maandag 7 april 2014

SALUS ANIMARUM SUPREMA LEX

"De hoogste Wet van de Kerk betreft het zieleheil van de gelovigen"


CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
BOEK VII - PROCESSEN
DEEL V - PROCEDURE BIJ ADMINISTRATIEF BEROEP EN BIJ VERWIJDERING OF VERPLAATSING VAN PASTOORS
AFDELING II - Procedure bij verwijdering of verplaatsing van pastoors
HOOFDSTUK II - Procedure bij verplaatsing van pastoors


1752 - In zaken van verplaatsing dienen de voorschriften van can. 1747 toegepast te worden, met inachtneming van de canonieke billijkheid en met het zielenheil voor ogen, dat in de Kerk steeds de hoogste wet moet zijn.


Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer