vrijdag 13 januari 2017

Gerhard Kardinaal Müller: "Il contenuto di 'Amoris Laetitia' è chiarissimo."Wat zegt het Kerkelijk Recht?


CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
BOEK IV -  HEILIGINGSTAAK VAN DE KERK
DEEL I - SACRAMENTEN
TITEL III - Allerheiligste Eucharistie
HOOFDSTUK I - Eucharistieviering
ARTIKEL II - Deelname aan de allerheiligste Eucharistie

915 Tot de heilige Communie mogen niet toegelaten worden geëxcommuniceerden en degenen die door een interdict getroffen zijn, na het opleggen of verklaren van hun straf, alsook anderen die halsstarrig volharden in een zware zonde die bekend is.


Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer