maandag 5 maart 2018

“Waarom we nog amper dopen? Omdat de godsdienstles zo’n slappe kost is”
De Antwerpse priester Rudi Mannaerts (56), de Marketeer van de Kerk, stelt een terugloop van het aantal dopen vast. Een belangrijk deel van de schuld ligt volgens Mannaerts bii de godsdienstlessen. “Een paar decennia geleden hebben de kerkelijke verantwoordelijken toegelaten dat de godsdienstlessen op school helemaal verwaterden tot flauwe flower power-lesjes. De (kerkelijke) bouillon is toen helemaal uit de soep gehaald. Godsdienstlessen hebben sindsdien niets spiritueel meer. Woorden als “God” en “bijbel”, zijn er bijna volledig uit verdwenen. Laat staan dat jonge mensen nog de betekenis en de waarde van een sacrament als het doopsel zouden leren.”

Andy Penne heeft zopas nog eens de doopcijfers voor een aantal parochies opgevraagd. “Ze zijn inderdaad dramatisch. Voor Holsbeek bijvoorbeeld: in 2000 waren hier nog 29 dopen, vorig jaar nog 12. Voor Dutsel zakte het cijfer van 12 naar 5. Ik heb de voorbije vier weken geen enkel doop gehad. Vroeger stond ik elke week minstens één keer aan de vont.”

Andy Penne schrijft die terugloop toe aan de terugloop van de kerkkennis. “Dit vind ik toch wel straf. Jonge mensen krijgen twaalf jaar godsdienstles op school en als je hen op het einde vraagt naar het wezen van de katholieke kerk, kunnen ze niet antwoorden. Straks is het Pasen? Vraag eens aan de jeugd wat Pasen is, ze weten het niet. Na twaalf jaar godsdienstles. Een schande. Het is alsof iemand op het einde van de middelbare school geen gebenedijd woord Frans kan spreken ondanks al die jaren Franse les.”

Ook pastoor Wim Simons van Herk-de-Stad, bekend van de VTM-uitzending “Moerkere en de Mannen”, pleit voor een duidelijkere godsdienstles. “Een leraar godsdienst die vanuit zijn eigen geloofsovertuiging durft godsdienst les geven. Dat is wervend. Maar ook andere leerkrachten moeten dat doen. We zijn veel te beschaamd geworden over ons geloof. Mensen komen me vertellen dat ze op restaurant geen kruisje meer durven slaan, voor ze beginnen eten.”

Bron: Nieuwsblad

Link:

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180305_03391130

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Je moet het maar doen hé ! Godsdienstles geven. Eigenlijk hebben godsdienstleerkrachten de ondankbaarste job in het hele levensbeschouwingsgebeuren. Jonge Moslimkinderen groeien op thuis in een Moslimcultuur met hun religie op een prominente plaats. De Islamleerkracht bouwt daarop verder. De kinderen die moraal volgen groeien op bij atheïstische, agnostische of onverschillige ouders en de moraalleerkracht kan daar op verder bouwen. Joodse kinderen krijgen het Joods zijn en de Joodse gebruiken en religie met de paplepel binnen. En de leerkracht katholieke godsdienst krijgt in het eerste leerjaar voor het grootste deel kinderen binnen die nog nooit van God of religie gehoord hebben, waar thuis niet gepraktiseerd wordt en waar over godsdienst meestal niet gesproken wordt. Je moet het maar doen ...

Anoniem zei

Moedige bekentenissen

Anoniem zei

Aan de eerwaarde heren: het is altijd de schuld van een ander. Men zou beter het bijbelwoord overwegen: kijk naar de balk in uw eigen oog.

Anoniem zei

Ik ben iets ouder dan deze eerwaarde heren.
Het godsdienstonderwijs in het secundair onderwijs werd vanaf de herfst 1971 plots knettergek;
op bevel van de gevreesde inspectie en van de bisdommen werd na een paar maandenschooljaar het ene moderne leerboek door een ander modern leerboek vervangen.
Sedertdien alleen nog onnozeliteiten, studie van islam, hindoeisme en boeddhisme (de oriêntaalse christenen werden doodgezwegen), knettergekke bezinningsdagen, in het laatste jaar een grote cursus "filosofie" met enorm veel marxisme en tussendoor heeft ook nog een godsdienstleraar "zijn kap over de haag gesmeten".
Het vormselonderwijs was jaren tevoren al helemaal knettergek- als hoofdverantwoordelijke voor die catecheseboeken tekende (staat zedig achter in het colophon) " Z.E.H." Jozef Bulckens, die twee decennia later dan de godsdienstboekenreeks "Roeach" uitgaf, met de beruchte Band Roeach3 met tot pedofilie aanstichtende afbeeldingen.
Alles onder het commando van eerst kardinaaal Suenens en later Danneels.
De noordbelgische bastaardkerk is een enorme hoop rotzooi met vunzige doodrenking van pedofilie, maasaal doodzwijgen en doofpotting van hun euveldaden en theatrale demonstratie van schijnheiligheid.
Daar alle wijdingen van VanGheluwe hoogstwaarschijnlijk ongeldig zijn, is de bastaardkerk ook niet in staat om geldige sacramenten toe te dienen.
Dat de nomale mens afkeer voor dit schorremorrie heeft, is goed te begrijpen.
Dat de vertegenwoordigers van dit afgewrakt establishment nog openlijk commentaar daarop geven, toont aan dat ze er geen snars van verstaan.

The Guardian Angel zei

En dit is dan nog de 'crème de la crème' van de Novus-0rdo-kerk!

Anoniem zei

Hoe treurig de geschilderde situatie ook is: bj de lectuur van de uitspraak van Rudy Mannaerts moest ik toch glimlachen.
Inderdaad verscheen hier op www.kavlaanderen.blogspot.be drie jaren geleden een commentaar en een artikel, waarin de vroeger zeer bekende en nu bijna totaal vergeten nederlandse auteur Godfried Bomans besproken werd;
daarin uitdrukkelijk de topos met het contrast tussen de "krachtige bouillon van het evangelie" en de "slappe soep van de naastenliefde".
( In een column voor Elsevier, en wel in een artikel over de duitse veelschrijver van avonturenverhalen (Winnetou en Old Shatterhand) Karl May;
de titel van het stukje: "Het riekt hier naar gas".)

De belgische bastaardkerk en haar publicatieorganen "kerknet" en "Kerk&Leven" zwijgen deze website van www.kavlaanderen.blogspot.be wel dood (afgezien van de wijn-en kaasboer Luc van Marcke, die on hier "hatelijk" noemde ;-) );
maar gelezen wordt deze website, en zelfs zeer nauwgezet.
Dat is steeds het geval wanneer men tegenover scherpschutters ligt.
En Rudy Mannaerts parafraseert ons resp. Godfried Bomans door zijn " (kerkelijke) bouillon" te contrasteren met de dunne soep van de godsdienstlessen.
Een interessant startpunt.
En nu de schrijvers van Roeach en Meander aanpakken, en natuurlijk de éminences grises Jef Bulckens en Roger Burggraeve.
On les aura.

Anoniem zei

Aan anoniem 9 maart 2018 om 22:24

U heeft nu werkelijk de vinger op de wonde gelegd.
Beginnen we met een analyse van al deze brol.
En alle namen op de tafel laten komen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer