zondag 15 januari 2017

Danneels il padrino2 opmerkingen:

Anoniem zei

Lode Aerts' totale onzin en fundamentele ketterij:
"God: onuitsprekelijke liefde, die ons aanvaardt zoals we zijn"
(toespraak bij de "bisschopswijding" in Brugge)( sedert vele weken op de nieuw-kerknet-website van het bisdom Bugge)

1. Liefde is allereerst een gevoel, een daad- en algemeen een begrip:
en natuurlijk kan het uitgesproken worden, meer nog: de Heilige Schrift is het Woord van God, en tegelijkertijd Zijn groot liefdegeschenk aan ons mensen:
het is de Blijde Boodschap, de verkondiging van onze verlossing door Onze Heer Jezus Christus en de oproep om Hem na te volgen.
Onze Heer Jezus Christus is dan ook de Logos, zoals in de proloog van het Johannesevangelie duidelijk gezegd; de moderne bastaardkerkers zijn ondertussen zo dom geworden, dat ze zelfs niet meer weten dat Onze Heer Jezus Christus nu juistin één van de langste en meest opvallende/belangrijkste teksten van het 2e Vat. Concilie als "Dei Verbum" ("Woord van God") beschreven wordt.
Vanwege "onuitsprekelijk"!
De modernisten zijn nu inderdaad helemaal gek geworden.

2.Nog erger is dan het tweede lemma: "...die ons aanvaardt zoals we zijn...".
Het is het fundament van het christelijk geloof, dat God ons niet aanvaardt zoals we zijn, maar daarentegen wel dat iedere mens, geleden hebbend onder de erfzonde en met schuld beladen, geroepen is om te geloven en zich in de navolging van Onze Heer Jezus Christus te zetten:
dat is het "convertere animam ad Dominum": het omdraaien van de ziel naar de Heer toe, de innerlijke bekering,(keerwending) die dan door de daden uiterlijk moet bevestigd worden.
Nergens in het Evangelie staat geschreven: "Jullie zijn een bende toffe kerels/mensen, en blijft zoals ge zijt"( dat las ik hoogstens eenmaal op een kleine dikke kitschige stompkaars in een patisserie/koffiielokaal in zuidduitsland, laatste rest van een opgegeven benedictijnenabdij).
De laatste verzen van het Mattheusevangelie (Mt 28,1-20) zijn daar zeer duidelijk:
"...Daarom gaat en maakt alle volkeren to mijn navolgers; doopt ze op de naam van Vader en de Zoon en de Hl. Geest en leert ze alles te onderhouden, wat ik U geleerd heb..."
Het is de vervalsing van de modernisten en de wellnesskerk à la Danneels en Burggraeve, dat de moderne gelovige mag blijven zoals hij is (inclusief actieve pedofiel, moordenaar enz.)(alleen met verduistering van centen hebben ze problemen).
Dat de echte christ constant opgeroepen is, om zich te verbeteren en steeds intenser naar de Heer te streven, hebben die kornuiten totaal vergeten.
Dat is totaal in tegenspraak met het Credo- fundamentele apostasie.
Weer typisch Brugge: in moeilijkste tiden en meest benarde situatie een bisschopswijdung uitvoeren, en dan bij de wijding zelf totaal onkatholieke uitspraken doen.
Ongeldig vanaf het startpunt: veel onnozeler en krotteriger kan men niet zijn.
Quos deus perdere vult, prius dementat.

N.B. En nu niet vergoelijken, dat Aerts het eigenlijk anders wou zeggen...
Men heeft zoveel voorbereidingstijd gehad, zoveel hulp, zoveel tisten in het bisdommelijk bestuur van Brugge, in het grootseminarie en aan de universiteit Leuven, dat zulke fouten onmogelijk zijn en niet excuseerbaar.
En sacramentaal wordt deze mislukte wijding daardoor niet geldiger.

Anoniem zei

Mgr Lode Aerts, een lachwekkende bisschopsleuze die een gebrekkige kennis van het Latijn verraadt: "pretiosus in oculis suis" betekent zeer exact "kostbaar in zijn eigen (!) ogen" ...

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer