vrijdag 31 juli 2015

Slechte smaak in Scherpenheuvel. Het is lelijk. Het neemt de schoonheid van de gevel van de basiliek weg. Beschamend!


22 opmerkingen:

Anoniem zei

Dat ziet eruit als een uithangbord voor een café.

Deskundigheid, stijl en goede smaak en een scherp katholiek profiel zijn in de noordbelgische kerk niet te vinden.
De jezuietenpater Guido Dierckx, die reeds een beetje over deze eigenschappen op zijn blog schreef, weze voor deze algemene bemerkingen bedankt.
Wie het schoentje past, trekke het aan.

Anoniem zei

Enkel nog het Facebook-logo...

Gewoon walgelijk, hoe plat kan je gaan.
Als je gelooft, doe het dan op een waardige manier en niét smakeloos populistisch.
Dit jaagt mensen wég,
Is dit een teken van verstilling, mysterie?

Anoniem zei

Waar is mijn mening gebleven?

The Guardian Angel zei

Wij doen hier niet in 'meningen'.

Anoniem zei

"Mening": verkeerd begrepen. Ik bedoelde mijn "reactie". Zij was de eerste op uw "inzending" ( "Slechte smaak...").

Anoniem zei

Nee, u poneert alleen maar uw eigen mening.

The Guardian Angel zei

Alles wat hier gepubliceerd staat, is dubbel gecheckt. En ook nog eens gefeedbackt bij derden.

U moet met inhoudelijke argumenten komen, dan krijgt u ook een inhoudelijk antwoord.

De meeste mensen die nu in Scherpenheuwel aankomen zeggen: "Oei wat lelijk!"

De deken heeft weer een dure, ongelovige architect onder de arm genomen. Dat is zijn beslissing, maar de gevolgen zijn er ook na.

Ook Scherpenheuvel moet volgens de modernisten kapot!

Anoniem zei

Iets lelijk vinden is gewoon een mening. Of bestaat er ergens een omschrijving van wat mooi is?
Onvoorstelbaar wat u allemaal uitkraamt.
De meeste mensen die nu in Scherpenheuvel aankomen zeggen.... Wel, ik kan me bv. heel goed voorstellen dat de meeste mensen die nu in Scherpenheuvel aankomen zeggen dat KAV er op los leutert door zich bv. zo tegen de paus te keren. Geeft u hen dan ok gelijk.

Overigens, geef eens een wetenschappelijk bewijs dat Scherpenheuvel volgens de modernisten kapot moet. Hebt u de akten in handen?

Anoniem zei

"Alles wat hier gepubliceerd staat, is dubbel gecheckt. En ook nog eens gefeedbackt bij derden"... alleen niet gedubbelcheckt bij mensen met een afwijkende opinie. U gelooft uw eigen fabeltjes toch niet?

The Guardian Angel zei

@ Vorige anoniem,

Een voorspelbare reactie.

"Welkom bij Maria" zegt volgens mij echter al voldoende.

Vroeger zou men geschreven hebben: "Maria, bid voor ons"

Als het Tweede Vaticaans Concilie iets kapot heeft willen maken, dan is het wel het volksgeloof.

Merkwaardig is daarom dat de hele Kerk op apegapen ligt, behalve de Mariale Bedevaartsoorden. Daarom krijgen die nu extra 'aandacht' van onze modernistische vrienden.

Enkele voorbeelden van elementen uit de volksdevotie zijn:

1. het bouwen van kapelletjes en wegkruisen
2. de verering van relieken
3. het bezoek aan heiligdommen
4. bedevaarten
5. processies
6. het bidden van de kruisweg
7. het bidden van de rozenkrans
8. de Heilig Hartverering
9. de devotie tot de Heilige Familie
10. het dragen van medailles

Ooit eens een bisschop hierover iets horen zeggen?

De ravage die men heeft aangericht spreekt boekdelen!

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 16:51

Nogmaals, geloof gaat niet over 'opinies'!

U maakt dezelfde fout als vele andere kritikasters.

Altijd in algemene bewoordingen.

Haal eens 1 concreet voorbeeld aan en discussieer daar eens over.

Anoniem zei

Aan anoniem 1 augustus 2015 08:31

Fout!
Dit werd niet "verkeerd begrepen", maar fout verwoord door U.
Juist in theologische gesprekken en discussies is nauwkeurig en juist taalgebruik van eminent belang.
Dit is nu juist de achillespees van de noordbelgische bastaardkerk:
geen deskundigheid, zowel niet qua inhoud als qua verwoording, en een profilering als van een caféclub.
"KAV" is overigens in het noordbelgische katholieke milieu onuitroeibaar verbonden met de "Katholieke Arbeidersvrouwen", die destijds onder de leiding van juffrouw Maria Baers, juffrouw Vandeputte en msgr. Belpaire enorm veel goeds voor de vlaamse meisjes en vrouwen gedaan heeft;
de latere evolutie tot "Femma" en de inzet voor de vrijgave van de abortus- dat is hoogverraad geweest aan de leer van de Hl. Katholieke Kerk en gaat lijnrecht tegen het evangelie van Onze Heer Jezus Christus in- (Trees Dehaene, de zuster van Jean-Luc Dehaene, uit een franskiljonse brugse familie, was daar dé protagonist van de abortusvrijgave) heeft deze vereniging dan ook de christelijke essentie genomen.
Blijf dan toch maar bij de "Katholieke Actie Vlaanderen" of "kavlaanderen".
Wat betreft Franciscus: er werden hier vreeds zeer veel foto's gepost; er zijn er nog meer in omloop; en er zullen met 100 %-ige zekerheid nog meer onthutsende foto's en gekruide commentaren komen.

Wat nu betreft het kapotmaken van Maria-gebedsoorden:
Dit is een volkomen juiste bemerking van @The Guardian Angel.
Ik herinner mij (en heb zelfs veel literatuur) over het willen sluiten van de beroemde Lourdesgrot in Jette (Brussel)1983-2005, waar ene Godfried Danneels, Luc Dehovre en ene Jef DeKesel drijvende krachten achter de sluiting waren.
Onvergetelijk de uitspraak van Godfried Danneels, 2006 de weeropbloei van de processies en Mariaverering belevend:
"Nu loopt het geloof op de straat rond".

Juist.
En ik ben zeer fier dat aartsbisschop Léonard direct in het begin meeging bij een processie in Vlaams-Brabant en daar naast een kapelleke een kloeke grootvader stond met een prachtig en schoon geroskamd en gesmukt belgisch trekpaard en ernaast zijn kleinzoon;
en de grootvader zei: "Monseigneur, ik stond hier ooit voor dertig jaren met mijn vader en grootvader en ik verheug mij dat ik hier bij U met mijn kleinzoon en mijn paard sta."

In te speravi; non confundar in aeternum.

Anoniem zei

Overigens moet het natuurlijk heten:
"Welkom bij de Heer".
Een kerk is het huis Gods; daarom brandt er ook een eeuwigheidslicht.
Onze-Lieve-Vrouw is de weg tot Jezus Christus- per Mariam ad Iesum-;
of om het met Kard. Joseph Ratzinger te zeggen:
" Maria is Kerk in oorsprong" (overigens een prachtig boek; zelden vindt men een zo gelukte synthese van theologische vakkundigheid en diepe vroomheid en mystiek).

De noordbelgische bastaardkerk krottert klaarblijkelijk aan lopende band.
Theologische onzin, ketterij, liturgische wreveldaden, vernietiging van het kunst- en cultuurpatrimonium (dat blauwe plastiekbord vloekt in het oog)(hoe men met de ooit rijkelijkst getooide barokkerk van Brussel, namelijk de Begijnhofkerk, omgaat, is onklaar-ondertussen is het een kerkasiel waar afghanen zitten en voor kort één afghaan een andere afghaan doodsloeg)(zit de dader nu toch in de gevangenis?):
dat is nu toch alles niet deskundig, dat is duivels gepruts aan de lopende band.
Dat heeft met het katholiek geloof van de Katechismus en van het evangelie niets meer te doen- dat is eenvoudig echte "bazaar": zoals Onze Heer zei:
"Het dorre hout moet verbrand worden".
En avant maintenant!

Anoniem zei

Ik wacht nog altijd op een verklaring van wat mooi is.

Overigens, de redenering over die welkom bij Maria. Nee, u decreteert: er moet staan Bid voor ons.
Inderdaad, modernisten gaan zeggen: welkom bij Maria, de mensen naar Maria leiden, in de hoop zo de devotie kapot te krijgen. Kronkelredenering eerste klas.

Alles wat u als persoontje niet goed vindt, is modernistisch, is lelijk, is slecht. Moet nogal lastig zijn zo alwetend en onfeilbaar te zijn. Het lijkt wel of de H. Geest over KAV is neergedaald en de onfeilbaarheid geschonken heeft.
Zou enige nederigheid niet meer passend zijn?

The Guardian Angel zei

Schoonheid leidt naar God.

Lelijkheid naar de duivel!

Zoals hier hoger reeds werd gezegd, is het niet "Welkom bij Maria", maar wél "Welkom bij de Heer".

Vanwaar komt die "Welkom bij Maria"? Vroeger, toen men wist wat Katholiek-zijn betekent, heeft men dat nooit ergens gezegd of geschreven.

Maria nodigt ons niet uit om naar haar te komen, maar naar God.

Maria-mediatrix betekent dat Maria de Middelares van al Gods genaden is.

Maria is onze voorspreekster: onze 'advocata nostra'.

Met welk recht durft men de gelovigen welkom te heten namens Maria?

Maria verwijst niet naar haarzelf, maar naar Christus, die onze Heer en God is!

Anoniem zei

Aan anoniem 2 augustus 08:57

Uw posting toont zeer goed dat de aanhangers van de moderne bastaardkerk helemaal tureluut geworden zijn.

Uw vraag naar de schoonheid in de Hl. Kerk beantwoordt ik een volgende posting.

Wat Uw woorden over dit plexiglas-bord "Welkom bei Maria" betreft:
e term "Per Mariam ad Iesum" wird door de traditioneel en conservatief ingestelde Kardinalen en bisschoppen bij het 2e vaticaans concilie als vendelspreuk gehandhaafd; omwille van "eenheid" tussen de bisschoppen en vermijding van conflictpunten werden alle uitspraken over mariologie dan uitdrukkelijk vermeden.
"Per Mariam ad Iesum" werd dan hoofdzakelijk door aartsbisschop Msgr. Lefebvre en de St. PiusX-priesterbroederschap verder geleefd en gepreekt, én door de modernistische tisten- hier op de eerste plaats Suenens, Danneels en consoorten- met enorm veel fanatisme en rancune bestreden.
Wanneer nu de aanhangers van deze bietekwieten nu na tientallen jaren van verwaarlozing en tegenwerking van de Mariadevotie nu opeens met plexiglasborden voor de pinnen komen, is dat zéér verdachtig en met gezond mensenverstand veelmeer als Tohuwabohu-holderdebolder (van de diabolos(=de grote verwarrer)) aan te zien.
Dat is geen kronkelredenering maar geheugen en verstand, wijsheid aldus.

Modernisme is lelijk en slecht.
Juist!
Zo ook reeds door de Pausen Pius IX en St.-PiusX in hun encxclieken en decreten gezegd en geschreven.

Het is overigens niet lastig te zeer veel te weten en niet te feilen.
Zoals onze vriend Jef DeKesel aan lopende band toont, is het vorral zeer lastig niets te weten en aan de lopende band te falen.
Dan wordt men namelijk snel "zeer aangeslagen".
En kavlaanderen is nederig: humilis, zoaLS ALLE OPRECHTE VLAMINGEN VEEL TE LANG DOOR DEZE EVERZWIJNEN EN OLIFANTEN IN DE WIJNGAARD GODS VERTRAPPELD EN IN HET STOF GESMETEN.

Nu willen de boosdoeners aan de spits nog hun huid redden door op de nederigheid van de anderen te spelen.
Tibi Christe splendor Patris

Anoniem zei

Aan anoniem 2 augustus 2015 08:57

Mijnheer, bij Uw uitspraken over de Hl.Geest en de Katholieke Actie Vlaanderen moest ik toch glimlachend denken aan de woorden van Onze Heer Jezus Christus, helemaal vooraan in het Johannesevangelie, bij het gesprek met de farizeeêr Nikodemus:
"...Gij hoort de wind wel waaien, maar ge weet niet vanwaar Hij komt en waarheen Hij gaat...".
Zo is het ook met Kavlaanderen.

De mens kan en mag de almacht Gods, Zijn gerechtigheid en barmhartigheid, niet beknittelen of inperken.
Wij hebben maar één evangelie, en wel dat van Onze Heer Jezus Christus, maar één Kerk, en wel de Una Sacta Catholica et Apostolica Ecclesia, en de Katechismus;
en een geweten, steeds te scherpen aan de Schriften, aan de Traditie en aan de kerkvaders.
De Hl. Kerk heeft de zondaars, die oprecht hun zonden berouwen, lief- maar ze haat de zonde.
En iedere zondaar is tot berouw en boete opgeroepen en tot beterschap.

Bij de noordbelgische bastaardkerk is er van beterschap geen sprake.
De misbruiksdaden komen peu-à-peu aan het licht, als uitgedroogde snottebellen langzaam uit de neus gepulkt, en tegelijkertijd doet het stampersoneel continu pseudoheilig alsof het neusbloeden heeft.
Dat is niet de verkondiging van het evangelie, niet het weerspiegelen van het gelaat van de mystieke Christus;
dat is een bende criminele en schijnheilige farizeeêrs, met een nieuw soort wellnessreligie en in het centrum ervan veel ongezonde pedo- en andere -filie.

The Guardian Angel zei

Joh 3:11 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wat Wij weten spreken Wij, en Wij getuigen wat Wij hebben gezien; en toch aanvaardt gij onze getuigenis niet.
Joh 3:12 Wanneer gij niet gelooft, als Ik u spreek over aardse dingen, hoe zult gij dan geloven, als Ik u over de hemelse spreek?

Anoniem zei

De grote modernist in uw ogen, Kardinaal Danneels, houdt deze zomer nog een triduüm in Banneux.

Overigens, met welk recht durft men de gelovigen welkom te heten namens Maria, wat een uitspraak.

Maria zei wel meer choquerende zaken: Geloof in Mij, Ik zal in u geloven.
Of aanvaardt u dat ook niet?

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 18:08

Graag een bronverwijzing voor uw eerste bewering.

aangaande uw: "Geloof in Mij, Ik zal in u geloven." was dat een boodschap van Onze-Lieve-Vrouw aan de kapelaan. De betekenis is mij niet bekend.

Het betreft hier een private-openbaring.

Private-openbaringen behoren dus niet en nooit tot de door de Kerk aan haar gelovigen voorgehouden geloofsinhoud.

Anoniem zei

Beste Gardian Angel,

Betreffende uw uiteenzetting over de liturgische misbruiken in de Vlaamse kerken kan ik u echt geen ongelijk geven. Ook ik erger mij daar al jaren over. Gesprek met de bewuste priester? Nutteloos. Gesprek met de plaatselijke bisschop? Nog nuttelozer. Als ik u een tip mag geven,
waarom mailt u heel uw uiteenzetting daarover met foto's(bewijsmateriaal) en al niet door naar de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten (mailadres: cultdiv.@ccds.va) en de Congregatie voor de Geloofsleer (mailadres: cdf@cfaith.va)
Ik geef u de garantie dat zulke misbruiken ernstig genomen en onderzocht worden.

Groeten,

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 17:41,

Hartelijk dank voor de tip.

En wees er maar zeker wan, er wordt veel gemaild tussen Vlaanderen en Rome!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer