zondag 3 maart 2013

Op 30 maart 1987 stuurt Mgr. Thomas, bisschop van Versailles, de politie af op priester E.H. Bruno de Blignières. Tijdens de Heilige Mis wordt E.H. Bruno de Blignières, voor de ogen van zijn parochianen, door de politie hardhandig van bij het altaar in de Saint-Louis kerk te Port-Marly weggetrokken en gearresteerd, enkel en alleen maar omdat hij de Tridentijnse Mis celebreerde...


3 opmerkingen:

Anoniem zei

Een mooi voorbeeld van 'scheiding tussen Kerk en staat' in Frankrijk...

Anoniem zei

Luk 22:52 Nu sprak Jesus tot de opperpriesters, de bevelhebbers van de tempel en de oudsten, die op Hem waren afgekomen: Gij zijt uitgetrokken als tegen een rover, met zwaarden en stokken.
Luk 22:53 Dag aan dag was Ik bij u in de tempel, en gij hebt geen hand naar Mij uitgestoken. Maar dit is uw uur, en dit is de macht der duisternis.
Luk 22:54 Toen namen ze Hem gevangen, en voerden Hem weg naar het huis van den hogepriester, terwijl Petrus van verre bleef volgen.

Anoniem zei

maakt thans deel uit van de FSSP.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer