vrijdag 20 juli 2018

Is dit een paus of een man met zware psychische problemen

waarmee de wereld de spot drijft?


5 opmerkingen:

Anoniem zei

Dit is een door de inwerking van de Heilige Geest verkozen paus

The Guardian Angel zei

Aangezien het een vals conclaaf betreft, valt het niet onder de bescherming van de Heilige Geest.

Anoniem zei

Aan anoniem 20 juli 2018 om 05:58

De Geest waait waar en wanneer Hij wil;
niet op Uw of op mijn menselijk bevel.
Bij een conclaaf wordt gebeden voor werking door de Hl. Geest.
Of de Geest dan in werking treedt, is goddelijke wil.
Een automatisme, dat bij een conclaaf automatisch de Heilige Geest werkzaam is, is tegelijkertijd een ontoelaatbare beperking van de almacht Gods.
Dat is fundamenteeltheologisch het tegendeel van het christelijk geloof, waar in het begin van credo staat: "Ik geloof in God, de almachtige Vader..."

De noordbelgische bastaardkerk is, zoals Uw klein posting toont, fundamenteel onchristelijk.
Apostasie puur, gecombineerd met zotheid en domheid.
Quos deus perdere vult, prius dementat.

Anoniem zei

Een kloekgebouwde man met een brede gangbasis en met uitgesproken deining van de heup- en schouderspiergordel en met een duidelijk hinken;
voor een 81-jarige zijn gangproblemen niet ongewoon, maar hier schijnt er toch ook en extrapiramidale componente bij te zitten- mogelijks neveneffect van zware medikamenten.
Zeer interessant is echter hoe Bergoglio het witte pauskapje draagt: nonchalant, als een natte zakdoek, eerst in de linker hand en nadien rechts; klaarblijkelijk kan hij daarmee niets aanvangen.
En geen hulp van personeel van het Vaticaan- eens te meer toont deze video de geweldige eenzaamheid van Bergoglio (zeer opvallend- dit werd in andere videos vroeger ook reeds getoond).
Bergoglio heeft klaarblijkelijk grote psychiatrische problemen (voor 40 jaar reeds bekend in Argentiniê).
In het latijn: Non compos mentis.("Niet goed bij verstand")
Dat is een uitsluitende grond bij een pausverkiezing; en verzwegen door de gekozene, een grond om de verkiezing ongeldig te maken.

Anoniem zei

Hoe komt het dat dat Benedictus zwijgt? Als hij echt katholiek zou zijn en uw theorie is waar, dan zou hij bereid moeten zijn te getuigen van de Waarheid.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer