donderdag 8 juni 2017

Paris-Chartres - Pélé 2017: Heilige Mis op Pinkstermaandag


7 opmerkingen:

Anoniem zei

Prachtig.
En op het einde: de vlaamse leeuwenvlag helemaal vooraan.
Plaatsvervangend voor zovelen, die hier niet konden aanwezig zijn.

Proficiat,jongens!
En hartelijk dank!

Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen bid voor ons.

Anoniem zei

Die Vlaamse Leeuwenvlag werd nochtans gedragen door pelgrims uit Frans-Vlaanderen die geen enkel woord Vlaams spraken.

The Guardian Angel zei

Hetzelfde geldt voor Aartsbisschop Mgr. Marcel Lefebvre.

Echter, het spreken van 'Vlaams' is geen 'conditio sine qua non' om Katholiek te zijn.

Dat bewijzen onze Vlaamse 'bisschoppen' elke dag weer opnieuw!

Anoniem zei

Aan anoniem 10 juni 2017 om 22.30

Uw commentaar is zeer dom; het geeft mij echter de gunstige mogelijkheid te grondig riposteren.

De leeuwenvlag (totaal zwarte leeuw op gouden veld) was de vlag der graven van Vlaanderen, destijds beînhoudend Oost-, Zeeuws-, West- en Zuidvlaanderen.
In een groot deel van Vlaanderen/Flandre werd ook geen "vlaams" resp. westnederfrankisch of nederduytsch gesproken.
In zoverre is Uw posting totaal onzinnig.
Maar meer nog: zelf stam ik uit een oeroude vlaamse familie, uit West- en Fransvlaanderen (heen en weer over de "schreve" en uit "Bachten-de-Kuuppe"), met sedert generaties zeer grote inzet voor de vlaamse beweging;
en zie, bij stamboomonderzoek (zeer lang bleef de stamboom vroeger hangen bij 1675) en nog wel kort voor middernacht vond ik bij een franse genealoog de langgezochte informatie:
de familielijn ging opeens om nog eens 164 jaar terug- en wat de "oral tradition" en weinig gefundeerde in de familie geuite vermoedens reeds gezegd hadden, bleek totaal waar te zijn:
deze beroemde vlaamse familie gaat inderdaad op échte franstaligen terug ( vanaf ca. 1578 met een vlaamse vrouw getrouwd en naar de "schreve" ingeweken.
De eerste bekende naamdrager stamt overigens uit Rijsel, met grote waarschijnlijkheid als italiaan met legerleveranties bij de kruistochten naar Vlaanderen gekomen.
(De leeuw kwam destijds ook mee...;-) )
Zo is het helemaal in orde dat deze jongens de leeuwevlag trots droegen.

Maar het beste komt nu:
ik heb in mijn posting uitdrukkelijk het woord "plaatsvervangend" (voor zovelen, die hier niet konden zijn) gebruikt.
Fundamentaaltheologisch uiterst belangrijk- het speelt een enorme rol in de theologie van St.-Thomas van Aquino en misschien nog meer bij de Hl. Bonaventura, en ligt aan de basis van de karthuizermystiek, de karmel, de kruisverering in de barok en de rococo, het katholieke renouveau in de 19e eeuw met Kardinal Pie, aan de Hl. Paus Pius X, aan de Hl. Edith Stein en P. Maximiliaan Kolbe, zeer goed verwoord bij Hans Urs von Balthasar (en verguisd bij de modernisten zoals Rahner, Kasper enz.), en niet in het minst weer heropgewaardeerd door Johannes Paulus II.

Da U nu juist het meest interessante en btheologisch belangrijkste woord niet beacht heeft, zegt alles over het ondergronds niveau der noordbelgische bastaardkerk.
Dat zijn nu geen stomme ***(censuur)"lieden" meer , maar alleen maar kleine ***(censuur) -zakjes.

Zoals Z.E. AB Msgr. Léonard ooit zei: "...kwaliteit en selectie...":
voor deze beide zaken is schraalhans meester in de noordbelgische bastaardkerk.

Anoniem zei

Hooggeachte @Guardian Angel,

Het is beledigend voor Vlaanderen de noordbelgische "bisschoppen" met het epitheton "vlaams" te associêren.
Ik zie 3 westvlamingen (Bonny, Danneels en vanGheluwe)(laatstgenoemde nog steeds niet ontwijd), 3 oostvlamingen (Van Looy, DeKesel en Aerts) en 1 limburger (Hoogmartens).
Kockerols wil ik nu niet direct een antwerpenaar noemen (trots carriere bij de CMB) of nu ook geen brabander (hoewel hij ter sterking van het vicariaat Brussel-Hoofdstad plots met Pasen op de paardekoers van Hakendover rondsprong)
Het belgisch trekpaard (alias "brabander") stamt overigens voor een groot deel uit Henegouwen ("Les Gros de la Dendre), uit het Haspengouws-Luikse ("Les colosses de Méhaigne) en uit Waalsbrabant ("Les Gris de Nivelles").

Inderdaad: Tohoewabohoe
(dat is oudhebreeuws, geen indonesisch ;-) )

Anoniem zei

Aan anoniem 10 juni 2017 om 22.30

Het enige dat ik wilde zeggen dat was een waarschuwing voor de lezers dat de pelgrims de Vlaamse leeuw droegen geen Vlaams spraken. Want ik liep tussen de bedevaarders en heb het zelf ter plaatse vastgesteld.

Maar uw reactie hier is toch wel wat overroepen. Ik wilde u helemaal niet persoonlijk aanvallen. Maar welk punt wenst u nu te maken? Uiteraard werd er in een groot deel van West en Oost-Vlaanderen wel Vlaams gespreken. Als u dan zou afstammen van die Franstalige of Italiaanse familie dan zijn dat migranten die in het graafschap Vlaanderen zijn komen wonen. Uiteraard spraken deze migranten in eerste instantie geen Vlaams, zij zullen het Frans wel machtiger zijn geweest. Uiteraard was er een elite in de late middeleeuwen reeds die eerder Frans spraken. Maar de meerderheid van de inwoners van het graafschap Vlaanderen zal toch wel een of ander Vlaams dialect machtig zijn geweest.

En bent u wel zeker van het genealogisch onderzoek? Het is makkelijk om op enkele uurtjes tijd klakkeloos dingen van andere genealogen over te nemen. Copy paste is de mode van de dag.


En over wat u schrijft dat ik plaatsvervangend niet zou hebben opgemerkt, u begint hier helemaal door te draaien.

Overigens zelf ben ik geen ben ik geen Vlaming, want ik kom van het oosten van de Schelde. Harba Lorifa!

Anoniem zei

Aan anoniem 17 juni 2017 om 18:11

Geachte,
De door U gebruikte taal is zeer moeilijk te verstaan:
"1. Het enige wat ik wou zeggen 2.dat was een waarschuwing (?) 3. de pelgrims de Vlaamse Leeuw droegen (?) 4. ...geen Vlaams spraken"
Hoofdletters en kleine letters bont door elkaar geworpen, kromme zinnen, viervoudig gestructureerde zinnen om te verlaren wat U wou zeggen...: de kwaliteit van Uw nederlands is zo slecht als die van nieuw-kerknet-vicariaat Brussel (de nieuwe era Suenens staat klaarblijkelijk voor de deur).

Ad rem:
1. De stamboom van mijn familie wordt reeds sedert meer als een eeuw onderzocht;
en aan de kwaliteit van de laatste ontdekkingen is niet te twijfelen (dat is overigens niet mijn verdienste).
2. Het graafschap Vlaanderen was veel groter dan het huidige West- en Oostvlaanderen, zoals ik reeds schreef.
En in een groot deel ervan werd steeds frans resp. een frans dialect gesproken.
De taalgrens is in verloop van de eeuwen overigens niet veel verschoven.
Een zeer mooi voorbeeld is overigens de naam van de grootste stad van Vlaanderen, Rijsel (in het westvlaams: "Riessel"): teruggaand op het latijns-romaanse insulae, waarbij in het vlaams de "s" nog bewaard bleef tot heden ten dage en in het frans (Lille) verdween (zoals ook in "île", het eiland).
3. Voor zover nu bekend zijn mijn franstalige voorouders van het uiterste zuidwesten van het vroegere graafschap Vlaanderen geen migranten, doch authochthoon;
en vermoedelijk uit de Marken (IT) stammende poorter van Lille heeft naar de akten braaf zijn hoog poortersgeld van 30 gulden betaald.
Bij de vele moerassen, schorren en resten van het kolenwoud zijn overigens bijna alle vlamingen bij de kust "immigranten", ten verste van de westnederrfranken afstammend op het einde van het romeinse keizerrijk.
In zover ook geen schande.
De grote boerenhoofdman Zannnekin van Lampernisse heet overigens ook "Zannequine", zeer verwant met "Jannequin".

Eén der echte gallische, "oudbelgische" volksstammen waren overigens de atrebaten;
nu stam ik echt liever van een deftige "italiaan" van de Marken af dan mij een autochthone "atrebaat" te noemen (waarbij men inderdaad de mogelijke verbindingen van Danneels en vanGheluwe met de "Club des Atrébates" niet ongegrond zou kunnen bestuderen).

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer