dinsdag 10 juli 2018

11. Teilhard's Offertory: The Preparation of the Gifts

Een ideetje van Paulus VI:

Tijdens de Offerande van de Novus Ordo Missae neemt de priester de pateen met brood en zegt: "Gezegend zijt Gij Heer, God van al wat bestaat. Uit Uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de aarde, en het werk van onze mensenhanden. Het zal voor ons worden tot brood van eeuwig leven."

De priester heft de kelk op en zegt: "Gezegend zijt Gij, Heer, God van al wat bestaat. Uit uw milde hand hebben wij de wijn ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de wijnstok en het werk van mensenhanden. Hij zal voor ons worden tot drank van eeuwig leven."


Het Latijnse adagium 'Lex orandi, lex credendi' betekent letterlijk 'de wet van het bidden, is de wet van het geloven'. Het is een klassiek, Katholiek principe.

Wet van bidden en geloven
Het Latijnse adagium 'Lex orandi, lex credendi' betekent letterlijk 'de wet van het bidden is de wet van het geloven'. Het komt erop neer dat de bestaande gebedspraktijk bepalend is voor wat men moet geloven. Het is een klassiek, Katholiek principe, dat de verhouding tussen eredienst en geloofsbelijdenis weergeeft.

Vijfde eeuw
Volgens sommige historici zou het principe voor het eerst omstreeks 440 gebruikt zijn door de monnik Prosper van Aquitanië. Het adagium zou een afgeleide zijn van Legem credendi lex statuat supplicandi ('De wet van het smeken bepaalt de wet van het geloven'). Dit principe zou afkomstig zijn uit de zogeheten capitula Coelestini, bijlagen van een brief van paus Celestinus I (422-432).Met andere woorden, hoe we bidden, bepaalt wat we geloven.

Het is duidelijk, dat de Novus Ordo Missae anders 'bidt', dan de Tridentijnse Mis.

Met andere woorden,

Omdat men anders bidt,
is in de Novus Ordo-kerk
ook het Geloof veranderd!

Kortom, de Novus Ordo-kerk
is niet katholiek,
maar een Bastaard-kerk!

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Deze Paus deed de Heilige Mis nog wel zoals het moest doen.

Zie verder:RK NetNieuws - Maandag, 19 mei 2008
Toen paus Paulus VI sprak over de rook van Satan die de Kerk was binnengedrongen, doelde hij op de liturgische misbruiken bij de door hem ingevoerde Nieuwe Mis. Dat zegt kardinaal Virgilio Noe, die onder paus Montini als diens ceremoniemeester in een interview met de Romeinse Petrus-website. Noe was ook een van de toonaangevende liturgen onder paus Johannes Paulus II.

De 86-jarige prelaat spreekt daarin openhartig over de zorgen van paus Paulus VI. Volgens de kardinaal aanvaardde deze de liturgische hervormingen met genoegen. De paus was ook van nature geen treurige man, maar hij werd bedroefd door het feit dat hij door de Romeinse Curie alleen werd gelaten. Met betrekking tot de beroemde opmerking van Paulus VI over de rook van Satan die de Kerk zou zijn binnengedrongen meent kardinaal Noe te weten waarop de niet onomstreden paus doelde. Daarmee bedoelde hij al die priesters, bisschoppen of kardinalen die de Heer geen eer meer brachten door op een slechte manier de Heilige Mis te celebreren als gevolg van een dwalende interpretatie van de implementatie van het Tweede Vaticaans Concilie."

Zoals bekend was bisschop Anibale Bugnini fel tegenstander van deze implementatie, maar hij werd op de dag van de verplichte invoering door Paulus VI 'gestraft' met de benoeming tot nuntius in het Teheran van Khomeini, inplaats van de verwachtte kardinaalsverhefing.

Hij sprak over de rook van Satan omdat hij meende dat de priesters die de Heilige Mis vertroebelden in naam van de creativiteit in werkelijkheid bezeten waren van de opgeblazenheid en trots van de Boze. Dus de rook van Satan betekende niets anders dan de mentaliteit die de traditionele en liturgische regels van de Eucharistische plechtigheid wilde vervormen.

Voor paus Paulus VI was het ergste gevolg van de naconciliaire liturgiehervorming het verlangen in de schijnwerpers te staan waardoor veel priesters de liturgische richtlijnen negeerden. Kardinaal Noe herinnert zich dat de paus zelf diep overtuigd was van het zorgvuldige volgen van de liturgische rubrieken, omdat niemand de heer is van de Mis.
Voor zichzelf sprekend zegt de voormalige Vaticaanse topliturgist dat de Mis altijd met eerbied en zorvuldig respect voor de rubrieken moet worden gevierd. Het spijt hem dat na Vaticanum II werd gedacht dat alles, of bijna alles, was toegestaan. Nu moet het gevoel voor het heilige in de ars celebrandi (de kunst van het celebreren) worden hersteld, en snel, voor de rook van Satan de hele Kerk doortrekt. (CWN)

The Guardian Angel zei

Paulus VI was een Amerikaanse mol!

Anoniem zei

Aan anoniem 10 juli 2018 om 16:31

Een deel van Uw posting is inhoudelijk totaal fout.
Annibale Bugnini werd als vrijmetselaar ontmaskerd in 1975;
een groep van 3 kardinalen confronteerde Paulus VI (zelf intensief met de vrijmetselarij verbonden) met de doorslagende bewijzen.
Paulus VI was verbijsterd en reageerde niet.
Een dag later werd Bugnini als apostolisch delegaat naar Iran gestuurd.
Bugnini was daar tamelijk veilig: de amerikanen waren daar onder de Schah nog de baas, Bugnini was weg uit Rome en Italiê en de communicatie was destijds langzamer.
e grootayatollah Ruhollah Khomeini heeft met deze hele zaak niets te doen.
De opstand tegen de Schah begon eerst einde 1977; en grootayatollah Khomeini was in ballingschap in Parijs tot op 31 januari 1979/ aankomst in Teheran op 1 februari 1979.
Bugnini stierf echter aan kanker in noorditaliê in 1977; en Paulus VI stierf in 1978.
In zoverre werd Bugnini niet gestraft, maar wel door hoogste hand beschermd.
De rest is gezwans.

Einde 1966 waren er in Noordbelgiê en Nederland 627 hooggebeden in omloop- Paulus VI greep dan in en snoeide de grootste hoop weg, zonder echter te controleren.
De druk van de liturgische boeken kwam uiterst laat.
Bij al dit gepruts kwam er ook geen nieuwe liturgie voor de karthuizers (gelukkig maar);
de ambrosiaanse ritus mocht op uitdrukkelijke wens van Paulus VI vrder gevierd worden.
In totaal revolutionair vuur werd de Chrysostomusliturgie onveranderd gelaten.
De facto werd de prachtige tridentijnse liturgie kapogemaakt en in de pispot buitengedragen en met cynische dwang de modernistische brol opgedrongen.
Lex orandi lex credendi:
52 jaar na het einde van het 2e vat. concilie rochelt de modernistische brol, dé grote vrucht van het concilie, zich langzaam dood.
Die tisten zijn niet goed bezig.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer