zondag 20 april 2014

Victimae Paschali Laudes - Notre-Dame de Fontgombault
Latijnse tekst

Victimae paschali laudes immolent Christiani.
Agnus redemit oves: Christus innocens Patri reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello conflixere mirando: dux vitae mortuus regnat vivus.
Dic nobis, Maria, quid vidisti in via?
Sepulcrum Christi viventis: et gloriam vidi resurgentis.
Angelicos testes, sudarium et vestes.
Surrexit Christus spes mea: praecedet vos in Galilaeam.
Scimus Christum surrexisse a mortuis vere: tu nobis, victor Rex, miserere.
 

Amen.
 

Alleluja.


Nederlandse vertaling

Laten de Christenen aan het Paaslam huldezangen wijden.
Het Lam heeft nu de schapen vrijgekocht; en Christus, die zonder zonden was, heeft de zondaars met de Vader weer verzoend.
Dood en leven streden een wondere strijd; de vorst des levens, die gestorven was, heerst nu in onvergankelijkheid.
Zeg ons, Maria, wat hebt gij op uw weg gezien?
Ik zag het graf van de levende Christus en de heerlijkheid van de Verrezene; zijn engelen zag ik als getuigen en ook de zweetdoek en het grafkleed.
Christus, mijn hoop, is verrezen!
Hij zal u voorgaan naar Galilea.
Nu weten wij, dat Christus uit de doden is verrezen.
Gij, Koning en overwinnaar, wil U over ons ontfermen.
 

Amen.
 

Alleluja.

1 opmerking:

Anoniem zei

Allereerst mijn meest oprechte dank voor het verknopen met deze heeerlijke sequentia, en dan ook nog gezongen door de schola van de traditionele abdij van Fontgombault, destijds op haar muzikaal hoogtepunt, eenzaam in gans Frankrijk.
Dat was niet in het minste verantwoordelijk voor de grote opbloei van deze abdij en haar dochters, en voor kort zelfs van haar adoptiefdochter Wisques bij St.-Omaars, direkt voor de westvlaamse grens.
Speciaal te bemerken: het "duello", duel of tweegevecht op leven en dood, tussen "het Leven" en de "dood";
en dan muzikaal zeer verscheiden in toonhoogte enerzijds de diepe stem van de apostelen ("Dic nobis Maria...;Quid vidist...Angelicos testes...") en de hoge stem van Maria Magdalena ("Sepulcrum Christi viventis...Surrexit Christus spes mea...") om dan in de jubelruf van ons allen te besluiten:"Scimus Christum surrexisse! Tu nobis Victor Rex miserere!": Zijn almacht, onze miserabiliteit en lijden in dit lacrimarum valle, en Zijn hulp en genade voor ons;
en dan besloten met Amen: "Zo is het!" en dan, zeer uitzonderlijk, erachter: "Alleluia"
Het is een steeds weer overrompelend en tegelijkertijd totaal doodgezwegen (ook daaraan merkt men een diabolische gezinning) hoeveel diepe en tegelijkertijd goed verstaanbare theologie in de gregoriaanse gezangen zit en hoezeer het gemis aan kennis en praktische uitvoering hiervan mee schuldig is aan de zware geloofsafval in Vlaanderen.
Fontgombault is een lichtend voorbeeld!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer