zondag 3 maart 2013

Catholica reageert op het uiterst merkwaardige pleidooi in Tertio om de 'middelpuntvliedende krachten in de Kerk' te versterken

Erik Goris, hoofdredacteur van Catholica, heeft gereageerd op het pleidooi van 'priester' Guido Debonnet van het Bisdom Brugge in Tertio om de middelpuntvliedende krachten in de Kerk te versterken.

Ik vraag me af welke aanleiding u vond om uw vingertje op te steken, stelt Goris. Wat me opvalt is dat u het woord 'katholiek' eindelijk eens gebruikt, anders heet het altijd gewoon 'christelijk'. Neen u gebruikt nu eindelijk eens het woord 'katholiek', maar U doet dat in een negatieve context. 'Extreem Katholieken' zegt u in verbinding met Rome, gesel, en stok. Echt positief kan je het niet noemen. Dat vele gezagdragers zwijgen komt misschien omdat ze nog steeds gelovig zijn en dat ze door hun geloof weten dat wat deze 'katholieken' zeggen ook conform het Geloof is. Raar dat je vermoeden niet die richting opgaat.

De middelpuntvliedende krachten waarover u het hebt, zijn in ons land al decennia aan het werk. Het begon met eigen invullingen van alles en nog wat. Het meest zichtbare teken was de beeldenstorm die in het begin van de jaren zeventig tot de jaren tachtig van de vorige eeuw door het Vlaamse land heeft gewoed. Kerken werden wit geschilderd, heilige beelden stuk geslagen of verkocht, orgels uit de kerk weggebroken, heilig vaatwerk verkocht of weggegeven. Kerkelijke gewaden en relikwieen van Heiligen en martelaren op rommelmarkten en antiekbeurzen verkocht.

De volgende zichtbare stap was het naar de hand zetten van de liturgie. Eigen verzonnen teksten kwamen in de plaats van de voorziene teksten uit het altaarmissaal. Sommige gingen zo ver dat er terecht twijfel is gerezen over de geldigheid van die 'missen'. Sacramenten werden toegediend op dezelfde vrije wijze waardoor eveneens de geldigheid van sommige kan betwist worden. Als het maar een goed gevoel gaf en als het maar niet te strikt geregeld was, zeker niet zoals de Kerk het wil.

Het kerkelijk recht was niet meer van deze tijd (uitgezonderd als het in het vrijzinnige kraam paste), de catechismus heette afgeschaft en de bijbelverhalen werden slechts stichtende verhalen die eerder symbolen waren dan dat ze met een realiteit in overeenstemming waren. In de ene parochie werd geloof en kerk zus uitgelegd, in de andere zo. De ene al wat progressiever dan de andere. En dit allemaal onder de noemer dat Vaticanum II het zo heeft gewild. Wie de documenten heeft bestudeerd, weet dat dit een leugen is.

De gelovigen zijn niet weggejaagd door theologisch gespin zoals u het beweerd, neen ze zijn weggejaagd door de onzin die ze te slikken kregen, door het profaneren, de ontheiliging en het wereldse dat werd binnen gebracht. Bij Kardinaal Danneels heette het dat de gelovigen protesteerden met de voeten. Dat had hij ten minste goed gezien. Die parochies waar het authentiek katholieke geloof en ritus werden bewaard, blijken het tot vandaag goed te doen, dit even ter zijde.

De Kerk heeft het over Waarheid mocht U dit ontgaan zijn. Dat het grondpersoneel van de Heer het soms laat afweten is een feit. Net zoals een procureur of een subsituut het soms laat afweten, waardoor er onrecht ontstaat. Waar mensen aan het werk zijn wordt er jammer genoeg gemenst. Maar dat wil nog niet zeggen dat we het justitieapparaat in vraag moeten stellen en de politie moeten afschaffen. Neen de schuldige dient te worden gestraft.

Waarheid is universeel en niet contextueel en kan dus ook niet van continent tot continent anders zijn. Waarom zou de regelgeving die in verband met de Waarheid staat van continent tot continent anders moeten zijn?

Dat het zoeken naar de Waarheid voor de Kerk een ernstige zaak is, laat zich zien aan de inspanningen die de kerk steeds heeft gedaan om wetenschappen te ontwikkelen, te ondersteunen en te promoten. Universiteiten zijn juist door toedoen van de Kerk ontstaan net als de vele wetenschappelijke stromingen. De Kerk laat zich leiden door wetenschappen, ook door menswetenschappen. Het probleem is echter dat wetenschap geen monoliet blok is en dat er ook bij de (mens)wetenschappen stromingen zijn die elkaar tegenspreken. Ik kan aannemen dat u bepaalde stromingen geschikter vindt dan andere, dat rechtvaardigt niet om de Kerk te beschuldigen om niet naar de (mens)wetenschappen te luisteren.

Al het beschrevene vinden we reeds terug in de tijd van de reformatie. U lijkt te denken dat u een discussie voert die 'modern' is, niets is minder waar. U lijkt als 'rooms-katholiek' priester de kaart van sommige gemeenschappen uit de reformatie te trekken. Dat mag, maar wees dan alstublieft consequent.

Dat sommige van de meer dan 40.000 kerken uit de reformatie wereldwijd de zaken anders hebben opgelost, klopt en dat zag je goed. Maar vele van die kerken hebben dan ook nog veel meer problemen dan de Katholieke Kerk (bv Anglicanen) of hun kerken zijn nog leger dan die van menig Katholieke kerk in Vlaanderen.

Is het dat wat u wil? Blijkbaar is het je ook ontgaan dat sommige kerken of gemeenschappen uit de reformatie rigoureus de H. Schrift volgen, nog veel strenger dan de Katholieken. Je lijkt bijgevolg heel arbitrair de reformatie te hanteren.

Ik stel me dan de vraag hoe veel meer middelpuntvliedende krachten u nog wil versterkt zien? Wil u dat de verwardheid, de desorientatie die de Vlaamse kerk verlamd, zich ook in Rome doortrekt?

Graag zou ik je het volgende als overweging willen mee geven:

Matteus 7

15 Pas op voor de valse profeten, die naar jullie toekomen in schaapskleren, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. 16 Aan hun vruchten zul je ze kennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken en geen vijgen van distels? 17 Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de zieke boom brengt slechte vruchten voort. 18 Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een zieke boom geen goede. 19 Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid. 20 Aan hun vruchten zul je ze dus kennen. 21 Niet ieder die Heer! Heer! tegen Mij zegt, zal het Koninkrijk der Hemelen binnengaan, maar alleen hij die de wil doet van mijn Vader in de hemel. 22 Velen zullen Mij op die dag zeggen: Heer! Heer! Hebben we niet in uw naam geprofeteerd, hebben we niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben we niet in uw naam veel machtige daden gedaan? 23 Maar dan zal Ik hun openlijk zeggen: Nooit heb Ik u gekend. Verdwijn uit mijn ogen, overtreders van Gods wet!

Ik ben in de war. Zeg ik Zeer Eerwaarde Heer Debonnet? Zoals naar goede 'katholieke' gewoonte, zeg ik gewoon Guido, zoals het er in de geseculariseerde Vlaamse kerk aan toe gaat of moet ik zeggen 'Dominee Debonnet', zoals in de reformatie, u mag het me laten weten, besluit Erik Goris, hoofdredacteur van Catholica.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Mensen als Debonnet die de Kerk in Vlaanderen vernietigd hebben willen de laatste Rooms-Katholieken waarheid, schoonheid, echtheid, heiligheid en sacraliteit ontnemen. Deze mensen haten de Kerk. Omdat deze in de weg staat van hun eigen grillen en hun eigen persoontje. Ze willen hun hel aan anderen opleggen.
De finaliteit van de Kerk is de redding van zielen. Dat ze eerst deze waarheid onder ogen zien.

gerhub zei

De reactie van Erik Goris is een ondersteuning van al wie gelooft . Dank U!
De verwarringzaaiers stellen het voor alsof hun hersenspinsels wetenschappelijk zijn. In het artikel wordt duidelijk gesteld dat dit vals is. Wie de Bijbel en vooral het Evangelie leest, ondervindt dat ook. Waait er dan toch een nieuwe, opbouwende wind door onze Kerk?
Laten we bidden voor nog meer licht en voor overtuigde verkondiging vanuit de waarheid van het Evangelie.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer