maandag 21 maart 2016

Father Santiago Martin talks about the forced resignation of Pope Benedict XVI, the last true valid Vicar of Jesus Christ.De modernisten à la Danneels, De Kesel en Bonny, samen met de wereld, hebben Paus Benedictus XVI gekruisigd!

En wat hebben de andere bisschoppen en de kardinalen gedaan om Paus Benedictus XVI te steunen?

NIETS!

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer