dinsdag 7 juli 2015

Naar aanleiding van de komende Sodomieten-Synode sloeg de Vaticaanse 'Gay-Mafia' weer toe: "De kerkelijke seksuele moraal is in beweging!" - NIET DUS!

Vervolgens wordt een foto van twee kussende lesbiennes op de website van de Radio Vaticaan geplaatst.


De boodschap van het artikel is, dat het allemaal zo erg niet is!

Screenshot:


Het bericht werd intussen verwijderd:

http://de.radiovaticana.va/news/2015/07/02/moraltheologe_%E2%80%9Ekirchliche_sexualmoral_ist_in_bewegung%E2%80%9C/1155529


Maar, hier is het bericht in de 'Cashed Versie' te vinden:


http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://de.radiovaticana.va/news/1155529


Sommige medewerkers van Radio Vaticaan zijn door de duivel bezeten!

En Bergoglio stond erbij en keek ernaar!

1 opmerking:

Anoniem zei

Kleine update:
Het artikel met de foto van 2 kussende lesbiennes verscheen op Donderdag 2 juli 2015 op de website van de duitse afdeling van Radio Vaticaan ("Radio Vatikan").
Als dusdanig (dwz met de herkomst : "zeer serieus") werd het iets vertraagd overgenomen en verder verbreid via de zeer vrome websites Radio Horeb (bekend door de uitstraling van mooie missen en veel gebeden) en radio Maria.

Chef van de duitse afdeling v. Radio Vatikan is overigens de duitse jezuitenpater Bernd Hagenkord SI, een bekende modernist en hatelijke tegenstander van alles en allen die sympathie voor de traditie hebben.
De voorganger van pater Hagenkord bij Radio Vatikan was pater van Gemmingen, een ondertussen oude maar uiterst modernistisch gezinde Promotor van modernisme met onzeglijke Kommentaren op zijn radiopost.
(wird zeer gelukkig bijna niet mer beluisterd).
Pater Hagenkord was overigens bij de omineuze verzameling der modernisten en pro-homo-lbbyisten der duitse bisschoppen ("Kaspertruppen") als moderator anwezend.
Beschermd wordt Hagenkord en zijn traditioneel door "progressieve"jezuieten geleid radiocentrum door de ons welbekende jzuietenpater Federico Lombardi SI, woordvoerder van paus Franciscus (als Jorge Bergoglio eveneens jezuiet).

Na snel en luid protest wed dit artikel mét deze foto dan op zaterdagmorgend vroeg van de website genomen, om er dan op maandagmorgend weer te verschijnen (deze keer zonder foto) maar gekruid met geweldig schelden van pater Hagenkord op zijn blog.
Ondertussen werd alles intensief bediscussieerd en gecritiseerd door traditionele en roomsvriendelijke media in Duitsland, hier vooraan www.kath.net, dat zeer vroom en ook zeer pausvriendelijk is, zelfs zeer braaf.
Enorm veel postings- en totaal beklopte verdedigingsparolen.
En op dinsdag verdween dan het artike opnieuw.

Dat is natuurlijk geen "kleine fout" of "vergissing", of, om pater Hagenkord zelf te citeren, "niet wijs" om zo'n aanstootgevende onzin eerst te publiceren, dan van het net te nehmen, dan opnieuw in te voeren en dan weer te verwijderen.
Dat is niets anders dan uit duivels interesse ergernis geven.

En de verdediging hiervan door de posters had uit Vlaanderen kunnen komen:
eerst is het niet duidelijk- en wanneer bij de vergroting dan een tongkus te zien is, waarbij de vrouw rechts dan nog in half verweer haar mond gesloten houdt, verontschuldigt men zich omdat "men dat niet gezien heeft" (of omdat men het niet wou zien?)
En dan komt het personalisme weer tevoorschijn (nietwaar Roger Burggraeve!), het steeds weer dezelfde geleuter van een modernistische poster "Inigo"- het ganse vergoelijk van de door de catechismus veroordeelde sexuele akten, zoals reeds in Vlaanderen zo bekend door de jaren 80,90 en begin 2000, en met inclusief niet-oppassen voor de catastrofen die dan optreden.
Wat kindermisbruik betreft, zwijgen de jezuieten in alle talen.
(Ook op de blog van Nicolaas Sintobin woordt daar met geen woord over gerept).
Deze lieden vergeten nog steeds dat een probleem niet verdwijnt of vergeten wordt door het dood te zwijgen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer