zondag 16 juli 2017

Wel Heilige Vader, heeft U ons nog iets te vertellen of niet?Het is duidelijk, dat Paus Benedictus XVI het Schip van de Kerk al eerder heeft verlaten. Zoals een kapitein die het Schip aan de golven prijsgeeft. De ratten op het Schip, die het roer hebben overgenomen, zullen nu wel wild en opgejaagd over het dek rondlopen. Wat zullen zij met de recente mededeling van Paus-EMERITUS Benedictus XVI, bij monde van Georg Gänswein, doen? Komt Paus-EMERITUS Benedictus XVI hiermee weg of volgt er binnenkomt opnieuw een "Requiem"?

Wordt het niet eens tijd voor de zogenaamde Paus-EMERITUS om schoon schip te maken en ons te informeren over wat hijzelf allemaal te brabbelen heeft en wordt het nu eindelijk niet eens tijd om de gelovigen in te lichten over de huidige toestand van chaos binnen de Kerk?

3 opmerkingen:

Anoniem zei

De aankondiging van de troonsafstand van Benedictus XVI is toen als een bom ingeslagen. De wijze waarop zijn opvolger zich later voor het eerst vertoonde op het Sint-Pietersplein is een slag in het gezicht geweest van wie opkijkt (letterlijk en geestelijk) naar het pausschap van Rome.

Anoniem zei

(Interview met Kardinaal Gerhard Müller)

Erbarmelijk.
Kard. Gerhard Müller, zelf leerling van de oer-vatikaans-concilie II doordrenkte Kard. Karl Lehmann (van Sigmaringen, later in Mainz)(notabene secretaris van de ultramodernistische jezuîet Karl Rahner SI) staat hier als een verzopen poedel.
Als theoloog enerzijds mer veel sympathie voor de zuidamerikaanse bevrijdingstheologie wapperend als een moderne schaamlap, anderzijds wild hout hakkend in zijn bisdom Regensburg met nutteloze en bijzonder haatdragende aanvallen tegen de Priesterbroederschap St. Pius X en hun seminarie in Zaitzkofen, en anderzijds gesaboteerd door en zelf terugslaand op de modernistische en dikwijlse ketterse hervormers en revolutionairen in Regensburg en omgeving, werd hij (op indirecte aanvraag en aanraden van de beierse politiek) weggepromoverrd naar Rome in de Congregatie voor de Geloofsleer.
Aldaar met de roep van een kaukasische owtsjarka aangekomen, was zijn rol aldaar eerder slapend.
Zijn grote verdienste is, dat hij en veel meer nog zijn medewerkers de pedofiele schanddaders streng vervolgden, hiermee de lijn van Paus Benedictus XVI consequent verder trekkend.
Wat de verdediging van het geloof betreft: door Franciscus tandenknarsend van de voorganger P. Benedictus XVI overgenomen, werd Kard. Gerhard Müller vanin het begin uitgebootet door de Bergogliogetrouwen;
en Müller liet tot zijn eigen schande alles gebeuren en de verwoesters betijen.
Zelfs totnutoe heeft hij voor de 4 dappere kardinalen met hun dubia geen publieke hoogachting.
DE gelaatskleur van Müller ziet er niet slecht uit, het gezicht een beetje opgezwollen- de medicamenten zullen wel goed werken en de stress van Rome onder Bergoglio is ook weggevallen.
Hij schijnt het toch te overleven.

Om zo klaagwekkender zijn commentar na het Requiem voor Kard. Joachim Meisner.
Een hoop kleurloze uitspraken, tesamengeplakt uit citaten van P. Benedictus XVI ("Medewerkers v.d. Waarheid"/ cooperatores Veritatis), "...Beloning voor de verdiensten..."(zeer anti-lutherisch en tegelijkertijd "pelagiaans"), "...op de juiste weg zijn..."(nuja!), "...(de juiste weg) van Christus..." (er schijnt alzo ook een onjuiste weg te bestaan), "...van de Waarheid", "van God"; en dan ook nog "Opstanding" en "Triomf" (dat zijn nu zaken, die Bergoglio zo nog niet gezegd heeft in het publiek).
Fundamentaaltheologisch is dat allerslapst koffiepoederextract, duizendmaal verdund met zompig moeraswater.
Een gigant van de kerkgeschiedenis is van ons gegaan, biddend tot en sprekend met de Heer, het brevier uit de handen gegleden- "Killed in action"- en dan zo'n stamelend gezever.
Kard. Gerhard Müller zou tomatenrood van schaamte moeten worden.

Inderdaad klunsen en lege flessen.
Veel korter, veel mooier en totaal passend daarentegen het "Alleluia Justi Epulentur" (vb. van Fontgombault) met de overtuigde lofzang op het hemels loon van de martelaren hier beneden.
Requiem in aeternam da ei Domine; et lux perpetua luceat ei.

Sub tuum Praesidium

Anoniem zei

"Burgers,
wij trekken tegen de vijand op en zullen niet allen terugkomen.
Daarom: Doet Uw plicht en hebt betrouwen in de Heer."

(Commandant Hendrik Prinsloo aan het Carolina Boerencommando, in de vroege ochtend van 24 januari 1900, bij het begin van de slag van Spioenkop in de Tweede Boerenoorlog.

Joseph Card. Ratzinger sprak voor 16 jaar, reeds midden in tijden van verwarring en theologische en liturgische verloedering (de pedofiele en homofiele estbattementen van de noordbelgische bastaardkerkers waren nog niet zo breed bekend) bij de aanblik van biddende traditionele monniken en gelovigen:
"Hier waait de echte geest van de Kerk".
Dank U!
Wij doen met veel volharding voort.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer