zondag 11 maart 2018

Winnetou: "Scharlih, ich glaube an den Heiland. Winnetou ist ein Christ."

De Antwerpse priester Rudi Mannaerts (56) in het Nieuwsblad:


“Een paar decennia geleden hebben de kerkelijke verantwoordelijken toegelaten dat de godsdienstlessen op school helemaal verwaterden tot flauwe flower power-lesjes. De (kerkelijke) bouillon is toen helemaal uit de soep gehaald. Godsdienstlessen hebben sindsdien niets spiritueel meer. Woorden als “God” en “bijbel”, zijn er bijna volledig uit verdwenen. Laat staan dat jonge mensen nog de betekenis en de waarde van een sacrament als het doopsel zouden leren.”

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2018/03/waarom-we-nog-amper-dopen-omdat-de.html


Een trouwe lezer merkt op:


"Rudy Mannaerts parafraseert hier de vroeger zeer bekende en nu bijna totaal vergeten Nederlandse auteur Godfried Bomans door zijn "(kerkelijke) bouillon" te contrasteren met de dunne soep van de godsdienstlessen. Een interessant startpunt."


Godfried Bomans in 'Elseviers Weekblad' van 24 augustus 1963:


"Voor Old Shatterhand kan dit worden samengevat in twee doelstellingen: de redding der Indianen van hun ondergang èn hun bekering tot de Christelijke beginselen. Hoe naïef dit streven wordt doorgevoerd, blijkt uit iedere bladzijde. Karl May was er de man niet naar om hier iets van terecht te brengen en het was hem daar ook niet om te doen. Wat het eerste betreft: er waren allang geen Indianen meer en er viel dus niets meer te redden. En voor het tweede stond hijzelf te zwak in zijn schoenen. Hij hield de dunne soep van algemene menslievendheid voor de krachtige bouillon van het Evangelie en het is voor iedere jongen een diepe teleurstelling als zelfs Winnetou voor deze prut bezwijkt en stervend stamelt: "Charlih... ik ben... een Christen. Hier hadden de omstanders nu „oef, oef” moeten roepen, want het beeld van Winnetou, die voortaan ’s zondags ter kerke gaat en zich in het algemeen correct gedraagt, is onvoorstelbaar. Winnetou had dit nooit mogen doen. Hij valt tegen."

Link:

http://karlmay.apriana.nl/1963-08-24.htmlMet andere woorden:


Wie voor het Post-conciliaire 'prut-christendom', het christendom-light, of de wellness-kerk van de Post-conciliaire 'bisschoppen' bezwijkt, is een teleurstelling!

Intussen valt ook hier niemand meer te 'redden'!

De morele afgewraktheid van de bedienaren van de Kerk, met hun homofilie en hun pedofilie, maakt hun slappe discours totaal ongeloofwaardig!

De wellness-kerk van de Post-conciliaire bisschoppen is dus niet iets voor helden of heiligen, maar is iets voor zielige losers!

Net zoals Karl May van Winnetou een loser maakt, door hem te laten sterven voor May's eigen slappe, kleinburgerlijke versie van het christendom, zo maken de Post-conciliaire bisschoppen ook van Christus een loser, door Hem te laten sterven voor hun slap afkooksel van het christendom.

Hoe zouden de bisschoppen met hun pruts-christendom er in kunnen slagen om ook maar iemand te bekeren???

Godfried Bomans: "Hoe naïef dit streven wordt doorgevoerd, blijkt uit iedere bladzijde."


COMPENSATIE


Godfried Bomans: "Dit verklaart ook de verbazing waarmee de mensen later vernemen dat May de gebieden die hij beschrijft, niet of slechts nauwelijks betreden heeft [= De bisschoppen kennen het Ware Geloof niet.]. Ik heb dit altijd de grote glorie van Karl May gevonden. Sommigen van zijn biografen haasten zich ons te verzekeren dat hij wel degelijk hier of daar geweest moet zijn en zij noemen in hun ijver zelfs het hotel waar hij een nacht heeft doorgebracht [= De verdedigers van de bisschoppen proberen ons wijs te maken dat ze wél iets van het Christendom afweten.]. Zij beseffen niet dat hiermee de schitterende kwakzalverij van de man [en de bisschoppen] alleen maar verminderd wordt. Juist het feit dat hij vermoedelijk nooit een Indiaan [of Christus] ontmoet heeft en in elk geval als de bliksem de benen zou genomen hebben als hij er een was tegengekomen, maakt de figuur van Old Shatterhand zo interessant. Voor psychologen is hij [en de bisschoppen] een schoolvoorbeeld van compensatie. May [en de bisschoppen], in het Oosten op alle fronten mislukt, projecteert in het Westen de man die hij had willen zijn. Dezelfde hand die zich hier aan kleine diefstallen vergreep, wordt ginds een shatterhand. Dezelfde overheid die hem aan deze zijde opsloot, staat aan de overkant van de oceaan tegenover een teugelloos genie. Of is het niet tekenend dat de ware stumperds, de imbecielen, die nu werkelijk alles verkeerd doen, door deze ex-gevangene uit de officiële overheid gerecruteerd worden? Een vijandelijk opperhoofd kan nog wel eens schrander uit de hoek komen. Een ambtenaar of sergeant van politie [of bisschop] nimmer.


Dus,

Karl May maakt van Winnetou een loser, omdat hij zélf een loser is.

De bisschoppen maken van Christus een loser, omdat zij zélf losers zijn!

De Post-conciliaire bisschoppen maken van Christus een geitenwollen sok, omdat de bisschoppen zélf linkse, geitenwollen sokken zijn. Jongeren willen helden en heiligen, maar géén geitenwollen sokken!

"Karl May [en de bisschoppen] hield[en] de dunne soep van algemene menslievendheid voor de krachtige bouillon van het Evangelie en het is voor iedere jongen een diepe teleurstelling als zelfs Winnetou voor deze prut bezwijkt." 

Daarenboven geven jongeren vaak als reden aan, dat zij niet in Jezus Christus kunnen of willen geloven, omdat er zo veel hypocrieten in de Kerk zijn. Dat de Post-conciliaire 'bisschoppen' bij de hypocrieten op de eerste rij staan, kan intussen niemand meer ontkennen.


Harde woorden van Jezus Christus tégen huichelarij


Mat 23:1  Nu sprak Jesus tot het volk en tot zijn leerlingen:
Mat 23:2  Op de zetel van Moses zitten de schriftgeleerden en farizeën.
Mat 23:3  Onderhoudt en doet dus alles, wat ze u zeggen; maar handelt niet naar hun werken. Want ze zeggen het wel, maar ze doen het niet.
Mat 23:4  Ze binden zware en ondragelijke lasten bijeen, en leggen die op de schouders der mensen; maar zelf willen ze die met hun vinger niet aanraken.
Mat 23:5  Al hun werken verrichten ze om door de mensen opgemerkt te worden; ze maken hun gebedsriemen breed, en hun mantelkwasten groot.
Mat 23:6  Ze zijn op de eerste plaatsen bij feestmalen belust, op de eerste zetels in de synagogen,
Mat 23:7  en op de begroetingen op de markt, en willen door de mensen rabbi worden genoemd.

Mat 23:13  Wee u, schriftgeleerden en farizeën; gij huichelaars, die het rijk der hemelen sluit voor de mensen. Want gij gaat er zelf niet in; en hen die er in willen, laat gij niet binnengaan.

Mat 23:15  Wee u, schriftgeleerden en farizeën; gij huichelaars, die land en zee doorkruist, om één enkelen bekeerling te maken; maar als hij het geworden is, maakt gij hem tot een kind der hel, tweemaal erger dan gijzelf.

Mat 23:28  Zo schijnt ook gij van buiten rechtvaardig voor het oog van de mensen, maar van binnen zijt gij vol huichelarij en ongerechtigheid.

Mat 23:33  Slangen, adderenbroed, hoe zult gij de helse verdoemenis ontkomen?1 opmerking:

Anoniem zei

Briljant!
Voor drie dagen werd hier op kavlaanderen.blogspot.be het artikel over de massieve teruggang van de dopen en het commentaar van Rudy Mnnaerts gepubliceerd.
En intussen werd de oorspronkelijke topos teruggevonden -tot op de dag zelf: "Elseviers weekblad 26 oktober 1963".
En dan ook nog van Godfried Bomans en met een deskundig torpederend commentaar.
Ongelooflijk.
Rudy Mannaerts (56 jaar oud) was in 1963 ca. 1 jaar oud en begon in luiers rond te lopen.
Er zijn twee geneaties voor de Kerk verloren gegaan door de dwaasheden van het 2e vaticaans concilie.
"Prut": een klein woordje, lang niet meer gehoord, en toch deze zaak helemaal treffend.
Vlaanderen en Nederland werden veel te lang met prut geîndoctrineerd.

Strijdvaardige katholieke joernalistiek van hoog niveau.
Voortdoen!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer