zondag 25 maart 2018

Vespers en Lof van Palmzondag (25-03-2018) volgens het Missale Romanum van 1953 in het Monastère Saint-Benoît, La Garde-Freinet, Frankrijk


1 opmerking:

Anoniem zei

In de Goede Week met voorbereiding op Goede Vrijdag:

Het mooiste gedicht over de kruisiging van Onze Heer Jezus Christus:

Jacobus Revius

T'en syn de joden niet, Heer' Jesu, die U cruysten,
Noch die verradelyck U toghen voort ghericht,
Noch die versmadelyck U spoghen int ghesicht,
Noch die U knevelthen en stieten U voll puysten,

Ten syn de crygsluy niet die met haer felle vuysthen
Den rhietstock hebben of den haemer opghelight,
Of het vervloeckte hout op Golgotha gestight,
Of over Uwen rock tsaem dobbelthen en tuyschten:

Ick bent, ô Heer, ick bent die U dit hebt gedaen,
ick ben den swaeren boom die U hadt overlaen,
ick ben de taeye strengh daermee ghy ginct ghebonden,

De naghel, en de speer, de gheessel die U sloech,
De bloet-bedropen croon die Uwen schedel droech:
En dit is al gheschiedt, eylaes!, om myne sonden.

Jacobus Revius ( 1586-1658) was calvinistische predikant in Deventer en Leiden (NL), kerkhistoricus en vooral en op de eerste plaats de grootste protestantse dichter van zijn tijd. Hij was beînvloed door de franse renaissancedichters (Pléiade) en vooral door de geneefse psalmdichter Clément Marot.
Zijn werk in de volkstaal, het nederlands, wordt tot nu toe gezongen en gelezen ( Tweede verbeterde psalmberijming van Datheen ).
Het bovenstaande sonnet behoort tot het mooiste en theologisch zinvolste dat bij de kruisigingscene ooit gezegd en geschreven werd.
Qualité oblige.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer