zaterdag 24 november 2012

Allerzielen en November: Bid voor de arme zielen in het vagevuur!


13 opmerkingen:

Anoniem zei

Eindelijk beelden van het vagevuur! We hebben er lang op moeten wachten. Graag ook de hel en de hemel, als het effe kan...

Anoniem zei

Waarom worden de zielen voorgesteld als mensen? U stelt zelf dat bij de dood lichaam en ziel gescheiden worden, maar in deze afbeelding worden de zielen voorgesteld als lichamen. Kan u me hier meer duiding en uitleg rond geven?
Hartelijk dank.

The Guardian Angel zei

Uit de Mechelse Catechismus,

48. Wat is de ziel?
De ziel is een geest, die door God werd geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, om verenigd te worden met een lichaam.

Anoniem zei

De vraag van de 2de "Anoniem" is typisch modernisenpraat : Waarom ?
Alles in vraag stellen met het oogmerk, te ridiculiseren.
Echt Katholiek = Gods openbaring nederig aanvaarden.

Anoniem zei

De vraag van tweede anoniem is zo slecht niet. Het is niet slecht uitleg te vragen. Het zou wel slecht zijn veronderstellingen te maken die geen steek houden of die opzettelijk verwarring willen scheppen.

Anoniem zei

@Anoniem 17:38. Ik mag dus, volgens u, de waarom-vraag niet stellen. Kan u mij dan uitleggen waarom (zie, nu doe ik het weer) God ons dan die mogelijkheid gegeven heeft? Hij heeft ons dus capaciteiten gegeven (waarmee we niemand schade berokkenen) en die we volgens u niet mogen gebruiken. Is dat juist niet heel oneerbiedig tegenover God? Heeft Jezus juist niet gezgd dat we onze talenten (lees: de gaven die we van God gekregen hebben) tot het uiterste moeten inzetten? Welnu, ik heb o.a. het vermogen tot kritisch redeneren en een grote dosis nieuwsgierigheid van God gekregen en de drang om de dingen te proberen begrijpen. Ik ben trouwens erg blij met die geschenken. Kan u mij uitleggen wat daar zondig aan is?

Anoniem zei

De laatste anoniem lijkt op de hond die rondtolt op jacht naar zijn staart. Zijn "kritiek op God" noemt hij een talent, door "God" geschonken. Hij wil het beter dan God weten en gaat als een duivel in een wijwatervat te keer om zijn groot gelijk af te dwingen. Die arme man of vrouw moet naar een leerschool voor nederigheid. Hij/zij hoort hiermee weer donderen in Keulen. Bidden we voor de blinden des harten. Zalig de nederigen van harte, want zij zullen God zien !

Anoniem zei

@Anoniem 00:10 Ik heb me daarnet verslikt in mijn ochtendkoffie bij het lezen van uw reactie. Ik denk werkelijk dat u een paar keer moet herlezen wat ik geschreven heb en het eventjes laten doordringen. Ik heb alleen gevraagd waarom zielen voorgesteld worden als lichamen (ik heb trouwens nog geen antwoord gekregen op die vraag). Dat is dus volgens u "kritiek op God"? En ik ga tekeer als een duivel in een wijwatervat? Ik vind dit op zijn minst een originele benadering. Zou het niet eenvoudiger zijn om gewoon mijn vraag te beantwoorden in plaats van de man te spelen? Ik denk (in alle bescheidenheid) dat nederigheid zich ook vertaalt als "Oordeel niet" en anderszijds in "iets willen bijleren omdat ik de waarheid niet in pacht heb", wat ik met mijn vraag bedoeld heb.

The Guardian Angel zei

Nog even over de vraag waarom zielen als 'mensen' worden voorgesteld.

Uit de Catechismus van de Katholieke Kerk:

362 - De menselijke persoon, geschapen naar Gods beeld, is tegelijkertijd een lichamelijk en een geestelijk wezen.

363 - Dikwijls staat de term "ziel" in de heilige Schrift voor "het menselijk leven" of voor heel de menselijke persoon. Maar hij geeft ook aan wat het diepste wezen van de mens en het meest waardevolle in hem, en eveneens datgene waardoor hij in het bijzonder Gods beeld is: "ziel" betekent het geestelijk beginsel in de mens.

364 - Het lichaam van de mens heeft deel aan de waardigheid van "het beeld van God": het is een menselijk lichaam; juist omdat het bezield wordt door een geestelijke ziel en het de menselijke persoon die in zijn geheel bestemd is om in het lichaam van Christus de tempel van de Geest te worden.

365 - De eenheid van lichaam en ziel gaat zo diep dat men de ziel als de "vorm" van het lichaam moet beschouwen, d.w.z. dankzij de geestelijke ziel is het uit stof bestaande lichaam een menselijk en levend lichaam; geest en stof zijn in de mens geen twee met elkaar verenigde naturen, maar hun eenheid vormt een natuur.

366 - De Kerk leert dat iedere geestelijke ziel direct door God geschapen wordt: zij wordt niet "voortgebracht" door de ouders; de Kerk leert ons ook dat de ziel onsterfelijk is: zij vergaat niet na haar scheiding van het lichaam bij de dood en zij zal zich opnieuw met het lichaam verenigen bij de uiteindelijke verrijzenis.

The Guardian Angel zei

Kortom,

Een ziel is een geest, die door God werd geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, om verenigd te worden met een lichaam.

De ziel is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, doordat ze begaafd is met verstand en wil, en geroepen tot het bovennatuurlijk leven van de genade.

Een geest en dus een ziel is onzichtbaar en dus niet met de zintuigen waar te nemen, omdat een ziel niets in zich heeft dat onder de zinnen valt, en omdat een ziel op generlei wijze afhankelijk is van de stof.

De eenheid van lichaam en ziel gaat echter zo diep dat men de ziel als de "vorm" van het lichaam moet beschouwen.

Vandaar dat het ook logisch is dat in de kunst, een onzichtbare ziel volgens de conventies, als een 'mens' wordt voorgesteld.


Sint-Paulus in 1 Kor. 15

[47] De eerste mens [Adam], uit de aarde genomen, is aards; de tweede [Christus] is uit de hemel. [48] Op die eerste mens van aarde lijken alle aardse mensen, op de hemelse mens zullen alle hemelingen lijken. [49] En net zoals wij het beeld van de aardse mens hebben gedragen, zo zullen wij ook het beeld dragen van de hemelse mens.

De ziel is dus altijd de 'drager' van het beeld van de mens.

Het lijkt dan ook waarschijnlijk, dat er in de Hemel géén zintuiglijke waarneming bestaat, maar dat er een hogere vorm van waarneming heerst!

Anoniem zei

@GA. Bedankt voor deze verhelderende uitleg. Ik heb een vraag gesteld, ik heb een duidelijk en aannemelijk antwoord gekregen. Dat sommigen het nodig vonden om mij daarvoor te moeten terechtwijzen (met welk recht?), laat ik voor hun rekening.
Discussion closed (wat mij betreft).

Anoniem zei

Roma Locuta Est – Causa Finita Est

Anoniem zei

De vraag is wanneer ziel en lichaam herenigd worden. Wij geloven in de verrijzenis van het lichaam onder de vorm van een geglorifieerd lichaam. Eén interpretatie is dat van alle mensen op dit ogenblik enkel Jezus en Maria een geglorifieerd lichaam hebben en dat bjvoorbeeld heiligen weliswaar in de hemel zijn maar dan als ziel. Dat is een complexe discussie aangezien tijd niet bestaat in de hemel maar toch moet er een zekere sequentie zijn bijvoorbeeld ziel vagevuur, ziel hemel met de goddelijke aanschouwing, geglorifieerd lichaam nieuwe aarde waar hemel en aarde één zijn. Weliswaar is er actueel een hemel gescheiden van deze aarde. De nieuwe aarde zou mogelijk pas ontstaan op het einde der tijden na de wederkomst van Jezus. Alleszins verschilt de RK-doctrine gebaseerd op openbaring zeer grondig van een Platonische visie.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer