dinsdag 18 december 2012

De Gesu-kerk in Brussel... Dit is wat het Vicariaat Brussel bedoelt met een 'niet-onwaardig gebruik' van een herbestemde kerk... Of hoe nu ook al de 'heidenen' [woorden van de reporter] een kerk hebben in Brussel
In verband met de 'herbestemming' van kerken:

Canon 1222

§ 1 Als een kerk op geen enkele wijze nog voor de goddelijke eredienst gebruikt kan worden en de mogelijkheid niet bestaat om ze te herstellen, kan zij door de diocesane Bisschop teruggebracht worden tot een profaan en niet onwaardig gebruik.

§ 2 Waar andere ernstige redenen het raadzaam maken dat een kerk niet langer voor de goddelijke eredienst gebruikt wordt, kan de diocesane Bisschop, na de priesterraad gehoord te hebben, deze terugbrengen tot een profaan en niet onwaardig gebruik, met toestemming van hen die wettig rechten op de kerk laten gelden, en mits het zieleheil er geen enkele schade door lijdt.

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Eerst was het asielcentrum waar de ratten rondliepen, nu is het bezet door een kunstenaarscollectief, en de gemeente verhuurd het gebouw voor feestjes.

Het vicariaat kijkt machteloos toe. Sluiten de ogen voor het misbruik terwijl de Kerk door de modder getrokken wordt.

De burgemeester van St-Joost-ten-Node leeft evenzeer in een fantasiewereld – hij wil er hotel van maken. Nog niet in honderd miljoen jaar. Lachwekkend om dat beweren – wanneer je zo een beetje weet hoe de hotelindustrie in elkaar steekt, lach je hem uit.

Waar dit op lijkt is iemand die aan iets verslaafd is. Zijn verslaving heeft al het geld opgesoupeerd en zijn verslaving maakt hem totaal dysfunctioneel. Maar naar buiten toe probeert hij nog de indruk te geven dat er niets aan de hand is. Business as Usual. Maar binnenin is het totale chaos. De verslaafde valt van de ene crisis in de andere en wordt door de ene charlatan na de andere voor de zot gehouden en nog verder afgezet. De man is een wrak en veroorzaakt pijn en lijden voor al diegenen die op hem proberen te helpen.

De verslaafde waar ik het over heb is de gemeente. Het is zorgwekkend wanneer de overheid zich in een dergelijk angstaanjagende toestand van chaos bevind.

Die lui zijn reddeloos verloren. Je kan de schijn niet meer hoog houden. Het vicariaat kan niet langer stilzwijgend toekijken en die lui op de schouder kloppen en zeggen; “Het is OK jong, we zullen de schijn voor u hooghouden. Zeg maar wat ge nodig hebt, een kerk misschien?” Zoiets zeg je niet tegen een verslaafde.

Met een dergelijke houding zal de gemeente (en andere gemeentes) de Kerk met zich mee de afgrond intrekken.
_____
De financiële toestand van de gemeentes is geïllustreerd in het failliet van Dexia. De gemeenstes zijn failliet omdat Dexia ook failliet is.
_____

WORDT WAKKER.

Anoniem zei

De Kerk gooit zijn parels voor de zwijnen... Dit is ooit een gebedsoord geweest, een klooster. En nu laat men toe dat godslasterlijke zaken op de muren geschilderd worden. Waarom het gebouw dan niet gewoon laten squatten? Dat is nog respectvoller....

Anoniem zei

Wie Gods tempel onteert, die mens zal zelf door God onteerd worden !

Anoniem zei

Voor die het nog niet begrepen heeft: deze ontwikkeling ia algemeen en niet meer te stoppen. Het zal zelfs nog veel erger worden. Die nog Katholiek durft zijn zal zonder meer vervolgd worden door wanordelijke bendes.
Bewijs: probeer maar eens een gebedsgroep te zoeken of op te zetten in uw eigen gemeente of wijk: ONMOGELIJK !
Misschien kan THE GUARDIAN ANGEL helpen gezinnen samen te brengen om de aloude Christelijke waarden op zijn minst levendig te ONDERHOUDEN: niet alleen een gebedsgroep op te zetten maar een heuse gemeenschap van Katholieke gezinnen op een of meer OVERLEVINGShoevens, samen aan te kopen en daar een Katholieke priester bij te betrekken. Afscheid nemen van een verdwazende maatschappij. Vooruit kijken naar het Ware Leven van de Ware Kerk.
Er is werkelijk geen alternatief meer. Hervorming of herstel zijn niet meer mogelijk !

The Guardian Angel zei

Er zijn al abdijen waar buiten het slot gezinnen kunnen gaan wonen.

Anoniem zei

Even erg, of erger misschien als destijds gebeurde achter het Ijzeren Gordijn.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer