woensdag 24 januari 2018

BREAKING: De Abdij Mariawald, de enigste Cisterciënzer-abdij van Duitsland, wordt gesloten door de DIRECTE bemoeienis van het Vaticaanse regime


De Congregatie voor de Instituten van Gewijd Leven en Gemeenschappen van Apostolisch Leven sluit de Abdij Mariawald


Nach tagelangem Rätselraten steht es nun endgültig fest: Die Trappistenabtei Mariawald wird geschlossen. Das hat die Kongregration für die Institute des geweihten Lebens in Rom am Dienstag entschieden.

Bron: Aachener Nachrichten

Link:

https://www.aachener-nachrichten.de/lokales/region/entscheidung-gefallen-kloster-mariawald-wird-geschlossen-1.1809459Trappistenkloster Mariawald schließt


Pikant detail:

Mariawald wurde 1480 als Zisterzienserabtei gegründet. Immer wieder wurden die Mönche gezwungen, das Kloster vorübergehend verlassen - zuletzt 1941 durch die Nationalsozialisten.

Mariawald werd in 1480 als Cisterciënzer-abdij gesticht. Steeds weer werden de monniken gedwongen, het klooster tijdelijk te verlaten - voor het laatst in 1941 door de Nazi's.

Bron: Kölner Stadt-Anzeiger

Link:

https://www.ksta.de/nrw/trappistenkloster-mariawald-schliesst-29546698Bergoglio de Barmhartige met zijn peronistische knokploegen...6 opmerkingen:

Anoniem zei

Mariawald is het enige trappistenklooster=Ordo Cisterciensium strictoris Observantiae) (OCSO) in Duitsland.
Nieuw gesticht werd als cistercienzerklooster (O.cist) in Bochum het klooster Stiepel, zer ondersteund ook door de grote nieuwtestamentdeskundige Klaus Berger.

Stiepel staat als volgend slachtoffer op de lijst.
Ik houd U op de hoogte.

Anoniem zei

Vandaag 25.01.2018 een klein bericht op de grootste duitstalige katholieke internetsite www.kath.net, eerder conservatief, trouw-katholiek en normalerwijze zeer goed geînformeerd door de duitse bisschoppen.
Vele teleurgestelde commentaren,
maar niets nieuws voor de lezers van kavlaanderen.blogspot.
Het bisdom Aachen zwijgt als vermoord en blokt elke communicatie af.

De duidelijk trouw-geprofileerde duitse website www.katholisches.info schrijft een uiterst groot en zeer substantieel artikel.
De achtergronden en personen worden genoemd.

Aan de domkop der modernistische bastaardkerk:
-Pers- en internetberichten genoeg.
- Niks fake alles waar.
- De datum van de laatste Hl. Mis staat reeds in de kalender genoteerd-werd overigens nog vervroegd (tov. 22.01.2019)
- De paus zit erachter. Andere kloosters zullen nog volgen.

En nu mijn inpertinente vraag:
Waarom posten jullie bastaardkerkers steeds weer zoveel onzin, die kort nadien als zulks ontlarfd wordt?

Krotters van a tot z

Anoniem zei

Juist veertien dagen (2 weken) geleden (Exact 23.01.2018 om 23:11) postte een modernistische bastaardkerker op deze site dat de destijds op kavlaanderen.blogspot.be verschenen erste mededeling totaal fake was en er in de pers en in het internet niets te vinden was.
Na twee weken, en met totale stilte van de bastaardkerkers sedert 10 dagen, kan men resumeren:
-Alles, was hier over de sluiting van de abdij Mariawald bericht werd, was waar en werd ook zeer gedetailleerd en zeer actueel bericht.
- De bataardkerkers produceerden alleen maar warme lucht en "kletsten uit hun nek"(om modern-bastaardkerkelijke woordenschat te gebruiken).

Eénmaal meer wordt aangetoond, dat de modernistische bastaardkerkers geen vertrouwen verdienen en bij direct aangetoonde klinkklare leugens ook nog oerdom zijn.
On les aura.

Anoniem zei

Trappistenabdij in Duitsland.

Speciaal Mariawald: de enige duitse trappistenabdij, ontstaan door de aankoop van oude gebouwen en land door de abdij van Oelenhoven (Elzas) en fris gegrond in de Eifel.
Een geweldige roep en uitstraling, waarbij ook vele protestanten door de strenge levensvoering en de gebedstijden spiritueel geroerd werden.
De modernizeringen van het 2e vat. concilie deden Mariawald niet goed; het bisdom Aken, zeer progressief en anderzijds muisarm (financieel wanbeheer, weglopen der gelovigen, economische problemen), leverde een bijzonder ongunstig milieu.
De monniken kamen en gingen- van "stabilitas" geen sprake .

Op 29.06.2005 werd Dom Josef (Eberhard Vollberg) (°1963 bij Frankfurt/ 1986 ingetreden) priester gewijd- het was de eerste priesterwijding in Mariawald sedert 15 jaar!
Na zorgvuldige analyse der probleemstelling en beraad in de abdij opteerde Mariawald voor de oude liturgie in 2008, hierin aangemoedigd door Paus Benedictus XVI, die vooraf Dom Josef in privaataudiêntie ontvangen had.
Een deel van de monniken kon daar niet mee over de baan, zoals ook in Wisques.
In tegenstelling echter tot Wisques, waar Solesmes opgaf en de modernistisch georiênteerde (meestal oudere) monniken wegtrokken, terwijl Fontgombault versterking stuurde, werd in Mariawald de strijd tussen oude en nieuwe liturgie lokaal uitgevochten- waarbij het bisdom Aken vlijtig mee het vuur aanwakkerde.
Een veelbelovend initiatief met eerste goede resultaten werd na korte tijd in de kiem gesmoord (de post-2-vaticaanse liturgische hervormingen zijn nog steeds "ad experimentum" gedacht!).
De oude broeders werden snel (en duur) in homes afgeschoven;
2016 werd dan op aanvraag van het bisdom Aken de tweejaarlijkse visitatie versterkt doorgevoerd, door Dom Eric Varden (Engeland) en Dom Bernardus (Koningshoeven), die natuurlijk uiterst christelijk en supervriendelijk met Dom Josef spraken, die dan inderdaad "zonder enige druk en totaal uit innerste overtuiging" zijn ambt neerlegde (21.10.2016) en ontmacht werd.
De lectuur der Mariawald-berichten hierover Einde 2016 is walgelijk braakverwekkend door schijnheiligheid:
www.kloster-mariawald.de/view.php?nid=424
www.kloster-mariawald.de/view.php?nid=343

In 2017, zodra alleen maar 10 monniken ter plekke waren, viel de guillotine: het bisdom Aken liet het niet-overlevenskarakter van de abdij vaststellen, de grond en de gebouwen zouden bij het bisdom terechtkomen, de gelovigen stonden verstomd in de kou, de homepage werd in echt vlaamse stijl niet meer onderhouden...
De typisch modernistische en post-2-vaticaanse "misericordina", bijtend als vitriool.

Treurig.
Een groot lichtpunt echter: in Reichenstein (bij Monschau), direct achter de Baraque Michel, werd door de traditionalistische benedictijnenabdij Bellaigue een dochterabdij gesticht, geassocieerd met de Priesterbroederschap St. Pius X; de naam "Marienstein" heeft intussen een zeer goede klank.
In alle stilte en door zwaar werk in de bossen floreert deze zeer jonge abdij.

"Te middernacht wordt de zon geboren": de leidspreuk van de grote vlaamse voorman Jeroom Leuridan, voor 72 jaar uiterst zwaar ziek op een strozak in de gevangenis van Iepergestorven, past zeer goed daarbij.
Sub tuum praesidium


Anoniem zei

Aan anoniem 3 februari 2018 om 14:13

Zeer goed gezegd.
"...bij direct aangetoonde klinkklare leugens ook nog oerdom".
Dat geldt ook voor de neppaus "Franciscus" na zijn leugens op het einde van zijn reis naar Chile in het seksschandaal Karadima/bisschop Barros en de directe bolwassing door Krdinaal Sean o'Malley weinige dagen later.
Leugens vertellen voor lopende camera en bij betrapt worden dan zich redden met "ik heb het vergeen".
Dat gaat scheef.
Dat is het Danneelssyndroom- en zoals alle kerknetters en bastaardkerkers nu toch zouden moeten weten: dat functioneert niet op lange, middellange en heden ten dage ook niet op korte termijn.

Anoniem zei

Ondertussen is de aan de trappistenabdij Mariawald verbonden uitgeverij van serieuze christelijke boeken en zelfs met een zeer critisch en uitvoerig door feiten gestaafd boek over "Franciscus" (Patrimonium Verlag) reeds verlegd naar Aken.
De uitplundering door de antichristelijke vandalen is reeds bezig.
En de modernistische bastaardkerkers zwijgen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer