dinsdag 13 november 2012

Jan van Ruusbroec

Jan (of Johannes) van Ruusbroec of Ruysbroeck, ook "de Wonderbare" genoemd (Ruisbroek nabij Brussel, 1293 - 2 december 1381) geldt als één van de grootste mystici van de zuidelijke Nederlanden. Ruusbroec schreef in het Middelnederlands, maar zijn werken werden spoedig ook vertaald in het Latijn.


Uit: 'Het leven en de werken van Jan van Ruysbroeck':

"Wanneer eindelijk, in 1317, Ruysbroeck voor het eerst het verheven vergeldingsoffer der Mis had opgedragen, daalde in zijn ziel de zalige vertroosting, dat zijn moeder was ingetreden in de blijdschap des Heeren: hij zag haar in den geest met heerlijken glans van glorie omzweefd en met een danklied op de lippen voor het geluk, dat haar door de offerande van haar zoon was te beurt gevallen."

Met andere woorden, de eerste mis van Jan van Ruysbroeck verloste de ziel van zijn moeder, die reeds was overleden, uit het vagevuur en dit leidde tot haar intrede in de Hemel!


Tijdens de elevatie verschijnt de moeder aan van Ruysbroeck2 opmerkingen:

Anoniem zei

Wie kent hem nog?

Anoniem zei

Wie kent hem nog? Ik had nooit van hem gehoord, maar

Hoeveel mensen hebben hem ontdekt, nu dat GA ons van hem op de hoogte gebracht heeft?

Dit blog had gisteren 600 page views.

Hij staat ook op Wikipedia, in 10 talen.

Bibliotheken liggen vol met zijn boeken.

Het is zo een beetje als Agent Mulder in the X-files als je je dat nog herinnert:

"The truth is out there, for those who wish to find it"

Het volstaat vaak een tip te krijgen naar het bestaan van die waarheid, een naam, een begrip, een woord kunnen volstaan voor een hele wereld open te laten gaan. Maar je moet de waarheid ook willen vinden.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer