vrijdag 19 januari 2018

Het wordt dé rode draad van het anti-pontificaat van Bergoglio: kloostersluitingen!


Opnieuw laat Bergoglio een traditionalistische abdij opdoeken: dit keer de abdij van Mariawald in de Eifel... Het bisdom Aken en de Orde van Trappisten is natuurlijk medeplichtig!
16 opmerkingen:

Anoniem zei

Algemeen:
De trappistenorde is volop met zijn "uitdoofscenario" bezig.
De Kluis van Achel werd ook reeds opgedoekt.
In Nederland werd ook een klooster gesloten- enige monniken trokken naar een waddeneiland om daar een nieuw conventje proberen te lanceren; tot voor kort zeer strubbelend en onklaar wat betreft de verdere evolutie.

Twee kenmerken:
a. Zeer opvallend hebben vele trappistenabdijen een bredere kring van oprecht gelovige leken, die ondersteunen in gebed en bij de vele dagelijkse zaken.
Bijzonder bij het liturgische gezang en de scholae gregorianae is deze inbreng belangrijk- dikwijls ook het laatste wat van de abdij of het klooster overblijft (zie hier zeer typisch de agonie van Achel en in contrast daartoe de Schola Cantorum achel en de vele vlaamse en nederlandse ondersteuners).
b. De invoering van de moderne liturgie heeft deze orde de facto de nek gebroken.
Trappisten waren nooit grote intellectuelen; hun gezang was eenvoudig, zeker vergeleken met de hooggregorianiek en de benedictijnen der Congregatie van Solesmes.
Dit was echter juist een essentieel deel van hun spiritualiteit.
Het toont zeer goed de reeds vóór het concilie inzettende verdoling en krachteloosheid in de orde aan, dat de laatste uitgaven van de cistercienserliturgie en -muziek uit het begin der jaren 1950 dateren (van de pers van Westmalle notabene, die voor alle kloosters en abdijen globaal drukten) en sedertdien niet meer herdrukt werden.
Om Klaus Berger te citeren: "Hier werd het tafelzilver van de Hl. Kerk in pispotten buitengedragen".
Liturgische verloedering, verlies der eigen spiritualiteit, verdampen der identiteit: de bilans van de modernizering na het 2e vaticaans concilie is catastrofaal.

Anoniem zei

Speciaal Mariawald: de enige duitse trappistenabdij, ontstaan door de aankoop van oude gebouwen en land door de abdij van Oelenhoven (Elzas) en fris gegrond in de Eifel.
Een geweldige roep en uitstraling, waarbij ook vele protestanten door de strenge levensvoering en de gebedstijden spiritueel geroerd werden.
De modernizeringen van het 2e vat. concilie deden Mariawald niet goed; het bisdom Aken, zeer progressief en anderzijds muisarm (financieel wanbeheer, weglopen der gelovigen, economische problemen), leverde een bijzonder ongunstig milieu.
De monniken kamen en gingen- van "stabilitas" geen sprake .

Op 29.06.2005 werd Dom Josef (Eberhard Vollberg) (°1963 bij Frankfurt/ 1986 ingetreden) priester gewijd- het was de eerste priesterwijding in Mariawald sedert 15 jaar!
Na zorgvuldige analyse der probleemstelling en beraad in de abdij opteerde Mariawald voor de oude liturgie in 2008, hierin aangemoedigd door Paus Benedictus XVI, die vooraf Dom Josef in privaataudiêntie ontvangen had.
Een deel van de monniken kon daar niet mee over de baan, zoals ook in Wisques.
In tegenstelling echter tot Wisques, waar Solesmes opgaf en de modernistisch georiênteerde (meestal oudere) monniken wegtrokken, terwijl Fontgombault versterking stuurde, werd in Mariawald de strijd tussen oude en nieuwe liturgie lokaal uitgevochten- waarbij het bisdom Aken vlijtig mee het vuur aanwakkerde.
Een veelbelovend initiatief met eerste goede resultaten werd na korte tijd in de kiem gesmoord (de post-2-vaticaanse liturgische hervormingen zijn nog steeds "ad experimentum" gedacht!).
De oude broeders werden snel (en duur) in homes afgeschoven;
2016 werd dan op aanvraag van het bisdom Aken de tweejaarlijkse visitatie versterkt doorgevoerd, door Dom Eric Varden (Engeland) en Dom Bernardus (Koningshoeven), die natuurlijk uiterst christelijk en supervriendelijk met Dom Josef spraken, die dan inderdaad "zonder enige druk en totaal uit innerste overtuiging" zijn ambt neerlegde (21.10.2016) en ontmacht werd.
De lectuur der Mariawald-berichten hierover Einde 2016 is walgelijk braakverwekkend door schijnheiligheid:
www.kloster-mariawald.de/view.php?nid=424
www.kloster-mariawald.de/view.php?nid=343

In 2017, zodra alleen maar 7 monniken ter plekke waren, viel de guillotine: het bisdom Aken liet het niet-overlevenskarakter van de abdij vaststellen, de grond en de gebouwen kwamen bij het bisdom terecht, de gelovigen stonden verstomd in de kou, de homepage werd in echt vlaamse stijl niet meer onderhouden...
De typisch modernistische en post-2-vaticaanse "misericordina", bijtend als vitriool.

Treurig.
Een groot lichtpunt echter: in Reichenstein (bij Monschau), direct achter de Baraque Michel, werd door de traditionalistische benedictijnenabdij Bellaigue een dochterabdij gesticht, geassocieerd met de Priesterbroederschap St. Pius X; de naam "Marienstein" heeft intussen een zeer goede klank.
In alle stilte en door zwaar werk in de bossen floreert deze zeer jonge abdij.

"Te middernacht wordt de zon geboren": de leidspreuk van de grote vlaamse voorman Jeroom Leuridan, voor 72 jaar uiterst zwaar ziek op een strozak in de gevangenis van Iepergestorven, past zeer goed daarbij.
Sub tuum praesidium

Anoniem zei

Fake news?
In de Duitse pers staat hier niets over. Ook niet op website bisdom Aken en op website van de abdij...

The Guardian Angel zei

http://rorate-caeli.blogspot.com/2018/01/mariawald-trappist-abbey-closed-down.html

Anoniem zei

Aan anoniem 20 januari 2018 om 07:06

U bent een domkop.
Vooraleer halfwakker zeverend de onnozele vragende uitroep "Fake news?" te posten, gelieve toch eerst een beetje opmerkzaam te lezen.

De duitse pers bericht zeer goed en uitvoerig:
op www.katholisches.info op 6. Juni 2017 en met zeer gedetailleerde commentaren:
https://www.katholisches.info/2017/06/trappistenabtei-mariawald-warum-stoert-der-alte-ritus-die-bunte-kirche-so

Het bisdom Aken, dat kort na het artikel op katholisches.info van 06.06.2017 de abdij liet sluiten (zeg maar: de executie uitvoerde) en daarmee natuurlijk de eigendommen van de abdij overneemt, schrijft natuurlijk niets:
er wordt de oude ritus geofferd, de zeer oude en het modernisme aanhangende broeders landen op korte of lange zowiezo in het bejaardentehuis en het bisdom Aken, zelf in grootste financiêle problemen, kan natuurlijk de lege kas opvullen.
De aasgieren vreten zich vet aan de prooi.
Dat is nu écht de "misericordina", het medelijden van de hyena's van de bastaardkerk.

De website van de abdij wordt sedert geruime tijd niet meer geupdateerd.
(Dat kennen we ten genoege van bvb. de "Rocky Mountains Mission" der jezuieten in de USA tot 2008, waar dan alles nog lang open en werkelijk "bloot" prijkte, terwijl het anti-pedofilieoffensief in volle gang was en die vieze troep helemaal tesamenscoot).

Zodus: geen "fake-news", maar wel: de waarheid; of als U wil: "alternative facts".
Het is echter typisc, dat de moderniste geen "first facts" geven, maar wel mainstreamgezever dat ze proberen te indoctrineren.

Wat U betreft:
dat de noordbelgische bastaardkerkers geen zinnige artikels kunnen schrijven, is voor iedereen klaar die de onzin en de brol van kerknet af en toe lezen.
Dat ze echter ook niet kunnen lezen en zelfs geen Google-zoekmachine kunnen bedienen, dat heeft Uw posting nu ook bewezen.
Tenminste daarvoor mijn beste dank.

Anoniem zei

Driemaal afschuwelijk:

1. Hier werd één der belangrijkste katholieke plaatsen van Duitsland, de enige trappistenabdij in Duitsland en zeer bekend wegens haar spirituele uitstraling van de trappistenmystiek, door het modernistische bisdom Aken en met medewerking van oversten van andere modernistische trappistenabdijen, kapot gemaakt.
Dat is nu echt het tegendeel van de "christelijke naastenliefde", waarvan de aanhangers van het 2e vaicaans concilie nu toch altijd zeveren.

2. Even afschuwelijk is dat de kerkelijke overheden hierover zo weinig berichten.
He tolereren van onrecht en het zwijgen wanneer hier eklatant schade en geweld aan de Hl. Kerk wordt aangedaan, is met het christelijk geloof en de oprechte trouw aan de Heer totaal tegenstrijdig.

3. Het meest afschuwelijke en ergste is wel het commentaar van "anoniem 20 januari 2018 om 07:06":
hier wordt de waarheid nu als "fake news" afgedaan.
Dat is de oudbekende doofpotterij van de modernistische bastaardkerk- het verdoezelen van schanddaden en het doodzwijgen (de "omertá", zoals een procureur uit Brugge bij de ontmaskering der pedofiele beestigheden van VanGheluwe in 2001 zei) van alles, wat de mooie schijn van de bastaardkerk kan verduisteren.

Dit is ronduit duivels.

Zerr cynisch dat voor een paar maanden op kerknet een grootsprakerig artikeltje verscheen, dat de modernistische kerknetters het "fake nieuws" willen bestrijden.
Ondertussen zijn ze weer volop met doofpotterij en verdonkeremanen en desinformatie bezig.

Errare humanum est, perseveare diabolicum.
Wanneer men nog niet zeker was: dat de modernistische bastaardkerkers duivelse inspiratie hebben, is volkomen klaar.
Exorceren nu!

Anoniem zei

Een hartelijk proficiat aan de drager/schrijver van deze website.
Zeer interessante informatie, dikwijls het heet van de naald, en tegelijkertijd zeer vele zeer gedegen commentaren met wetenschappelijke fundering.

Technisch uitstekend de snelle reactiees en de geweldige vernetting over vele landen weg en met achtergrondweten:

Op donderdag 18.01.2018 werd hier het leidartikel over de opheffing van de trappistenabdij Mariawald in Duitsland gepubliceerd;
verklarende commentaren op vrijdag 19.01.2018 en hierbij ook een eerste hint op de Kluis van Achel;
op zaterdagmorgen zeer vroeg een domme vraag betreffende "fake-nieuws";
direct daaropvolgend een substantieel antwoord van de moderator met interessante links.
Nog verder commentaar op zondag 21.01.2018 en dan maandagmorgen vroeg 22.01.2018 een hoofdartikel over de sluiting van de Kluis van Achel - de afbraak van de Kerk vindt steeds weer een hoogtepunt in het arme Vlaanderen.


Briljante documetatie.


Anoniem zei

Dit artikel is geen fake nieuws.

Ik heb de abdij getelefoneerd en die zijn wel zeer beleefd en vriendelijk, maar willen niets openlijk zegge.
Alleen maar dat "er, zoals U lezen kan in de kranten en nieuwsberichten, hier veel verandert.
Gelieve de websites te consulteren..."
(waarmee we nu weer bij @The Guardian Angel en www.kavlaanderen.blogspot.be geland zijn)

Het bisdom Aachen is nog een straffer kapittel:
het "Ordensbüro" van het bisdom met zijn twee nonnen-secretaressen en de verantwoordelijke Monseigneur nemen de telefoon niet meer op.
Alleen het faxapparaat fluit nog.

Ongelooflijk.
De bastaardkerk in stuiptrekkingen.

The Guardian Angel zei

@ vorige Anoniem,

Aan de ene kant is het om te janken, aan de andere kant wordt de Kerk zo gezuiverd.

Hoe kan de Kerk op 50 jaar tijd zo in mekaar stuiken?

Het is duidelijk, dat de Zegen van God niet op de Novus-Ordo-kerk rust.

Dat kaartenhuis, dat werk van mensenhanden is, stort zo meteen in mekaar!

Dat geeft ons grote hoop!

Mat 28:20 Zie, Ik blijf altijd bij u, tot aan het einde der wereld.

Anoniem zei

Hier nogmaals de "domkop" van de "noordbelgische bastaardkerk".

Terecht weigert u mijn pertinente vragen te publiceren, want dan zou u moeten erkennen dat Kloster Mariawald nog altijd open is en dat u inderdaad "fake news" publiceert, en daar bent u natuurlijk te laf voor.

Dat de paus achter de vermeende sluiting zou zitten, is dubbel "fake". De trappisten zijn mans genoeg om zelf over hun orde en hun kloosters te beslissen. Feit is dat er ook in Mariawald nog maar weinig monniken zijn en de gemeenschap verdeeld is over de Tridentijnse ritus.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Uw beweringen zijn absurd.

U heeft blijkbaar niet meegekregen, dat Bergoglio tientallen kloosters van de Franciscanen van de Immaculata gesloten heeft?

Wat met een Jef De Kesel die de Heilige Apostelen opgedoekt heeft?

Allemaal mans genoeg?

Eén woord: "SUKKELS"!!!

Gehoorzaamheid kan men niet tot in het oneindige blijven inroepen.

Op een bepaald moment wordt gehoorzaamheid, schuldig verzuim!

Anoniem zei

Aan de noordbelgische bastaardkerker 23.01.2018 om 16:28

Uw posting toont weer de voor de bastaardkerk typische oudbekende verdraaiing, onderslaging en doofpotting van informatie.

1. "...weinig monniken...":
Onzin!
Bij de visitatie in 2016 had de abdij Mariawald 10 monniken (2017: 7 ter plekke);
de andere duitstalige trappistenabdij Engelszell in Oostenrijk heeft er 5 (VIJF!), waarbij er geen mens aan denkt of zelfs schrijft, deze abdij op te heffen.
De overste super nutum stamt overigens uit Oelenberg (Elzas, Frankrijk).

2. Juist is dat de gemeenschap verdeeld is over de ritus (niet alleen de tridentijnse, maar ook over de moderne);
en juist is dat het nu juist de oudste broeders zijn die de modernizeringen van 1968 en volgende het meest natreuren.
(Tot zover natuurlijk de zo hoog bezongen "vruchten van het concilie"....)
Na 45 jaar verloedering van het godsdienstig veld is het niet serieus de uitwerking van de invoering van de tridentijnse liturgie op kloosterintreden te evalueren na niet eens 10 jaar en bij sabotage door het bisdom Aken en zijn bisschop Müssinghof ( voor de evaluatie van diens financieel wanbeheer raadpleegt U zeer goed zijn bisschoppelijke collega's, die hier meer vn weten...)

3.Koningshoeven is in de laatste decennia van over 100 monniken tot 12 gezakt, maar kreeg toch met veel hulp en steun van buiten de mogelijkheid zich te recupereren en opnieuw op te stellen.

4.De paus zit hier wel degelijk achter (uitvoerige berichten op katolisches.info, reeds voor een jaar- en mondelijke informatie in Rome)(er ligt zelfs een kleine pittoreske trappistenabdij aan de westelijke buitenkant van Rome, "Tre Fontane", waar de Hl. Apostel Paulus zou onthoofd zijn (deshalve 3 kleine bronnetjes) en met een kleine privatiersshop met trappistenbier).
Dit trappistenbier wordt ook in de zeer grote shop van het vaticaan in St. Paulus buiten de muren verkocht.

5. De trappisten, normaal zeer autonooom in hun abdij, kregen hier 2 visitatoren voorgezet (niet eens uit hun moederabdij Oelenberg), maar uit Koningshoeven en uit Engeland (om het vuile werk op te knappen).
Zeer "mans" kan men dat nu niet noemen.
En wat "nog altijd open" betreft: naar het huidige schema wordt ze ten laatste in de herfst 2018 toegemaakt.
"Altijd" is in de belgische kerkmilieus zo'n relatief begrip.

Anoniem zei

Aan de domkop van de noordbelgishe bastaardkerk 23.01.2018 om 16:28

Uw taalgebruik is slordig en de inhoud van uw postings leugens.

"...In de pers staat er niets over...Fake?"

U lult tot het erbarmelijke einde.

a. 23.01.2018 Kölner Stadtanzeiger (06:30)
b. 23.01.2018 Aachener Nachrichten (13:30)

a. Uitvoerige berichten over de dreigende sluiting van de abdij Mariawald (met jobverlies van de 30 werknemers van de abdij), reactie van de lokale burgemeester, betroffenheid bij de lokale bevolking en een laatste vonk van hoop dat een restconvent met de tridentijnse ritus in het bisdom Aken mag blijven.

b. De abdij wordt opgeheven: officieel bevel van de abt van Koningshoeven, hier eerst als visitator wekzaam gewezen, en nu ook afwikkelend OP UITDRUKKELIJK BEVEL VAN DECONGREGATIE VOOR HET GEWIJDE LEVEN, en wel rots protest van de abdijgemeenschap en de orde der trappisten zelf.

Q.e.d. (Quod erat demonstrandum)

En nu nog iets non-fake ("alternative fact"):
Bergoglio/Franciscus zit er inderdaad achter.
In de uitgeverij, die geassocieerd is met de abdij, is voor twee jaar een boek met zeer vele facts over Bergoglio/Franciscus verschenen en met kritische commentaren over diens daden en ambtsvoering.
De waarheid (en dus geen proce wegens smaad en belediging enz.) maar juist daaraan heeft Bergoglio een geweldige hekel aan.
En dan wordt hij wild en rancuneus en knuppelt zijn onderdanen in de bodem.
De stijl van de peronistische knokploegen in Argentina.
Anoniem zei

De veldslacht begint.
Vandaag publiceert kerknet treurig een berichtje, dat het Katholiek Nieuwsblad zijn nog zeer frisse modernistische hoofdredacteur met helper buitengesmeten heeft.
Deze hoofdredacteur was eerst 1 (één) jaar i functie- snelle vervanging van de oerdegelijke en trouwkatholieke Henk Rijkers, die wegens kritische artikels tov. P. Franciscus voor de deur werd gezet.
Dat was weer eens de "misericordina" in de praktijk- en even brollerig als de topchef, kwam het na enige gerechtelijke strubbelingen toch tot een dure oplossing "in beiderzijdse verstandhouding".

Geen fake:
"Onze wegen scheiden zich" (op Katholiek Nieuwsblad" 05.01.2018 )

Het front in Nederland staat nu ook al in vlammen.

The Guardian Angel zei

Het Katholiek Nieuwsblad staat voor het definitieve faillissement.

Anoniem zei

Deze treurige geschiedenis is weer eens een schoolvoorbeeld van de gluiperigheid en de domheid van de bastaardkerk.

Eerst wordt er jarenlang zeer veel gezwegen en nog meer in de duisternis gefoefeld, in het bijzonder door het modernistische bisdom:
zeker geen publieke ophef!

Wanneer dan toch een beetje informatie aan het licht komt, wordt alles afgedaan met "fake" of zelfs "dubbel-fake" (proficiat voor Uw taaluitvinding- maar het negativeren van het negatief wordt wiskundig positief) en wild gedreigd met "pertinente vragen".

Dat is de oudbekende tactiek van doofpotting met criminele energie en verwaarlozing van de slachtoffers, zoals bij VanGheluwe, Tom Flavez, Jef Barzin, Jeroen Claerhout, M. Gesquiere en Bart Pieters, Roeach3 met Jef Bulckens en Danneels, DeKesel en Bonny...
Wanneer verkenners dan uit de eerste lijn informatie brengen en die inlichtingen spijtig genoeg waar zijn, blijven de bastaardkerkers op hun onhoudbare positie plakken- tot het bittere einde.
Ze leren niets.
Geen tendens tot beterschap in zicht.
Gluiperig en dom.

Daarentegen levert @The Guardian Angel en kavlaanderen uitstekend werk en in dit geval een echt huzarenstuk.
Gott vergelt's!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer