vrijdag 13 juli 2018

De Post-Conciliaire Bastaardkerk houdt onze kerken bezet

Zo worden Katholieken welkom geheten in Ars:

Op de foto links van de ingang van de kerk: Jorge Mario Bergoglio en Enzo Bianchi van de 'oecumenische monastieke gemeenschap te Bose'. Zij zijn de hogepriesters van de satanische vrijmetselaarskerk; de twee profeten van de Antichrist, die de goddelijkheid van Jezus Christus ontkennen!

Aangezien Bergoglio niet in de goddelijkheid van Christus gelooft, is hij de facto een Ariaan en dus een ketter.

Iedereen die ketters, in casu Bergoglio, verdedigt, zoals de rector van het heiligdom van Ars, is dus zélf ook een ketter!

3 opmerkingen:

Anoniem zei

De positie der "neotraditionelen" waartoe we deze tector van Ars en vele andere meelopers kunnen rekenen, is uiterst zwak.
De opperketter Bergoglio, met sleepse boosaardigheid ook intelligent en daarom steeds van de hak op de tak springend in zijn preken en woordmeldingen, heeft dat voor kort zelf gezegd:
naar aanleiding van enige hartige gevallen van pedofilie bij geestelijken ("Hear, hear!" zou men in de noordbelgische bastaardkerk nu wel kunnen roepen NVDR) zei Bergoglio woordelijk:
"...dat het afschuwelijk is de interessen van de institutie/oganisatie te laten voorgaan ten nadeel van de onschuldige kinderen en offers..."
Verdomme!
De hele labbek*** (=lafhartige) en stilzwijgende doofpottende pseudoclerus van Vlaanderen wordt daar niet in zijn hemd, maar echt peronistisch UIT zijn hemd gezet :-) .

En nog meer: de pseudotraditionelen zoals deze rector van Ars worden voor groot publiek belachelijk gemaakt, door enerzijds de ketterse posities van de postconciliaire kerk en de grote demiourg Bergoglio te verdedigen en anderzijds theoretisch aan de zijde van de Traditio te (moeten/kunnen) staan.
ZE Msgr AB Lefebvre steld dat voor 29 jaar reeds vast:
Gehoorzaamheid aan het niet meer orthodoxe gezag onder inkoopname van ketterse uitspraken en de ketterse "geest van het concilie" voert tot afdrijven van de eigen positie in ketterij.
Dit videofilmpje is daar een prachtig bewijs van.

Anoniem zei

(Deel 1)
Een klein beetje verklaring bij deze onthutsende video:
(zie ook www.katholisches.info op 18.07.2018 "Don Minutello behindert beim Betreten der Basilika von Ars" )

Don Minutello is een siciliaanse priester, die zich in een bijzonder teruggezet en verwaarloosd kwartier van Palermo in Siciliê voor de bevolking pastoraal inzette: religieus vormend, evangelizerend en ook sociaal.
Zelf intensief de achtergronden van de binnenkerkelijke revolutie sedert 1966 studerend, nam hij de tridentijnse ritus op en grondde ook een broederschap en vrome gebedsgemeenschappen.
Hij verwierf geweldig veel aanzien en toeloop bij de bevolking.
2015 buj een nieuwe aartsbisschop i Palermo werd hij buitengepest en werkte voort in het aanpalende bisdom Monreale (met het kasteel van keizer Frederik II van Hohenstaufen- het "stupor mundi")
De wraakzucht van de modernistische bstaardkerkers vervolgde hem ook hier- hem werd verweten een "ketter" te zijn en een "secte" gesticht te hebben;
de echte reden was dat Don Minutello een veelgehoorde radiozender en een internetproject gesticht had, waar de echte kerkelijke leer met veel zuiderlijk temperament en gezond mensenverstand verkondigd werd en de vieze rol van de apostatisch gewordene Bergoglio aan de schandpaal gezet werd, en Amoris laetitia besproken werd zoals het is: heidense brol en totaal in tegenstrijd met de kerkelijke leer.
Zeer veel heibel, op alle medien, waarbij de modernistische bastaardkerk zich publiek als een rotte en wraakzuchtige bende liet kennen.
Na een klein jaar werd Don Minutello een gehoorzaamheidsattest aan de paus voorgelegd, te ondertekenen binnen de 8 dagen (Weer eens echt peronistisch! NVDR)
Don Minutello reageerde hierop door coram publico de Grote Geloofsbelijdenis op te zeggen en de eed hierop af te leggen (dat is dé grote voorwaarde naast de katholieke doop om katholiek te zijn!;
parallel werd vastgesteld, dat Bergoglio niet meer de Grote Geloofsbelijdenis kon ondertekenen (breuk met de overleverde kerkelijke leer).
Don Minutello wrd dan door het episkopaart buitengezet, door tricks liet men de woning met zijn broederschap door het stasbestuur van Palermo voor afbraak vrijgeven, de oudbekende vuilte trucs van de tjeven enz.
Intussen floreert de beweging van Don Minutello, is zeer actief op de nieuwe media en gaat ook op bedevaart.

Anoniem zei

(Deel 2)
Don Minutello maakte met een grote groep overtuigde katholieken een bedevaart door het moidden van Frankrijk.
IN Ars, waar hij zich lang van tevoren voor een Hl. Mis aangemeld had, werd zijn groep de toegang tot de basiliek verweigerd (zo van "ketters", "secte" enz.).
Naast de ingangsdeur van de basiliek hangt een plakaat van Begoglio)"Franciscus" met Enzo Bosi, "rector" van een "interreligieus klooster" bij Rome:
Bose is geen monnik, dat ding ook geen klooster, en van uitspraken en schrifte is Bose een esoterist van het zuiverste water zonder enig christelijk gehalte.
Bose is echter wel een boezemvriend van Bergoglio (Franciscus) en goed bekend met de rector van de basiliek van Ars Abbé Patrice Chodovicz.
Een hele discussie, over het al dan niet ketters zijn van Bergoglio, Don Minutello en Bosi;
of Bergoglio/"Franciscus" nu de echte paus is of niet;
en natuurlijk, waarom aan oprechte katholieken die aan het grote Credo geloven de toegang kan verboden worden als "ketters", terwijl Bosi zelf een aartsketter (ontkenning van de roeping van de Hl. Kerk, syncretisme en verwaarlozing van de Hl. Drievuldigheid) is en Bergoglio/"Franciscus" de Correctio filialis aan zijn billen heeft.
Don Minutello won: de gelovigen konden in de basiliek binnen, moesten echter stil zijn (geobserveerd door 2 priesters en later (op de andere videos) door een zure zuster zonder habijt :-)
Uitvoerig rondgepost in het web en veelvuldig gecommenteerd.

Voor mij een zeer mooi geschenk: voor 100 jaar stormde mijn grootvader, zijn broer en zijn neef bij DeKippe (één ervan verwond door een mitrailleurkogel aan de arm en toch zijn mannen vooruitvoerend omdat hij deze Vlamingen niet aan zuiver franstaligen wou overlaten.
De slag aan DeKippe bij merkem 2018 was de eerste keer in de stellingoorlog, waar het duitse leger in hardnekkige veldslag geslagen werd.
En even dapper Don Minutello en zijn pelgrims.
Dat belooft!
Adelante la fé!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer