zondag 31 juli 2016

MUST-SEE: Lezing van het Kolbe-Center over 'Schepping en Evolutie' na de Tridentijnse Mis en de Catechese door Mgr. Athanasius Schneider in Krakau.

Lecture on the Catholic Doctrine of Creation given by Hugh Owen and Thomas Seiler in St. Paul's Conversion Church to the attendees of the World Youth Day in Cracow on 28 July 2016.


Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer