zondag 18 maart 2018

Vaticaanse Media manipuleerden brief van Paus Benedictus XVI


Vaticaanse media maken laatste paragraaf onleesbaar
en leggen een stapel boekjes op de tweede pagina,
zodat enkel de handtekening van Paus Benedictus XVI leesbaar is:
BENEDICTUS XVI

Bron: AP

Link:

https://apnews.com/amp/01983501d40d47a4aa7a32b6afb70661?
Vaticaanstad

7 februari 2018

Eerwaarde Monseigneur,

Dank u voor uw vriendelijke brief van 12 januari en het bijgevoegde geschenk van de elf kleine volumes die bewerkt werden door Roberto Repole. Ik bejubel dit initiatief dat het dwaze vooroordeel wil weerleggen en tegenspreken waarin Paus Franciscus enkel een praktische man is zonder bijzondere theologische of filosofische vorming, terwijl ik enkel een theologische theoreticus  ben geweest met weinig voeling met het concrete leven van een hedendaagse Christen.

Deze kleine volumes tonen, correct, dat Paus Franciscus een man is van diepgaande filosofische en theologische vorming, en ze helpen daarom de innerlijke continuïteit weer te geven tussen de twee pontificaten ondanks al de verschillen van stijl en temperament.

Maar de Vaticaanse media lieten bewust de laatste alinea weg waarin Benedictus zegt:

Echter, ik voel mij niet geroepen om een korte en beknopte theologische passage over ze te schrijven omdat doorheen mijn leven het altijd duidelijk is geweest dat ik enkel zou schrijven en mij zou uiten over boeken die ik goed gelezen heb. Ongelukkigerwijs, ben ik omwille van fysieke redenen niet in staat om de elf volumes in de nabije toekomst te lezen, in het bijzonder terwijl andere verplichtingen op mij wachten die ik reeds op mij heb genomen. [Met andere woorden: "Ik heb betere dingen te doen, dan wat boekjes over de theologie van Bergoglio te lezen!"]

Ik ben er zeker van dat u dit zult begrijpen en ik groet u vriendelijk.

De uwe,

Benedictus XVI

Vertaling: Restkerk

Link:

https://restkerk.net/2018/03/15/fake-news-benedictus-zou-in-een-nieuwe-brief-de-theologie-van-bergoglio-bejubelen/


4 opmerkingen:

Anoniem zei

Er werd nog een deel weggelaten uit de brief, namelijk:
"“Only as an aside, I would like to note my surprise at the fact that among the authors is also Professor Hünermann, who during my pontificate had been shown to have led anti-papal initiatives. He played a major part in the release of the ‘Kölner Erklärung’, which, in relation to the encyclical ‘Veritatis splendor’, virulently attacked the magisterial authority of the Pope, especially on questions of moral theology. Also the ‘Europaische Theologengesellschaft’, which he founded, initially came to be thought of as an organization in opposition to the papal magisterium. Later, the ecclesial sentiment of many theologians prevented this orientation, making that organization a normal instrument of encounter among theologians.”


En de authentieke brief eindigde met de woorden
“I am sure that you will understand me for my DENIAL and I greet you cordially,”

Anoniem zei

De door "Paus Franciscus"/Bergoglio uitgekozen chef van de vaticaanse communicatieafdeling Dario Edoardo Viganò heeft hier open en bloot fake-news geproduceerd:
een persoonlijke brief in uittreksels en onder vervalsende weglating van duidelijke passages direct publiek gemaakt in een ophemelende actie voor de (uiterst geringe) theologische capaciteiten van Bergoglio.

Steenezels.
Binnen de 24 uur werd door éé der drie grootste nieuwsbureaus (AP) de verkortende vervalsing publiek gemaakt, het vaticaan als een leugenaarsbende gebrandmerkt en Bergoglio als een theologische nul maar een dictatoriale peronist getoond.
En ondanks huisarrest heeft de 91-jarige Paus Benedictus XVI gezegd, wat hij daarvan vindt.
De modernistische kliek met de peronist aan het bewind zijn intellectuele schooiers en aposttisch, en pastoraal een catastrofe.

Anoniem zei

Dirty tricks.
Intussen werd het artikel op de duitstalige website www.kath.net over het vervalsend verkorten en weglaten van de essentieel fijncritiserende slotalinea van de brief v. paus emeritus Benedictus XVI meer als 100 maal besproken;
en "Franciscus"/Bergoglio wordt zeer dikwijls het centrale mikpunt van de vinnige kritiek.
Voor hem het ergste: hij wordt op dit moment ook niet meer verdedigd door modernistische postconciliaire posters.

Dat is een herhaling van de situatie van DeKesel in zijn bisdom Brugge bij het Allerheiligenoffensief 2013 (Flamez, Claerhout, Antoon V. enz.):
totaal omsingeld door gedegen schutters met goede artillerie, vastzittend op een moeras met overal nog landmijnen in verstopt.
Het Cannae van de peronisten.

Anoniem zei

Update:
de door Franciscus/Bergoglio himself benoemde Dario Edoardo Vigano, een in Braziliê geboren italiaanse priester en "specialist voor televisie en cinema", overigens met de jezuîeten zeer sterk verbonden, chef van de vaticaanse communicatiemedia, die Radio Maria castreerde en Radio Vaticaan voor Afrika (kortegolfzender) de nek omwrong, daarentegen de modernisten met hun blogs (zeer berucht: de duitse jezuiêtenpater Bernd Hagenkord SI) zwaar ondersteunde, heeft na drie dagen intensief artillerievuur zijn ontslag ingediend.
De zoveelste benoeming van Franciscus/Bergoglio die deskundig gekelderd werd en in de dieperik ging.
Pater Hagenkord heeft er nog een paar zer bittere en zure postkritieken bij geleverd- hij ligt nu zelf onder zwaar vuur.

Nikolaas Sintobin, jongen, Je aanwezigheid in Rome schijnt mij daar zeer nodig te zijn.
Die frontsector staat namelijk helemaal in vlammen...

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer