zaterdag 12 april 2014

Pro-life burgerinitiatief ‘Een van Ons’ gehoord in Europees Parlement

In het Europees Parlement is vandaag de hoorzitting gehouden over het pro-life burgerinitiatief Een van Ons.

Dat roept op tot een stop van EU-gelden voor “onderzoek met embryonale stamcellen en klonen, evenals voor abortus als middel tot bevolkingscontrole en gezinsplanning”. De organisatie beroept zich daarbij op een vonnis van het Europees Hof uit 2011, waarin staat dat het leven van een mens begint op het moment van de samensmelting van een zaadcel en een eicel.

'Publiekelijk getuigenis afgelegd'
“Twee miljoen Europeanen hebben publiekelijk getuigenis afgelegd van de waarde van het menselijk leven”, hield de voorzitter van het initiatief, de Franse jurist Patrick Gregor Puppinck, de Europarlementariërs voor.

'Diep beschamend'
Europarlementariër Peter van Dalen van de ChristenUnie noemde het in zijn bijdrage aan het debat “problematisch dat de EU onderzoek financiert dat maar in een paar lidstaten is toegestaan, terwijl het in andere lidstaten om morele redenen niet mag. En dat bij Europese ontwikkelingssamenwerking abortussen worden gefinancierd is diep beschamend”.

Alternatieven
Van Dalen wil dat de Europese Commissie het geld dat naar embryonaal stamcelonderzoek gaat, in de alternatieven steekt, die beschikbaar of in ontwikkeling zijn, “zoals onderzoek met stamcellen uit darmweefsel. Bij deze methoden hoeft geen enkele embryo te worden vernietigd en zijn toch goede wetenschappelijke resultaten te boeken”.

Kritiek Lunacek
Een van Ons kon rekenen op forse kritiek uit progressieve hoek, onder meer van de Oostenrijkse Ulrike Lunacek, die eerder bekend werd als voorvechtster van een pro-homoseksuele herdefiniëring van het huwelijk. Haar rapport daarover werd begin dit jaar aangenomen. Volgens haar zou het omzetten van de ideeën van Een van Ons leiden tot een hogere moedersterfte in ontwikkelingslanden, onder meer omdat de toegang tot gezondheidsinstellingen “die ook veilige abortus aanbieden” in gevaar zou komen.

Amnesty International
Soortgelijke bedenkingen uitte de koepelorganisatie Action Aids Europe, een coalitie van ngo’s waaronder Amnesty International, in een brief aan de Europese Commissie.

'Huwelijkse trouw is nodig'
Volgens Peter van Dalen snijdt die kritiek geen hout: “Er zijn zo veel manieren om de gezondheid van vrouwen en hun ongeboren kinderen in ontwikkelingslanden te verbeteren. Financiering van abortus moet daarbij niet aan de orde zijn. Wat nodig is zijn huwelijkse trouw, voorlichting, betere hygiënische omstandigheden, betere verbindingen naar ziekenhuizen, betere opleidingen voor dokters.”

'Zeer teleurstellend'Ook de Oostenrijkse Een van Ons-verantwoordelijke, theologe en juriste Gudrun Kugler, bekritiseerde Lunacek. Haar opmerkingen waren “zeer teleurstellend”. Voorstanders van het initiatief als “religieus eenzijdig” en “intolerant” neerzetten, is volgens Kugler een poging hen in diskrediet te brengen.

Met inbegrip van ongeboren kinderen
De Duitse mensenrechtenexpert Sophia Kuby wil een herdefiniëring van het in dit kader leidende begrip ‘reproductieve gezondheid’. Daarbij moet de seksuele gezondheid van mannen en vrouwen in acht worden genomen, met inbegrip van de nog ongeboren kinderen.

Geen verbod
Conservatieve Europarlementariërs benadrukten in het debat dat Een van Ons geen verbod op abortus eist, maar enkel een einde aan directe of indirecte financiële bevordering door EU-programma’s. Dat, betoogden zij, correspondeert met het Europees recht en zou de ontwikkelingshulp verbeteren.

Succesvolste burgerinitiatief
Een van Ons is het tweede Europese burgerinitiatief dat voldoende handtekeningen inzamelde voor een hoorzitting. Met ongeveer 1,72 miljoen goedgekeurde steunbetuigingen is het het meest succesvolle tot nog toe. Het initiatief ‘Water is een Mensenrecht’ haalde er 1,65 miljoen op. Die hoorzitting vond half februari plaats in het Europees Parlement.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

1 opmerking:

Anoniem zei

Geen verbod
Conservatieve Europarlementariërs benadrukten in het debat dat Een van Ons geen verbod op abortus eist, maar enkel een einde aan directe of indirecte financiële bevordering door EU-programma’s. Dat, betoogden zij, correspondeert met het Europees recht en zou de ontwikkelingshulp verbeteren.

Wil men de EP-logevrienden niet te veel voor het hoofd stoten?

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer