vrijdag 11 april 2014

Over de leugenachtigheid van 'Kerknet' en Theo Borgermans:

Theo Borgermans schrijft op 'Kerknet': "Daarbij zou hij ook gedwongen zijn tot orale seks. Ook zegt het slachtoffer meermaals te zijn verkracht en pogingen daartoe te hebben moeten verduren."

Borgermans insinueert hier dat ook deze klachten gegrond zouden zijn. Dit klopt niet! "Gluren" en "betasten" staat mijlenver van "orale seks" en "meermaals verkracht", dat het verdacht klinkt.


En inderdaad, de Klachtencommissie geeft aan dat: "Waar de beschuldigingen verder gaan dan betasten ontbreekt steunbewijs, zodat die niet gegrond kunnen worden verklaard."

DIT LAATSTE SCHRIJFT BORGERMANS ECHTER NIET!

BORGERMANS CITEERT SELECTIEF EN VERDRAAIT DE WAARHEID! 

Link:

http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=122245

 

Dit is een deel van de bijdrage in het 'Katholiek Nieuwsblad' die Borgermans verzwijgt:

"Waar de beschuldigingen verder gaan dan betasten ontbreekt steunbewijs, zodat die niet gegrond kunnen worden verklaard. “Waarmee overigens bepaald niet gezegd wil zijn dat de door klager gestelde handelingen niet waar zouden zijn”, aldus de Klachtencommissie. Die noemt het verweer van Gijsen dat hij de klager niet zou kennen en nooit brieven zou hebben ontvangen “niet aannemelijk”, omdat “aangeklaagde de familie van de klager regelmatig bezocht en ook andere familieleden wel eens brieven van hun vader naar aangeklaagde moesten brengen.” De oud-bisschop reageerde op de klacht uit 2011 met een aangifte tegen de klager wegens smaad [!]. De Klachtencommissie kon aanvankelijk
[!] geen gegrondverklaring geven bij gebrek aan steunbewijs [!] [!] [!]. Toen zij kennis nam van de tweede klacht besloot zij, een week na Gijsens overlijden, de zaak te herzien." WAAROM? [!] [!] [!] Een week na het overlijden van Gijsens 'herziet' men de zaak en dit staat in contrast met "aanvankelijk". Dus, toen Gijsens nog leefde was er géén steunbewijs en na zijn dood was er wél steunbewijs? Ongeloofwaardig! Hier worden andere 'rekeningen' vereffend, hetgeen ronduit schandalig is!

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/5500-klachtencommissie-verklaart-misbruikklachten-gijsen-gegrond 6 opmerkingen:

Anoniem zei

Het is de laatste jaren gebruikelijk geworden, om met dit soort van verklaringen naar buiten te treden vlak voor de Goede Week!

Anoniem zei

De haat van de modernisten, zoals Borgermans, tégen Rome is werkelijk ongelofelijk.

Anoniem zei

Deel 1)
Met dit verkort en desinformerend berichtje is Borgermans driemaal gebuisd:
-Ten eerste journalistisch, omdat hij een gedifferentieerd artikel niet juist weergeeft, maar ontoelaatbaar verkort- een dequalificerende daad voor een afgestudeerde in de communicatiewetenschappen (THe Guardian Angel heeft hierover alles reeds gezegd)
- Maar het belangrijkste: op fundamenteeltheologisch vlak:
Msgr. Gijsen is nu al 3 jaar dood- en staat daarmee voor de hoogste instantie, God zelf, met de oneindige gerechtigheid en de almachtige genade; en zoals bij iedereen van ons heeft ook zijn laatste hemd geen zakken- dat is ook de grond dat in het officie van e overledenen het Libera me gezongen wordt.
Het gezond mensenverstand en de ervaring leren dat de bewijsvoering met toenemende tijd steeds moeikijker wordt, bijzonder wanneer het over beschuldigingen van intimiteiten en niet aangepast gedrag gaat; en de herinnering van de beschuldigden, de klagers en de aangeklaagden is plastisch; daar zijn er frappante voorbeelden van in de "vlaamse kerk" met Godfried die van niets meer weet en Toon van Halewijn, die nu juist in het Roeachschandaal een zeer slechte rol speelde; bijzonder pikant dat kerknet door Halewijn beheerd wordt- dat is dan wel stenen smijten als men zelf in een glazen huis woont!
Het probleem is echter dieper: de Modernisten, bijzonder Godfried en zijn vele relativerende, personaliserende en positiviserende Compagnons met de beroemde wellnesskerkatmosfeer- alles kann, alles mag, alles wordt ook gedaan en iedereen is goed en zondig gerust, God ziet U graag en iedereen wordt gered- staan bij een dergelijke beschuldiging aan een bisschop van behoudszinnige tendens in hun onderbroek: naar hun eigen theorie is deze voorhouding niet relevant en natuurlijk blijft de haat tegen de trouw aan de kerkelijke leer,( waarbij de verkondiging het eerste munus van de bisschop is volgens het 2e vatcanum).
En op dit laatste gebied zijn de verdiensten van Msgr. Gijsen enorm: in de jaren waar de Strukturen en de Ideologie van heel katholiek Nederland op de helling kwam, vele kloosterorden en seminaries leegliepen (de geschiedenis der jezuieten is hier een zeer goed voorbeeld), wird Gijsen door Paus Paulus VI tot bisschop benoemd tegen de wens van Kard. Alfrink in- en de laatste moest zelfs op uitdrukkelijke wens van de heilige vader naar Rome komen om hem mee te wijden.
De Verdiensten van Msgr. Gijsen op dat gebied zijn enorm; wanneer Nederland er nu veel beter voorstaat als Vlaanderen is dat niet in het minste zijn Verdienste.
Dat is geen relativering, maar een objektieve (en bij Borgermans en de modernisten een ongeliefde) vaststelling.
Dat is echter juist de reden waarom tegen alle wellnesskerkmentaliteit in hier tegen een lijk getrapt wordt.
Geen stijl.

Anoniem zei

Inderdaad.

Binnen de post-conciliaire wellness-kerk, waarbinnen alles is toegestaan, gaat men nu ten onrechte met modder gooien naar één van de overleden bisschoppen.

Alsof de massa het verschil zou weten tussen Mgr. Gijsen en bijvoorbeeld een Danneels.

Het grote publiek denkt:

"Bisschoppen? Dat zullen dan wel pedofielen zijn."

Heel erg slim van de modernisten 'binnen' de Kerk!

Aangaande Mgr. Gijsen is er niet het minste bewijs.

Maar, zoals zo vaak denken ze de splinter in het oog van de ander te zien, verblind als ze zijn door de balken in hun eigen ogen!

Anoniem zei

(Deel 2)
Totaal surrealistisch wordt dit artikel van Borgermans wanneer men er het commentaar van kardinaal Godfried Danneels, nochtans dé grote lieveling van de kerknet-internetsite, naast houdt: "...dat men over het kindermisbruik en pedofilie moet ophouden...Het maakt mij (GD)zo moe..."(sic).
De paus zei juist op vrijdag 11 april 2014 dat de Hl.Kerk geen stap achteruit zal doen bij het bestrijden van het kindermisbruik:
deze pest gehoort uit de kerk weggeêpureerd.
In Vlaanderen is er nog veel werk aan de winkel; de wijnberg des Heren (in Vlaanderen schijnt het me wel eerder om een vervallende bierbrouwerij te handelen, maar enfin) moet weer in orde gebracht worden, en daar zal zeer veel snoeiwerk nodig zijn.
De behandeling van de pedofiele misdrijven door de vlaamse kerk en de preventie Staat nog altijd op een zeer laag pitje (ik denk daar ook aan smakeloze foto's en onnozel gedrag van een proost van een jeugdorganisatie; prelaat bleef hij wel).
- En de laatste buis is als assumptionist: deze orde naar de Augustinusregel is , zoals haar naam al zegt (Augustijnen van de Opname van Maria in de Hemel), de Hl. Maria en haar opname in de Hemel toegewijd.
Dat de Moeder Gods voor iedere oprechte gelovige de grote toevlucht en hoop op voorspraak bij haar Zoon is, was steeds elementair en algemeen bekend bij de gelovigen, bijzonder bij de grootste sukkelaars.
Dat vele modernisten na het 2e vatikaans concilie de vurige verering van de Moeder Gods tegenwerkten, verwaarloosden, niet opvoedden, is één van de hoofdcatastrofen van de Kerk in het westen.
Borgermans heeft daar met zijn vele modernistische artikels daadkrachtig aan meegewerkt- ik herinner mij in het achterhoofd aan een ellenlang kritisch artikel over de kerk en homoseksualiteit (nog wel om middrnacht geschreven), na het geval vanGheluwe en voor het geval Ghesquiere (op Rorate).
Maar veel geleerd hebben ze toch niet in de laatste jaren: op kerknet/vicariaat Brussel wordt er nu al Reklame gemaakt voor de processie van Lenneke Mare in Woluwe (in de zomer)- een zeer verdienstelijke zaak-, met als Bonbon de deelname door Luysterman; bij de grote discussie over de verwending van het pedofiel getinte godsdienstboek Roeach 3 werd er naar het schijnt in de vlaamse bisschoppenconferentie afgestemd met 2 tegenstemmen (Limburg en Antwerpen), 1 onthouding én 2 stemmen vóór (t.w. Godfried en zijn compagnon vanGheluwe); door de kardinaalsstem dubbel te laten tellen wird dan tot verdere verwending besloten(tot 1998).
Eén keer raden wie er destijds met onthouding stemde...
Tja, de beerput is nog altijd niet leeggepompt.

Anoniem zei

En nu niet lachen:
Zeer lang (tot zijn verdwijnen uit het ambt)was de verantwoordelijke vlaamse bisschop voor "Iustitia et Pax" (gerechtigheid en vrede) de ouwe bekende en beruchte Roger vanGheluwe; met "Pax Christi" waren Roger Burggraeve en Didier Pollefeyt verbonden; zeer sterk ook met rechtvaardigheid begaan de toenmalige bruselse hulpbisschop DeKesel (bvb. bij de kerkbezetting in Kuregem)(Die kerk stond voor een paar weken hier op de site wegens geplande buitendienststelling);
en naturrlijk Johan Leman, één der laatste vlaamse dominicanen, zeer lang op een kabinet (cd&v) wekzaam en nadien chef van het Centrum voor Gelijke Kansen en tegen Racisme;
daarover is het nu zeer stil geworden, voerde het steeds meer een propalestijnse koers, kwam het steeds meer onder heftige kritiek van de joodse gemeenschap in Antwerpen en was de ontwikkeling in Belgiê (toenemend christelijk-oriêntaalse vluchtelingen, vervolging der christenen in het nabije oosten, extremizering van de islamieten met intensieve verbindingen van al Qaida en de salafisten in Belgiê (internationaal bekend de extremistische imam in Noordsyriê, oorspronkelijk in St.-Jans-Molenbeek)) uiterst faliekant- waarbij surrealistisch genoeg Burggraeve en Pollefeyt als één van hun bijzondere studiezwaartepunten de holocaust aangeven.
Tohuwabohu.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer