dinsdag 14 juni 2016

'Jubileumjaar'
2 opmerkingen:

Anoniem zei

De westvlaamse diakenkatastrofe: diaken D.M. wegen verduistering van kloosterordegeld aangehouden.
(Deel 1)

(hln/ focus wtv/ knack/nieuwsblad v. 27.05.2016 // 06.06.2017)

Diaken D.M. werd op 27 mei 2016 op verdacht van verduistering van geld van kloosterordes, dat hij in opdracht van zijn functie bij het bisdom Brugge beheerde, aangehouden en in de cel gestopt en (nu komt het interessante NVDR) door de bisschopp. vicaris Koen Van Houtte direct ontslagen (dat gaat nu toch wel zeer zeer snel, Koen! NVDR).

In een eerste melding werd nog nageschoven dat "het bisdom hierbij niet betrokken is" (??!!); en in een reeks tweede meldingen was er sprake van "afpersing" door een antwerpenaar en werd dan steevast herhaald dat er helemaal geen commentaar door het bisdom en het gerecht gegeven werd ("de lippen stijf opeen geknepen" (sic)).

Nuja:
Het web geeft via www.diaken.be, facebook en linkedin, via het Nieuwsblad enz. direct alle informatie:
De betreffende diaken D.M.uit Izegem, 41-jarig, volgde van 1986 tot 1992 de Wetenschappelijke A in de Vrije Middelb. School van Roeselare (heimat v. vanGheluwe) en wwrd dan 1994-1997 (GLSO) Regent vor nederlands, geschiedenis en godsdienst aan de Kath. Hogeschool Zuidwestvlaanderen in Kortrijk (de "roze dekenij").

Zijn "Experience" (naar eigen zeggen):
Van September 2003 tot heden (ca. 12 years 10 months) was hij medewerker v.h.economaat v.d. vzw Bisdom Brugge, van Juni 2013 tot nu (3 years 1 month) medeverantwoordelijke pastoraal Federatie Izegem Bisdom Brugge en van September 2015 tot nu (10 months) (NVDR: goed vasthouden AUB!) "visitator diocesane religieuze congregaties vzw Bisdom Brugge".
Het bisdommelijk bestuur zit tot over de oren in dit geval geînvolveerd!

Zeer illustratief zijn interessepunten: naast de parochies van Izegem, Kachtem, Evelgem, Lendelede dan ook: Jozef DeKesel, Johan Bonny, Kerk&Leven, Beweging.net in Izegem(?), Start der Stilte(2013)(!), Rouwcentrum Depoorter, Volgconcilie(!), Wereldwinkel (!), Annemie Struyf(?), St.-Jozefscollege , Povera en het Davidsfonds Izegem.
Een "ruiker" verslenste bloemen uit de westvlaamse postconciliaire "kerk".Anoniem zei

De westvlaamse diakencatastrofe (Deel 2)

De roeping voor het diaconaat kreeg D.M. in 2007/2008: na een viering "bracht hij de kerk in orde" (ikzelf met de tridentijnse liturgie levend, versta niet goed hoe door een liturgische viering de kerk in wanorde kan geraken) zei de voorganger tot hem, dat hij ipv deze taak beter zelf de sacramenten zou toedienen (lees diaken zou worden).
Dat zijn nu wel niet de woorden tot St.-Franciscus in het kerkje vann San Damiano, maar het betreft hier natuurlijk westvlaanderen.
Na bespreking met zijn echtgenote volgde D.M. dan 4 volle jaren 's zaterdagmorgends de leergangen in Brugge (beginstart der opleiding onder bisschop Roger vanGheluwe) en werd dan op 08.06.2013 38-jarig door JefdeKesel tot diaken gewijd.
(Vele foto's op www.diaken.de , inclusief de echtgenote)
De ganse heibel om vanGheluwe, Westvleteren, de protestoperatie "Gelovigen nemen het woord", de zelfmoord v.d. kortrijkse deken M. Gesquiere met het publiekworden van de brol rond de cPRL, de grote kuis in het kortrijkse enz. ging ondertussen quasi spoorloos voorbij.
D.M. is ondertussen voorzitter geworden van de "Vrienden van Lourdes" (www.vvlourdes.be), hier met de erevoorzitter vicaris-kanunnik Kris Depoortere (ook zo'n dinosauriêr uit de brugse bisdomstop); ondersteund hier ook door enkele leden, waaronder zuster Therese Ollivier.
En dan de verkoop van een schooltje door een kloosterorde in westvlaanderen en de ganse rest...
Typisch.

Dit is eenmmal meer de teleurgang van de brugse postconciliaire "kerk".

Koen Van Houtte!: natuurlijk is het bisdom hier betrokken!
Het bisdom heeft deze man gevormd en hem op deze post ingezet:
hier draagt het bisdom- en Gij als vicaris en adminstrator op de eerste plaats- een zeer zware verantwoordelijkheid (commanding authority)!
Het bisdom moet de kloosterorde direct en totaal de ganse schade vergoeden en restitueren.
In hoeverre het bisdom regress op D.M. kan nemen, valt nog te bezien:
D.M. werd door het bisdom, door vanGheluwe en Dekesel gevormd en gewijd, was onder Uw commando ingezet, werd tot voor een paar maanden nog gepromoveerd:
hier ligt straffelijke nalatigheid van het bisdommelijk bestuur (en wel door U als administrator) voor.
En verder: een financiêle fout is geen grond om de missio canonica op te heffen resp. het sacramenteel karakter van een diakenwijding te vernieigen.
Deze man D.M. heeft werkelijk "een tweede kans verdiend".
Men kan onmogelijk een hoop pedofiele en veroordeelde priesters in het bisdom beschutten en bezig houden, omdat "anders het diploma waardeloos wordt"(sic Uw eigen bisdomssecretariaat) en de eigen, ex-bisschop Nonkel Roger vanGheluwe zijn vet pensioen laten trekken, en anderzijds een kleine diaken dan direct buitensmijten.
Hij heeft en vrouw van 38 jaar en twee kleine dochters!
Dat is kerkjuristische verdraaiing à la Patrick Degrieck.
Sex en pedosex tellen niet, maar wel de centen! Walgelijk!
S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer