maandag 16 juli 2018

BREAKING: Het 'SODALIZIO SACERDOTALE MARIANO' zegt: "IL PAPA È BENEDETTO XVI" = "De Paus is Benedictus XVI"

 "De twee pausen zijn een anti-chistologische anomalie."

"De munus zit bij Paus Benedictus XVI: Tu es Petrus."

"De Vaticaanse Vrijmetselarij houdt Paus Benedictus XVI gevangen."

"Jorge Mario kardinaal Bergoglio is niet de paus!"

"De Maffia van Sankt Gallen heeft de afzetting van Paus Benedictus XVI geënsceneerd."

"Zij hebben een vals Conclaaf georganiseerd."

"Samen met kardinaal Bergoglio zijn alle andere kardinalen en bisschoppen van de Maffia van Sankt Gallen én alle kardinalen die aan het valse conclaaf hebben deelgenomen, geëxcommuniceerd. Het zijn ketters en apostaten!"

"Bergoglio heeft geen enkele jurisdictie over de Kerk!"

"WIJ ZIJN DE KATHOLIEKE KERK SAMEN MET PAUS BENEDICTUS XVI!"

"DE VALSE KERK VAN BERGOGLIO IS SCHISMATIEK EN GEËXCOMMUNICEERD!"

"DE VALSE KERK VAN BERGOGLIO VERTEGENWOORDIGT DE SATANISCHE MASSA!"


1 opmerking:

Anoniem zei

De uitspraken van de Sodalizio Sacerdotalo mariano zijn alle juist.
Uitvoerig gedocumenteerd.
En voor een groot deel door Bergoglio zelf toegegeven resp. luid gezegd.

Meer nog:
uiterst belangrijk voor alle criticasters en modernistische meeheulers met het huidig auto-destructieve regime in de Kerk, die zo graag nu met "gehoorzammheid aan de paus" en de "plastsvervanger van God"(dat is nu echt onzin- nog wel uit de wildste middeleeuwen van een paar zotte tegenpausen) of de "man op de stoel van St.Pieter" rondwappern:
de Hl. Kerk is van fundament gezien veel meer mariaal (aan Maria) gebonden als apostolisch (aan de apostelen).

De Hl. Maagd Maria ontving de Heer eerst in haar geloof vooraleer Hem in haar lichaam te ontvangen.
De Hl. Kerk neemt in Maria haar oorsprong.
In het Credo staat Maria overigens helemaal vooraan in de heilsgeschiedenis; de Hl. Kerk-Una - Sancta-Catholica komt eerst achteraan.
Obverigens Sancta: niet als een verbuilde of schrootrijpe automobiel, maar wel als voorspiegeling en leidraad van het Rijk Gods, om de "Hechina": het aanschouwen van God mogelijk te maken- de redding van de zielen.

Het Sodalizio Sacerdotale Mariano voert hier de fundamenteeltheologische frontaalaanval tegen Bergoglio en zijn kornuiten uit.
Lepanto XL

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer