vrijdag 23 november 2012

Godfried 'Kardinaal' Danneels in The Tablet: "Vaticanum II was anders dan alle voorgaande concilies". De lezing die de 'Kardinaal' vorige maand in de Saint George's Cathedral van Southwark gaf, bewijst dat hij losgeslagen is van de realiteit!

"Even though it is true that Vatican II is fully rooted in our Catholic tradition, it is equally true that it also launched a development and a deepening of that tradition, which here and there shows a discontinuity with past thinking and practices. Haven't many observed (like Karl Rahner, for instance) that the council marked the end of the Constantinian period in church history; and that Vatican II as a council ranks with Nicaea and Trent?"

Danneels schuwt de grote woorden niet. Paus Benedictus wijst erop dat er géén breuk was met het verleden, maar dat er continuïteit was. Danneels denkt er blijkbaar anders over.

"Nostra Aetate ‐ the document on the relationship with the Jews ‐ despite a long and sharp discussion, and the additional burden of political pressure, in the end achieved a satisfying and surprising consensus. The text on religious freedom and the relationship between church and state, has no equal in previous councils and papal documents."

Danneels spreekt van 'politieke druk'. Van wie dan? Heeft dan de 'politiek' de pen van de Concilievaders mee vastgehouden? 

"Entirely new was Gaudium et Spes the conciliar document on the relationship between church and world. The church took a listening attitude, said it wanted to help the world. The church said it wanted to move away from the world‐rejecting, negative, defensive, and superior attitude that had prevailed prior to Vatican II."

De Kerk moet niet naar de wereld luisteren, maar de wereld onderwijzen!

"But more and more ‐ especially in the twentieth century ‐ a new understanding of church as the 'People of God' began to develop. This was a more horizontal relational understanding rather than the earlier vertical authoritarian model of church."

Zoals Marlène Dietrich reeds zong: "Where have all the flowers gone? Long time passing." Zo ook kunnen wij nu zingen: "Where have all the people gone? Because our churches are empty." Het 'Volk van God' is gekomen en gegaan! Onze kerken zijn leeg, omdat men het mysterie uit onze kerken gebannen heeft. Omdat men God zélf uit onze kerken gebannen heeft!

"A whole new vocabulary developed: charisma, participation, partnership, dialogue, cooperation, friendship. This vocabulary is present everywhere in all council documents and has found its proper place in contemporary church language."

Een nieuwe woordenschat werd geïntroduceerd en wat heeft het opgeleverd? NIETS!

"The renewal movement had been launched ... the famous 'aggiornamento'. Later even non‐Catholics would be invited as council observers."

En wat kopen wij daar nu mee? NIETS!

"'Aggiornamento' became an almost magical word."

Occult taalgebruik van de Kardinaal!

"It all fits together under the term 'pastoral'. This is a 'soft' term: dialogical and inviting. It stresses the goal of common conversion: not imposing but inviting."

Helaas komen de genodigden niet opdagen:

Luk 14:15  Een der disgenoten, die dit hoorde, sprak tot Hem: Zalig hij, die maaltijd zal houden in het koninkrijk Gods.
Luk 14:16  Maar Hij zei hem: Zeker iemand gaf een groot feestmaal, en nodigde velen uit.
Luk 14:17  Tegen het uur van de maaltijd zond hij zijn dienaar, om aan de gasten te zeggen: Komt, want alles staat klaar.
Luk 14:18  Maar eenparig begonnen allen zich te verontschuldigen. De eerste zei hem: Ik heb een stuk land gekocht, en moet het noodzakelijk gaan zien: ik bid u, verontschuldig me.
Luk 14:19  Een ander zei: Ik heb vijf paar ossen gekocht, en ga ze keuren; ik bid u, verontschuldig me.
Luk 14:20  Weer een ander zei: Ik heb een vrouw gehuwd, en kan dus niet komen.
Luk 14:21  De dienaar kwam thuis, en boodschapte het aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes vergramd, en hij sprak tot zijn dienaar: Spoed u naar de pleinen en straten der stad, en breng de armen en gebrekkigen, de blinden en kreupelen hier binnen.
Luk 14:22  De dienaar zei: Heer, er is gedaan wat ge bevolen hebt; en nog is er plaats.
Luk 14:23  Nu sprak de heer tot zijn dienaar: Ga uit naar wegen en heggen, en dwing ze, om binnen te komen; want mijn huis moet vol zijn.
Luk 14:24  Ik zeg u: Niet één van die mannen, die waren genodigd, zal van mijn feestmaal genieten. 


"Right up to the eve of Vatican II one had the impression that the source of faith was consulting the Magisterium of the Church. Furthermore, Tradition seemed to almost stand above Scripture. There were indeed dogmas of the faith ‐ especially, recently, about Mary ‐ that could not be found literally in the Scriptures."

Dit ruikt naar ketterij!

"The harvest of Vatican II is impressive. Often people have forgotten what happened and how much was achieved in practice. So many things are now just taken for granted as common that the faithful are not even aware that such a sensitive change was due to the council."

Het lijkt wel of Danneels zijn realiteitszin verloren heeft! Wat een optimisme! Wat een euforie! Het lijkt wel alsof het Concilie een groot succes was! De realiteit is, dat het het begin was van een grote ramp voor de Kerk, maar Danneels schijnt dit nog steeds niet te beseffen!

"The ideal of the bishop as a servant and shepherd is stressed."

Ja onze bisschoppen, daar zouden we veel over kunnen zeggen, maar 'dienaars' en 'herders' zijn het veelal niet!

"Is there anything to do 50 years after the council? The ideas of the Council are known. But what about the performance? Is there still work to be done after fifty years?"

Wat betekenen deze vragen? Het lijkt wel of Danneels zich afvraagt of er na 50 jaar nog sporen van Katholiciteit te vinden zijn, die nog uitgeroeid moeten worden...

"Gaudium et Spes is a document that is necessarily time‐bound: how is the Church connected to the world? Meanwhile, the world has evolved and many new problems have arisen."

Boven was Danneels nog zo euforisch over Gaudium et Spes en nu is het blijkbaar toch oude koek!

"Cardinal Ravasi spoke of the need for a more profound dialogue with nonbelievers in a project that took the name of the 'Court of the Gentiles.' This project, conducted in several large cities, is completely in the line with Gaudium et Spes: a willingness by the Church to listen and to talk about contemporary culture and philosophy."

Nu gaan we dus naar de heidenen luisteren?

Cardinal Godfried Danneels gave the above lecture in Amigo Hall, Saint George's Cathedral, Southwark on 18 October 2012

Bron: http://www.thetablet.co.uk/blogs/394/24


Comments

1. As a kind of half-joke, I often ask my students what the most important word is in the full title of Gaudium et Spes: The Pastoral Constitution on the Church in the Modern World. After trying about any word, it usely dawns upon them that it must be 'in': the Church no longer 'against', 'to' or 'and' the World, but IN the World. One word which signals (signalled?) a real change of paradigm. I could understand one slip of the keyboard, but Danneels is consistently referring to 'Church and the World'. Is this his own re-reading? Will ask him at the first occasion...

2. I fail to appreciate the point of this talk. It is comprehensive but seems to lack real enthusiasm of the kind generated by Papa Roncalli.We know that the documents are sprinkled with ideas which come from clerks who are more at home with Vatican1.This has made it easy in the intervening years for them to put the brakes on. Meanwhile many of the faithful have voted with their feet.


Inderdaad,

"I fail to appreciate the point of this talk." Waar gaat deze lezing over?

"Meanwhile many of the faithful have voted with their feet." Inderdaad, de mensen vegen er hun voeten aan! Zo een groot succes was het Concilie!

Danneels is gewoon gnostisch high!


Nogmaals,

Het feit dat Rome zich deze maand oktober 2012 beraadt over een herkerstening van Europa, geeft in zekere zin het failliet aan van dat Concilie, dat nu juist bedoeld was om de ramen naar de wereld te openen. De ironie is, dat het beraad over de Europese herkerstening, ook is bedoeld als viering van het 50-jarig jubileum van het Concilie. Al dat "bij-de-tijd brengen", al dat begrip voor de kritiek van de wereld en al die verontschuldigingen voor de kruistochten, de Inquisitie, de kolonisatie, de houding van Paus Pius XII tijdens WO II, de hele excuus-campagne sinds 1962-65 blijkt weinig tot niets te hebben opgeleverd.

Dat Vaticanum II op termijn geen voltreffer is gebleken, valt nauwelijks te loochenen. In vele Westerse landen ligt de droom aan diggelen en de Kerk in puin. Elke retoriek die het tegendeel beweert, is een uiting van vluchtgedrag. Maar, de show must go on!

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Telkens wanneer Godfried Danneels in ‘The Tablet’ verschijnt, lijkt het alsof de kardinaal “naar huis” gaat.

Ik bedoel, het modernistisch gedachtengoed komt uit Engeland, wanneer Danneels met zijn ideeën terug naar Engeland trekt, gaat hij ‘naar huis’.

Of is hij zich gaan “herbronnen” om “Bij de Tijd” te blijven en “in Dialoog te treden” met mensen die katholieker zijn dan hijzelf?

Dat ‘comment’ van Gerry Oates onderaan de pagina op het ‘The Tablet’ blog, waarin gesteld wordt; “I fail to appreciate the point of this talk” slaat de nagel op de kop: waar heeft de man het eigenlijk over?

In een eerder artikel in ‘The Tablet’ wordt die vraag beantwoord – door Danneels zelf:

“Where have all the thinkers gone?”

http://www.thetablet.co.uk/article/11516

met als subtitel:

“Progressive Catholics might think that Belgian Cardinal Godfried Danneels, ..., would be concerned that the Church is moving away from the ideals of Vatican II. But what really concerns him, ..., is the scarcity of intellectuals among bishops.”

Dit artikel begint een beetje traag maar uiteindelijk vallen we toch met de deur in huis:

“In more than 31 years as a bishop the cardinal has tried to encourage his priests and laity to "read the council" and to work together."
...
Maar dan in typische “Da nneels Code” stelt hij “Stupid Progressionism”.

Pardon, citeert de Kardinaal nu ook al de Anderson ‘Constitution of Freemasonry’? Of wordt Suennens hier geciteerd? Wat eigenlijk hetzelfde is, maar goed.

Wat de Kardinaal probeert te zeggen is dat hij gefrustreerd is met de domheid vanwege bisschoppen dat hem jarenlang in de bisschoppenconferentie geteisterd heeft. De kardinaal stelt dat hij zich een leven lang ingezet heeft voor de implementatie van het Concilie – “Het Concilie Lezen” - maar dat maar 5% van de bisschoppen kan ‘lezen’. Ze zijn niet slim genoeg. Hij legt de schuld van het falen van de implementatie van het Concilie botweg aan de deur van de bisschoppen.

Mijn lezing is dat de kardinaal de bisschoppen 50 jaar lang zot gemaakt heeft met zijn lezingen van het Concilie en ze zijn uiteindelijk door de bol gegaan. De gelovigen zien hen nu als een stelletje rare kwasten die geschuwd moeten worden, met als gevolg dat de kerken leeg zitten. Er is misschien wel niet veel van hun geloof overgebleven, maar de bisschoppen hebben hen niet tot een ketters geloof kunnen bekeren, precies omdat ze uit de kerk weggebleven zijn – wat mij tenminste hoop in de toekomst geeft.

Het valt me ook steeds op dat Kardinaal Danneels bijzonder bescheiden en nederig probeert over te komen, terwijl zijn grapjes en ludieke opmerkingen die her en der opduiken van een bijzonder hoge zelfingenomenheid getuigen. Grapjes zijn meestal bedoeld als zelf-relativering, maar de grapjes van de kardinaal hebben het omgekeerde effect.

“When I am before the throne of God at the end of my life, the first thing I will say to God is, ‘Have compassion on me.' And he will probably say, ‘I have. Come in ... maybe a bit of Purgatory first ...'" The cardinal begins to laugh and finishes the thought, "‘... but it is just to get you acclimatised.”

Een uitspraak zo hautain dat het meteen het einde van het gesprek betekende. Partij Pooper.

Kijk he, als ‘de baas’ in de bisschoppenconferentie meent dat hij zo slim is dat hij zelfs de gedachten van God kan voorspellen, kan hij alleen zichzelf de schuld geven voor het falen van zijn levenswerk. Als hij iets minder tijd besteed had naar het zeemzoete gedreun van zijn eigen stem te luisteren, maar ook eens naar de andere bisschoppen geluisterd had, zou hij meer succes geboekt hebben.

Trouwens, wie is tegenwoordig aartsbisschop van België? Léonard de Wankelmoedige? Of is het nog steeds Danneels de Onverschrokken?

Anoniem zei

Danneels en zelfs het sacrosancte "Vaticanum II" zijn onbenullig als men heel de kerkgeschiedenis beschouwt. De volgende generaties zullen met afgrijzen de truken van luie charel van onze huidige hansworsten bezien.

Anoniem zei

danneels.weebly.com

Verspreiden a.u.b.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer