vrijdag 29 juli 2016

Nog meer ketterij van Bergoglio uit Auschwitz:

De 'joden' zijn niet 'het Volk van God', dat zijn de Katholieken!

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Katholieken zijn geen volk. Katholiek betekent alvolkig.
Zo goed kent u uw eigen geloof.

Anoniem zei

'Katholiek' betekent: voor de hele wereld (ja goed - alvolkig dus)

Het is dus ofwel Katholiek, ofwel is het niet. Ik bedoel, er is maar 1 godsdienst wereldwijd; en dat is de Katholieke. De rest zijn louter ongelovigen.

Het volk van God is zo een typisch Joodse uitspraak, waarin erfelijkheid een rol speelt. Sinds de 19de E, zijn Joden (zionisten) zich als 'ras' gaan beschouwen. Jood kan je niet worden door je te bekeren. Je wordt daarin geboren.

Katholiek word je alleen door je te bekeren. Als je in een katholiek gezin geboren bent is dat geen garantie dat je ooit katholiek zal zijn.

Aangezien het oude verbond verbroken is, is het 'volk van God' niet meer de joden.

Inderdaad, de katholieken zijn geen volk, maar dat zijn 'de Kerk'.

Franciscus moet met "P.P." tekenen.

Maar ja, hij is geen paus. Gewoon een leek... nooit fatsoenlijk tot priester gewijd.

En waarvoor vraagt Jorge verontschuldiging? Hij kan maar moeilijk de zonden van een andere biechten.

Met een paar stomme woorden in de enigste taal die hij meester is, stoot hij zeer vele mensen tegen de borst.

Anoniem zei

Voor zover ik iets van mystiek meen te begrijpen bevindt er zich boven het tastbare aardoppervlak de geestelijk berg Sion bekroond met de geestelijke stad Jeruzalem, dus niet in theoretisch theologisch figuurlijke zin maar geestelijk tastbaar.
Voor de ongelovigen: figuurlijk is niet synoniem aan geestelijk.

´Berg´ betekent vooral ´macht´ of ´verzameling van machten´, dus niet zomaar werelds ´vestingwerk´ tenzij in geestelijke betekenis.

´Dal´ duidt dan op gebrek aan geestelijk inzicht of geestelijke beleving.

Vandaar dat het Woord van God dikwijls spreekt over het aftoppen van de wereldse ´bergen´ en het vullen van de wereldse ´dalen´, of ook het afvlakken van te wereldsgezinde geestelijke machten en het opvullen van het gebrek aan geestelijke beleving bij de armen van geest. Want zij zullen het aardrijk be-erven, en: (onoprecht geestelijk) rijken zendt Hij ledig heen en armen overlaadt Hij met (geestelijke) goederen.

Jarenlang mocht ik ´s nachts heldere dromen krijgen waarin mijn grootvader, die voorheen de bijbel voorlas aan zijn kinderen, mij o.a. met aandrang voorstelde van ´de kerk van de ware dagen binnen te gaan´ en omdat ik toen het begrip godsdienstig modernisme nog niet kende en daarom dacht dat de hele RKK hypocriet was geworden, maar ook door lezing van Jakob Lorber´s werk, ben ik er van overtuigd dat er een onaantastbare geestelijke Kerk bestaat waar men ten alle tijden terecht kan door oprechte geestelijke beleving en groeien in het hartsgebed.

Daarom dus: tot het Volk van God kunnen slechts diegenen behoren die het Woord van God onversneden en onveranderd ´traditioneel´ als voedsel tot zich nemen en waarbij de poorten van het geestelijke Jeruzalem zich ook met vreugde openen voor allen die oprecht naar rechtvaardigheid streven.

Het volk van God: dat zijn dus in de eerste plaats de Traditionele Katholieken.

Ik kan niet genoegzaam tot uitdrukking brengen hoezeer ik na en naast de bijbel het werk van Jakob Lorber als licht in een ontzettend duistere wereld ervaar, en waar het begrip ´berg´ uitputtend wordt verhelderd.

Anoniem zei

aan anoniem 29 juli 2016 16:22

U schijnt daar verschillende zaken door mekaar te brengen.
"Kat'holé gé" = ("kata holé gé") betekent "over de hele aarde", "wereldomspannend";
Niets "alvolkig", zoals U schrijft.
De missieopdracht die alle gelovigen hebben, en de bisschoppen op de eerste plaats (Het 2e Vat. Concilie noemt de verkondiging als eerste munus: dienst/plicht van de bisschop), betreft naar Mattheus ten laatste (Mt 28, 19) "panta ta ethné"= "alle volkeren".

Het "Volk van God" wordt in het Grieks met "laos" benoemd, corresponderend met het hebreeuwse "am", en wel in tegenstelling tot nietgelovige volkeren (goj/gojim);
Bij "am" wordt speciaal de familiale binding en de liefdevolle band tussen de familieleden benadrukt.
(Zeer interessant en uitvoerig hier het steekwoord "Volk Gottes" in het Lexikon für Kirche und Theologie (2003, Bd. 10).
Dat de gelovigen, a priori de gelovigen der Katholieke Kerk, Gods Volk zijn, is steeds klaar en duidelijk geweest;
De grote duitse theoloog en nieuwtestamentdeskundige Klaus Berger heeft meermaals daarop gewezen.
Zeer vele referenties direct bij het steekwoord "laos" uit het Nieuwe Testament bij Walter Bauer "Griechisches Wörterbuch des Neuen Testaments"- een echte goudmijn voor diepgelovige exegese.

Het niveau van de modernistische bastaardkerkers zinkt iedere dag nog meer.
Zoals een zeer ervaren zidduitse dominee ooit eens bij zijn zeer domme parochianen uitschreeuwde:
"Herr, schmeiß Hirn râ!"- "Heer, smijt eindelijk een beetje verstand naar beneden!".

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer