zondag 9 november 2014

False Prophet 'Francis' removes anti gay Cardinal


2 opmerkingen:

Anoniem zei

Beste,

Naar de tijd toen dit gedrag strafbaar en onbespreekbaar was, verlang ik terug. Ik heb die tijd nog meegemaakt en toen bestond dit niet. Dat dit gedrag aangeboren zou zijn kan ik niet geloven daar het vroeger niet bestond. De Heilige Katholieke Kerk moet daarom niet meedoen aan zo'n onnatuurlijk modeverschijnsel. De Heilige Katholieke Kerk moet dit onnatuurlijk gedrag ten strengste afkeuren en veroordelen.
Laat ons allen in onze gebeden bidden voor deze heldhaftige Kardinaal Monseigneur Burke, dat hij de moed moge blijven vinden om deze zonde verder te bestrijden en te veroordelen.

Anoniem zei

Kan men iemand straffen omdat zijn gedrag niet begrepen wordt en men het onbespreekbaar wil houden ?
Men kan wellicht iemand straffen indien hij moedwillig tegen duidelijke en rechtvaardige wetten blijft handelen en niet kan of wil bewijzen dat hij zich wil beteren en ook geen hulp daarbij aanvaardt, bijvoorbeeld een biechtvader of een andere wijze raadgever. Anders dan bij zelfbevrediging is men als 'gay' met twee zoekende naar bevrediging.

In de beide gevallen komt eerst het innerlijk leven van de ziel in gevaar en uiteindelijk het maatschappelijk leven.

Men kan stellen dat, indien men alles verborgen houdt, er maatschappelijk niets aan de hand zou zijn. Dat is niet correct. Hoogstens zijn dan de gevolgen voor anderen - de naasten - minder erg.

Wanneer een ziel zich aan zonde overgeeft en er genoegen in vindt en het bijgevolg tot een gewoonte wordt riskeert hij dat het zondebesef verminderd en dat heeft geleidelijk invloed op het hele zieleleven en uiteindelijk ook op maatschappelijk niveau.

Erotiek verwordt tot een zware vorm van hoogmoed.

De H.Anna en haar man, en Maria en Jozef, leefden kuis.
Dat is het uitgangspunt : zie de tien geboden. Maar wij weten dat we zeer zwak zijn.
"De zonde veroordelen" is een vrijblijvende uitdrukking, zichzelf leren kennen en begrijpen en zich oefenen in allerlei vormen van zelfbeheersing : dat zijn dingen waar zeer vele burgers en gelovigen en zelfs sommige geestelijken geen oren naar hebben !

Maar dan is er de volgende stap : begrijpen wat de zonde van 'gay'-zijn, mannen onder elkaar of vrouwen onder elkaar, feitelijk inhoudt.

De Katholieke ernstige, maar nauwelijks gekende, schrijvers die onder andere dit onderwerp zeer duidelijk belicht hebben kan ik hier helaas niet in het kort bespreken, noch de kunstenaars die op velerlei wijze dit onderwerp in het licht plaatsten, noch durf ik nauwelijks tot uitdrukking brengen hoe moeilijk het is een en ander in de juiste verhoudingen te zien. We moeten het stellen met wat de kerkelijke intelligentia geestelijk aankunnen om het volk richting te kunnen geven naar de Waarheid die God de Vader ons beetje bij beetje, naar gelang we het aankunnen, tot geestelijke voeding geeft. Helaas heeft heden, voor slechts korte tijd, de Leugen het bewind in handen gekregen en daarmede werd ook de poort naar satanisme geopend.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer