zaterdag 19 maart 2016

Bergoglio en de H. Eucharistie


6 opmerkingen:

Anoniem zei

Wanneer men al deze filmpjes ziet;
wanneer men de zeer dikwijls wisselende gezichtsuitdruk ziet, en nog belangrijker: wanneer men ziet hoe verbijsterd steeds weer gekeken wordt bij nieuwe en niet verwachtbare situaties,
dan kann men met aan 100 %-ige zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen dat deze man een zware psychische stoornis heeft.
Dat is overigens de reden waarom over de argentijnse jaren van Bergoglio zo sterk gezwegen wordt; waarom Bdergoglio door zijn eigen jezuîetenorde destijds naar Duitsland verband en naar Córdoba in de provincie afgeschoven werd.
Dat is overigens ook de reden waarom in het Vaticaan zo gezwegen wordt.
God sta ons bij.

Anoniem zei

Vandaag werd op Palmzondag in de kerk waartoe we behoren in onze gemeente in jawel West-Vlaanderen ) De consecratie met met totaal andere woorden gedaan of beter zinnen, en niet zoals het hoort ....
De Consecratie tijdens de eucharistie (letterlijk: dankzegging) consacreert (heiligt) de priester brood en wijn. Hij doet en zegt wat Jezus deed tijdens Zijn laatste avondmaal met de apostelen. Zo worden brood en wijn tekens van Jezus’ lichaam en bloed: zo moeten de volgende woorden uitgesproken worden=
“Tijdens de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegenbede uit, brak het, gaf het aan zijn leerlingen en zei: "Neem en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt"
Normaal gaat er een bel en met eerbied gaat de Hostie de hoogte in waarna de priester erna een kniebuiging doet .
het gaat als volgt verder =
"Daarna nam Hij de beker met wijn, sprak een zegenbede uit, reikte hem aan zijn leerlingen en sprak: “Neem deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe en altijddurende verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden.” Blijft dit doen om Mij te gedenken."
Ook hier wordt dan gebeld en met eerbied de Kelk naar de hoogte gebracht waarbij de mensen een eerbiedige buiging maken...en de priester bij het neerzetten eerbiedig knielt .
Ik wil nog vermelden dat ook de geloofsbelijdenis totaal anders was en kort.....
we hebben besloten niet ter communie te gaan, en hebben Jezus gevraagd of hij de geestelijke communie van ons wou aanvaarden......
Nu is ons vraag, wie beslist dat de consecratie op een andere manier gedaan wordt ?????
De priester leek de tekst af te lezen van wat op een altaar lag, vanbuiten kon hij het niet, Is het in opdracht van de Aartsbisschop of doet hij dat op zijn eigen.......
Dat er stillaan dingen veranderen daarvoor moet ge niet blind zijn, maar dat de zo dierbare woorden opeens niet meer gebruikt werden.....en dit met palm zondag voor het eerst dat zeg genoeg...................

The Guardian Angel zei

"Nu is ons vraag, wie beslist dat de consecratie op een andere manier gedaan wordt ?????"

Een priester is verplicht om het Missaal letterlijk te volgen en kan bijvoorbeeld de instellingswoorden niet veranderen. Zelfs een paus kan dat niet. Formeel heeft Jozef De Kesel trouwens geen zeggenschap meer over het Bisdom Brugge. In feite heeft hij, dat ook nooit gehad, aangezien iedereen daar in het Bisdom Brugge blijkbaar zijn eigen zin doet.

In Redemptionis Sacramentum lezen we:

59 - Het verwerpelijke gebruik dient op te houden dat priesters of diakens of christengelovigen hier en daar de teksten van de heilige liturgie die aan hen worden toevertrouwd om uit te spreken, naar eigen goeddunken veranderen of variëren. Immers, wanneer zij dit doen, maken zij de viering van de heilige liturgie onbestendig, en niet zelden doen zij de authentieke betekenis van de liturgie geweld aan.

Redemptionis Sacramentum
Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie
Francis Kardinaal Arinze
Datum: 25 maart 2004

Kortom, om een geldige Heilige Mis te hebben, moet er een geldige consecratie van brood en wijn plaatsvinden én de priester moet de geconsacreerde hostie nuttigen. Ontbreekt één van deze 3 elementen, dan is er geen sprake van een Heilige Mis.

Aangezien de instellingswoorden werden veranderd, vond er geen consecratie en geen Heilige Mis plaats.

Met andere woorden, de Consecratie was ongeldig.

De geestelijke Communie is een volwaardig alternatief en in deze context te verkiezen.

U heeft trouwens aan de zondagsplicht voldaan, aangezien U de Dag des Heren geheiligd hebt.

U bent niet verantwoordelijk voor de liturgische misbruiken van de priester.

U kan ons altijd namen van priesters en locaties bezorgen.

Wij zorgen er dan voor, dat dit op het bordje van Koen Vanhoutte terecht komt, aangezien hij nu formeel verantwoordelijk is voor het toezicht in het Bisdom Brugge, maar daar blijkbaar niet in slaagt.

Trouwens, er kan binnen de Kerk niets veranderen. En er is nog steeds niets veranderd. Laat U niets wijsmaken. De gelovigen zijn niet verantwoordelijk voor het falen van hun priesters en bisschoppen.

The Guardian Angel zei

Beste,

Uw reactie werd ontvangen. We zullen zien wat we kunnen doen. Maar, ik zie al dat er binnen de parochie nog meer problemen zijn.

Met vriendelijke groet,

GA.

Anoniem zei

Goed, nu we toch bezig zijn met op ongeldige missen te jagen zijn zo ik nog iets willen toevoegen, misschien wel van zeer essentieel belang.
Het is algemeen gekend dat men een altijd een risico neemt door naar een moderne mis te gaan daar sommige gelovigen niet altijd op de hoogte zijn van de geldigheidsredenen.

Wat ook weer bekend is, is dat de Tridentijnse Mis de enige en ware Heilige Mis.

Tot mijn verbazing constateerde ik dat er eigenlijk meerdere vormen zijn van de Tridentijnse Ritus zijn. Zoals die van Paus Pius X in 1910, die van Paus Pius XII in 1955 en als laatste die van Paus Johannes XXIII. En ook nog de Novus Ordo van 1970 maar dan in het Latijn. Tjonge even een wardeboel.

De plaats waar ik Zondags naar de Mis ga wordt gevierd volgens het Missaal van 1962.

Zijn dan al deze vormen van de Tridentijnse Ritus geldig en worden deze nog gevierd?

Met vriendelijke groeten.


The Guardian Angel zei

Er zijn in het verleden enkele aanpassingen geweest aan de Tridentijnse Ritus.

Kleine wijzigingen en nieuwe feesten werden door paus St. Pius X (1910) en een nieuwe liturgie voor de Goede Week werd door Paus Pius XII (1955) ingevoerd. Paus Johannes XXIII wijzigde de ritus in 1962 enigszins door het Confiteor voor de H. Communie (van de gelovigen) weg te laten en de naam van de H. Jozef aan het Communicantes van de Romeinse Canon toe te voegen.

Maar, de Tridentijnse Ritus is altijd geldig, tenminste wanneer die volgens de boeken wordt gecelebreerd. Hetgeen bijna altijd het geval is.

Het Tridentijns Missaal van 1962 is eigenlijk het laatst officieel vastgestelde missaal en is geldig.

De Novus Ordo van 1969/1970 is géén Tridentijnse mis. Ze is officieel ook in het Latijn. In het Latijn is deze mis geldig, maar de Novus Ordo ritus als dusdanig is schismatiek. In het Nederlands is de Novus Ordo mis per definitie ongeldig, omdat er geen consecratie van de wijn plaatsvindt, hetgeen essentieel is.

Missen in de volkstaal zijn trouwens door de Kerk veroordeeld.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer