woensdag 11 juli 2018

12. The Roman Canon: "Liturgical Decadence"

SESSIO XXII - DOCTRINA DE SANCTISSIMO MISSAE SACRIFICIO
22e Zitting - Over het Allerheiligst Misoffer
Concilie van Trente
17 september 1562

DEEL 2 - Canones over het H. Misoffer

Canon 9 over het H. Misoffer

Als iemand zegt:

  • de Ritus van de Roomse Kerk, waarin met gedempte stem een deel van de canon en de consecratiewoorden worden uitgesproken, moet veroordeeld worden,
  • of de Mis mag alleen maar in de volkstaal gecelebreerd worden;
  • of bij de offering van de wijn in de kelk, moet geen water worden bijgemengd, omdat het tegen de instelling door Christus zou zijn,

hij zij verdoemd.Met andere woorden,

Als iemand zegt dat de canon en de consecratiewoorden met luide stem moeten worden uitgesproken, hij zij verdoemd!

Als iemand zegt, dat de Mis in de volkstaal gecelebreerd moet worden, hij zij verdoemd!

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer