebed en smeking in allerlei vorm; draagt daarbij zorg, om ook met grote volharding voor alle heiligen te blijven bidden.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer