woensdag 7 mei 2014

Nieuws aangaande de Franciscanen van de Immaculata:

1. Pater Stefano Manelli heeft géén toestemming gekregen om op 1 mei zijn 81ste verjaardag in Frigento te vieren. Frigento is het stadje waar de historie van de Franciscanen van Immaculata begon. Elk jaar celebreerde Pater Manelli op zijn verjaardag een Heilige Mis in het heiligdom en bracht hij een bezoek aan het graf van zijn ouders die aldaar begraven liggen. Dit jaar dus niet. Het verbod bevestigt op pijnlijke wijze, dat pater Manelli weldegelijk onder huisarrest staat, ook al werd dit recentelijk nog op leugenachtige wijze ontkend door 'Pater' Alfonso M. Bruno, die één van de handlangers van 'Pater' Fidenzio Volpi is.

2. Elk jaar gaan de MIM, dit zijn de leken die verbonden zijn aan de FFI, op bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans in Pompeii. Dit jaar werd de bedevaart op 27 april echter verboden door de plaatselijke 'Aartsbisschop' Tommaso Caputo (= 'koppig'). Honderden gelovigen kregen dit jaar dus niet de kans om tot Onze Koningin in Pompeii te bidden. Het besluit werd openbaar gemaakt door de Rector van het bedevaartsoord Salvatore Acampora en is gebaseerd op het verbod van de 'apostolische commissaris' 'Pater' Fidenzio Volpi, de handlanger van Bergoglio. Blijkbaar hebben de leden van de MIM het verbod gekregen om samen te komen. De leider van de Italiaanse MIM, Claudio Circelli, verklaarde dat er in canoniek beroep zal worden gegaan.

3. Onze bron in Rome wist nog te vertellen dat de Paters en Zusters van de Franciscanen van de Immaculata zondag l.l. ook het verbod hadden gekregen om deel te nemen aan de Mars voor het Leven in Rome. Sinds de eerste mars waren de Franciscanen van de Immaculata steeds talrijk aanwezig. Dit jaar dus niet. Blijkbaar vindt 'Pater' Fidenzio Volpi de Mars voor het Leven niet belangrijk.

De Franciscanen van de Immaculata klagen deze onterechte straffen aan, maar zijn ook verheugd dat ze omwille van Jezus Christus vervolgd worden en ontberingen moeten doorstaan. Dit is een weg van reiniging en loutering. De Franciscanen van de Immaculata zullen niet mopperen en blijven dagelijks vele rozenkransen bidden. Jezus Christus zal niet lang meer op Zich laten wachten. Indien het de wil is van de 'apostolische commissaris' 'Pater' Fidenzio Volpi, om niet op bedevaart te gaan naar Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans in Pompeii, dan zal de NIM niet op bedevaart gaan.

De Heilige Stoel zal binnenkort wel ingrijpen.


"Who am I to judge?" Indeed, let him not judge, but be judged!

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Laten we de Franciscanen van de Immaculata in onze Rozenkransen en gebeden herinneren.

Anoniem zei

Ja natuurlijk. Stel je voor dat E.H. Manelli daar de mis was gaan doen en een duizend mensen zouden zijn komen opdagen, dan zou Bergoglio niet alleen ei in zijn gezicht hebben maar een heel kiekenkot. Dat ze een geweldig affront geweest zijn. Een openbaar verzet tegen zijn pontificaat. Inderdaad, die Franciscanen vormen een bedreiging voor het charade in het Vaticaan. De reactie van Bergoglio is te begrijpen en illustratie dat het hard tegen hard gaat. De duivel tegen God.

Anoniem zei

Maandag verleden week (28.04.2014) was het op de kop af juist 48 1/2 jaar geleden dat "Perfectae caritatis", de tekst van het 2e vaticaans concilie over de ordes, gepubliceerd wird (28.10.1965): uiterst interessant deze tekst nog eens te herlezen en dan met het verder verloop van de evenementen te vergelijken.
Over deze tekst wordt gezwegen als vermoord: de meeste handboeken citeren nog §2, waar teruggang tot de bron(nen) aanbevolen wordt, naar het zoeken en leven van de ordenseigene spiritualiteit enerzijds en naar de werking en interactie met de hedendaagse maatschappij anderzijds (deze wens is zo breed als een ondrbroekelastiek).
Bij de onrechtvaardige behandeling der Franciscanen der Immaculata worden nu meerdere § van dit document totaal genegeerd en in het tegendeel verdraaid:
§24 stelt dat de ordes roepingen moeten zoeken en levenskrachtig moeten zijn (dat is bij de OFM Imacc. het geval, bij vele zieltogende andere ordes niet)(de jezuieten, dominikanen, franciscanen, assumptionisten in Vlaanderen zijn nu werkelijk geen bloeiende landschappen!);
§21 stelt uitdrukkelijk dat uitstervende kloosters en ordes gefusioneerd en gerestaureerd moeten worden(daar valt mij nu juist Wisques in, terwijl de benedictijnenabdij van Steenbrugge, ooit zo beroemd bij vlaamse voormannen, nu in een bejaardentehuis getransformeerd werd)(van de 50% verliezen der jezuietenprde na het tweede vat. concilie wil ik maar zwijgen, en over de bijna totale wegval van broeders evenzeer(dit laatste overigens een luide bemerking van de patergeneraal Adolfo Nicolas SI himself));
en §19, waar gevraagd wordt om naar de wortels der eigen ordegeschiedenis te gaan en dit overtuigend te leven: daar hebben de Franciscanen der Immaculata een geweldig voorbeeld van gegeven.
Deze minderbroeders hebben alles van "Perfectae caritatis" geleefd en in de praktijk omgezet, en floreren-in tegenstelling tot de concurrentie der jezuieten, capucijnen enz.- en moeten nu voor de jaloersheid en de afgunst van deze loosers boeten.
Het is een echte schande een diep onrecht, uiterst schadelijk voor de Hl. Kerk; het zwijgen van zovelen is medeplichtigheid aan dit onrecht; en wanneer men zelf niet oordelen wil, is het een doodzonde ongelukkigen aan de beul over te leveren en tegelijkertijd geen mogelijkheid tot beroep te geven.
Dat is dan het toelaten van afslachten- en dat wordt nog wranger als men zich dan tegelijkertijd met voetbal bezig houdt.
Walgelijk- me taedet!

Anoniem zei

Het treurig lot van de Franciscanen der Immaculata wordt intensief en zeer welbespraakt over de ganse wereld gevolgd.
Bijzonder indrukwekkend is het geweldig theologisch weten, het vakmanschap en de hoge kwaliteit van de vele gedegen posters in het Internet, en dit in contrast met de flauwekul en het circus dat op bepaalde plaatsen gespeeld wordt.
Dit is niet meer de tijd van Bugnini, die in het geheim met een typmachine en carbonpapieren vrijmetselaarsbrol in de Liturgie probeerde binnen te smokkelen; hier vindt de slacht wereldwijd plaats, met de modernste media, in vele talen, in vele landen- en één ding is zeker: we beleven hier de terrorizering van een toekomende heilige.
We stand in Support of P. Stefano Manelli!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer