maandag 9 september 2019

Een jammerende Mark Van de Voorde schrijft een kolderiek en satirisch opiniestuk


“Op de onderhandelingstafel voor de nieuwe Vlaamse regering ligt een voorstel van Open VLD en N-VA om de uren godsdienst in het secundair onderwijs te halveren, van twee naar één uur per week. Ook voor de  katholieke scholen. Open VLD wil in plaats van een uur godsdienst een 'neutraal' vak LEF (Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie), N-VA een uur Nederlands. CD&V had eerst bezwaar, maar ligt er niet langer wakker van”. Publicist Mark Van de Voorde is het daar helemaal niet mee eens. “Het lijkt of CD&V aan een zelfmoordoperatie is begonnen. Ze lijkt uit te voeren waar De Wever op aanstuurt”.

Een uurtje meer of minder maakt weinig verschil, en Boeve [directeur-generaal van 'de Guimardstraat', het katholiek onderwijs] moet maar zien hoe hij dat zal oplossen met een nieuw vak of LEF", zegt een van de CD&V-onderhandelaars cynisch. Volgens Mark Van de Voorde is de CD&V op drift. Er is het gevecht om de macht en de koers van de partij  tussen de linker- en de rechtervleugel. Dat gevecht is aangewakkerd door twee fenomenen. Enerzijds het onverwachte succes bij de jongste verkiezingen van Vlaams Belang met zijn extreemrechtse antivreemdelingenverhaal op het platteland, waar [de moslimpartij] CD&V altijd sterk stond. Anderzijds de spanning met de christelijke arbeidersbeweging die de grootste 'leverancier' van steun en kandidaten was.

De crisis van de partij zit evenwel dieper: de ideologie en de politieke filosofie van de partij zijn zoek, omdat de meeste mandatarissen nog nauwelijks weten waar christendemocratie voor staat [Alsof een Wilfried Martens, een Miet Smet, een Mark Eyskens, een Jean-Luc Dehaene, een Yves Leterme of een Herman Van Rompuy zouden weten wat het woord 'Christen' of 'Katholiek' zou betekenen!!! Allen waren ze betrokken bij de wetgevingen aangaande abortus, euthanasie en/of het zogenaamde 'homohuwelijk'. Om vooral de condoomresolutie en de belachelijke 'veroordeling' van Paus Benedictus XVI door het Belgisch parlement niet te vergeten!].

Nieuw is dat niet. Toen ik speechschrijver was bij Yves Leterme en Herman Van Rompuy (2004-2011), stond ik vaak versteld van de ideologische onwetendheid bij sommige verkozenen en zelfs bij sommige kabinetsmedewerkers. Ze konden niet zeggen waar de christendemocratie voor staat en wat het maatschappijbeeld van het personalisme is wisten ze al helemaal niet. Politiek was voor velen een technische aangelegenheid waarin ze zeer bedreven waren, maar niet gedreven. Het is er niet op verbeterd. De voeling met het kerkelijk geëngageerde christendom is zoek. [Beste Mark Van de Voorde, als hoofdredacteur van Kerk & Leven (1987-2004) stond jij toch jarenlang op de eerste rij om met je vermaledijde 'parochieblad' het Katholiek Geloof te besmeuren en belachelijk te maken! Waarom jammer je nu? Je bent toch in je opzet geslaagd! Je hebt toch bereikt wat je hebt gewild! Iedereen wéét, dat de CD&V een anti-katholieke moslimpartij is. En als jullie nog eens een bijeenkomst organiseren in de parochiezaal, dan moeten jullie in het vervolg wat minder homo-vlaggen aan de deur hangen, want de mensen vinden door al die kleurtjes de ingang niet meer. Om dat te weten hebben we toch geen 12 CD&V-apostelen nodig!]

Hoe zou de partij zich dan gedreven op kunnen werpen voor de verdediging van godsdienstonderricht? Bovendien, heel wat CD&V-verkozenen hebben nauwelijks nog voeling met het kerkelijk geëngageerde christendom of weten niet waar het christelijke geloof voor staat. [Jarenlang hebben de bisschoppen niet het Katholieke Geloof, maar wel het programma van de CD&V in de kerken verkondigd. Idem voor je parochieblad! Waarom ben je nu dan verwonderd, dat de CD&V-verkozenen niet meer weten wat het Katholieke Geloof inhoudt? Dat is toch jullie eigenste verdienste. Heel wat CD&V-schepenen dachten dat ze een 'goede' daad deden, door bijvoorbeeld condoomautomaten op te hangen in de jeugdhuizen. Hoe dwaas!]

Daardoor mikt CD&V vaak op kiezers die ze niet heeft (en ook nooit zal krijgen) en verwaarloost ze haar trouwste kiezers, de geëngageerde gelovigen en de mensen die op een of andere manier waarde hechten aan religie [Het is zoals in de hele Bastaardkerk: "Joden, moslims, boeddhisten en vrijmetselaars welkom! Katholieken buiten!"]. Veel CD&V'ers weten zelfs niet dat hun trouwste kiezers ethisch bezorgd maar mild zijn, sociaaleconomisch centrumlinks, maatschappelijk voor een open verbondenheid en levenbeschouwelijk bewust [Is dat mijn probleem?].

Bij de houding van de christendemocraten in het onderwijsdebat kan men de vraag stellen: steekt CD&V haar trouwste kiezers een mes in de rug? Als ze straks ook de relaties met het christelijke middenveld opblaast, is ze het gros van haar kiezers kwijt. Het lijkt of CD&V aan een zelfmoordoperatie is begonnen. Ze lijkt uit te voeren waar De Wever op aanstuurt, de verdamping en vervolgens de verdwijning van de christendemocratie in Vlaanderen.

Bron: VRTNWS


Tip aan Lieven Boeve [directeur-generaal van 'de Guimardstraat']:

Maak van de nood een deugd en steek in dat uur LEF (Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie) alle zooi aangaande het jodendom, islam, boeddhisme en vrijmetselarij en al die vunzigheid omtrent 'relaties' en homofilie, die jullie nu aan onwetende leerlingen als 'Rooms-Katholieke Godsdienst' verkopen. En noem dat vak dan geen LEF, maar wel HAK (Heidendom, Apostasie en Ketterij).

Gebruik dan dat ene uur Rooms-Katholieke Godsdienst dat nog overblijft om alléén maar échte Rooms-Katholieke Godsdienst te geven, zoals bijbelstudie, gewijde geschiedenis en échte Catechese!

En hou wat beter toezicht op jullie door de KULeuven ongelovig gemaakte godsdienstleerkrachten, want niet weinigen twijfelen aan de Goddelijkheid van Christus.

Buon Pranzo!

7 opmerkingen:

Anoniem zei

In België, zoals in elk ander vrijmetselaarsland, is Kerk en staat gescheiden. Een christen-democratische partij heeft nooit nut gehad, want ze hebben altijd al maar alsof gedaan, en gelogen wanneer ze beweerden dat ze vanuit hun geloof het land zouden regeren, om zih voor te doen alsof ze een tegenpool tegen het atheïstische socialisme waren. Een politieke partij die zich voordeed als diegenen waarop brave katholieke Belgen zonder gewetensbezwaren konden stemmen. Maar ja, zoals altijd in de politiek wordt er vooral op praten gepraat, nooit iets gedaan.

Als die katholieken die de politiek in gegaan zijn om hun eigen machtszucht te bevredigen, thuis gebleven waren, hadden ze de Kerk minder schade aangericht. Kijk maar voormalig communistische landen in Oost Europa, of het Verre Oosten. De gelovigen zijn daar nog zeer gelovig. Gaan nog altijd naar de kerk omdat er nooit een politicus geweest is, christen-democratisch of anderzijds, die zich met de Kerk gemoeid heeft. Maar in België; met bisschoppen in het parlement en al, en priesters met een staatssalaris, doen wat de staat hen opdraagt. Een staat die vijandig staat tegenover de Kerk en vooral de paus. Kijk maar naar de oorsprongsgeschiedenis van de natie staat. Katholieke koningen weg, om plaats te maken met voor vrijmetselaars. De staat is intrinsiek anti-katholiek, en kan niets anders zijn. Anti-katholicisme zit in de oorsprong van de natie-staat. Het is de principiële reden dat de natiestaat bestaat. Zonder anti-katholicisme is valt de staat uit elkaar. Echt hoor. Waarom vloeken en tieren ze zo op de SFPXX? Omdat dat zondags volzit met vlaams nationalisten. En die vormen een bedreiging voor de natie staat.

Een politicus, vandaag, in het Westen, is een fascist. Zonder uitzondering. Ze ijveren uitsluitend in belang van ‘Big Industry’ en de banken. Niet voor het gemene best of de bevolking. Zonder uitzondering. Politici voeren geen beleid want Big Industry, en de banken voeren dat beleid. Die lui gaan nu en dan in het parlement zitten, om op het einde van de maand betaald te worden. Zonder uitzondering. Als de staat een lening wil om het begrotingstekort op te lossen, zullen al die politici moeten instemmen met de voorwaarden van diegenen die geld aan de staat lenen. Een politicus die niet instemt, zal bij de volgende verkiezingen ergens op een niet-verkiesbarer plek op de kieslijst gezet worden. Zonder uitzondering.

Mark Van de Voorde stelt zich de vraag, of met het afschaffen van het godsdienstonderricht de CD&V het mes in de rug steekt van hun trouwste kiezers. Belachelijk. Het godsdienstonderricht is al minstens 50 jaar geleden afgeschaft. Toen ik kind was kon men alleen maar over moslims en joden zeuren. En wat men over het katholcisme verkondigde, was verkeerd.

Bv; de onbevlekte ontvangenis, zou over de bevruchting door het H. Geest gaan, en dan werd daar een feministische draai aan gegeven, omdat de Kerk een beeld van de ideale vrouw voorhoudt, H. Maria, dat door een gewone vrouw onhaalbaar is. Dat is toch krankzinnig. Letterlijk, om een paar feiten zooooo te verdraaien, om er een seculiere agenda van de maken. Dat was 30 jaar geleden. Ik beef wanneer ik me bedenk wat men vandaag de dag verkondigd.

Schaf dat godsdienstonderricht helemaal af. Schaf de katholieke scholen af. Schaf het aartsbisdom af. Dan zou de infrastructuur waarmee de katholieken met vrijmetselaarspraat geïndoctrineerd worden ook afgeschaft worden. Maar dat zullen ze niet doen.

Anoniem zei

“De crisis van de partij zit evenwel dieper: --- DAT MAG JE WEL ZEGGEN; DE EU EN ECB ZIJN NOG AAN HET BESLISSEN HOE GROOT HET BEGROTINGSTEKORT IS.

“De ideologie en de politieke filosofie van de partij zijn zoek” --- DAT IS ZO VOOR ELKE POLITIEKE PARTIJ, OVERAL – “omdat de meeste mandatarissen nog nauwelijks weten waar christendemocratie voor staat”. --- DAT HEBBEN ZE NOG NOOIT GEWETEN. CHRISTENDEMOMCRATIE BESTAAT NIET, EN HEEFT NOOIT BESTAAN.

Kerk en Staat zijn gescheiden. Christendemocratie doet alsof dat niet zo is. Binnen die tegenstelling, ‘leugen’ zeg maar, hebben Christendemocraten een Staatskerk gecreëerd, om zichzelf een reden tot bestaan te geven. De politiek-correcte Kerk die ze gecreëerd hebben is niet katholiek te noemen, en staat alleen nog maar de jure in communnie met Rome, maar is de facto een schismatische kerk.

Het bijkomend probleem in België is dat bisschoppen en priesters staatsambtenaren zijn. Dat zijn gewillige medewerkers die doen wat hun rentmeesters hen opdragen.

Trouwens; hoe kan je een politieke filosofie hebben wanneer de moraal niet meer bestaat?

En zijn verhaal over het maatschappijbeeld van het personalisme is ronduit wartaal van een krankzinnige. Inhoudelijk is personalisme niet uit te leggen. Zelfs de 'filosofen' die het gecreëerd hebben wisten het niet goed.

Waar het op neerkomt, is hoe de Kerk de wereld kan laten dienen, (i.p.v. God) en hoe de maatschappij (de gelovigen) beinvloed moeten worden dit te bereiken - met die politiek-correcte staatskerk dus, die de doelstellingen van de staat volgt. Dat is altijd de belangrijkste doelstelling geweest van de Christendemocratische partijen in Europa.

Vergis je niet. Door het 'godsdienstonderricht' terug te schroeven naar amper 1 uur, heb je minder tijd kinderen te indoctrineren, en een haat voor de Kerk aan te leren.

Anoniem zei

aangezien vlaams belang nu ook abortus en euthanasie aanvaardt

en ons WIJSMAAKT "uiteraard zijn wij niet voor een uitbreiding" ???????????????,,
nu al gaan 800 gevallen voorbij de 3 maand wettelijke termijn naar het goddeloze nederland
waar ze zonder enig probleem kinderen vermoorden tot minstens !!!!!! 7 maand, en geloof mij abortus dossier specialist die ik ben, zonder enig probleem tot 9 maand in de praktijk,
er is zelfs in nederland een abortusdokter nu op pensioen met zijn bloedgeld (dokter ? ) joeri van den bergh die er 130 duizend
vermoord heeft,heel veel derde termijn gevallen ,te vinden op zijn eigen website
en fier dat hij is, hij kreeg er zelfs een LINTJE voor van koningin beatrix,voor zijn verdiensten voor de emancipatie van de vrouw(van de goddeloze hoeren bedoelt ge )

dus op die partij kunnen we ook niet meer rekenen
daarom stem ik zoals gewoonlijk ongeldig want ......LOGICA
voor wie moet ik stemmen, voor hitler of voor stalin,voor nero of caligula
zeg mij, waar heb ik het minst bloed aan mijn handen
en hier gaat het inderdaad om BLOED van onschuldigen, God zal verschrikkelijk straffen en bijzonder de huichelaars die denken dat ze alleen met naar een latijnse mis te gaan in de hemel komen, ge gaat aardig verschieten, GOd eist van ons DADEN om onschuldigen te beschermen als we daartoe de kans krijgen,
hoeveel ge te communie geweest zijn zal niet veel van belang zijn vrees ik

er is geen minste kwaad
niet in deze zaken
oneindig veel "katholieken" hebben jarenlang voor de cvp later cdv gestemd,denkende we stemmen voor het minste kwaad
en nu moet ge voor het vlaams belang ook niet meer stemmen
dat is een valse stem hoor, zwaar zondig zeg ik
ik wil geen bloed aan mijn handen, verloor mijn job omwille van abortus in 1980,een gigantisch fincancieel verlies over de jaren (350 duizend euro ) maar een GOED CHRISTELIJK GEWETEN , het kind werd niet geaborteerd door mijn toedoen, de firma wou een werkneemster dwingen abortus te plegen om geen zwangerschapsverlof te moeten betalen,ik kwam tussen en werd buitengepest en zelfs van diefstal beschuldigd ,ge moet maar durven
maar het meisje was heel blij met haar kind, en heel dankbaar in haar hart,maar ik deed het voor Jezus,die zei mijn "DOE DAT of zwijg voor eeuwig over Mij,"dat hoorde ik in mijn ziel
in een kerk buiten een begrafenis ,ziet ge mij niet meer, al meer als 30 jaar niet
en nochthans ook zonder al die katholieke sacramenten waar oneindig veel huichelaars gebruik van maken, al die sacramenten verhindert die "katholieken" niet van voor goddeloze partijen te stemmen
ik heb die niet nodig,ik WEET vanuit mijn rotsvast geloof in Jezus dat ik goed MOET leven en goed MOET ------ HANDELEN- voor mij zijn het respect voor het leven en een keiharde sexuele moraal van essentieel belang, zij zijn de rots in mijn bestaan
er zijn de tien geboden en Jezus, de rest heb ik niet nodig,HIJ is de rots in mijn ziel

geen kerk nodig, we hebben Jezus toch, de kerk is dood, verzand,corrupt, de partijen goddeloos, hoe durft cdv nog die C gebruiken tenzij het zoveel maar betekent als voor de gemiddelde katholiek van niemandal,inderdaad ZERO

Anoniem zei

Alles staat of valt voor een christen/katholiek met zijn/haar liefde voor de Heer en de communicatie met Hem middels zijn Woord. Aan theologietjes van deze en gene omhooggevallen theoloog hebben we niets. Processies enz. alleen zetten ook geen zoden aan de dijk, net zo min als moderne meditatievormen; het zijn en blijven vormen van bijgeloof die niet beklijven en erger: mensen de idee geven dat ze verder zelf niets meer hoeven te doen, terwijl het er naast het streven naar regelmatige godsontmoeting om gaat dat we Gods geboden naleven en in praktijk brengen wat o.a. de Bergrede van ons vraagt. Maar vooral, als we niet van Jezus en zijn Woord houden, als we onszelf niet ont-vankelijk maken (gereed om door Christus aangeraakt te worden), niet ont-hecht worden aan ons ego plus persoonlijke belangen en behoeften, dan kunnen we de kerk en haar liturgie enz. wel opdoeken en er bijvoorbeeld een NGO van maken die geld inzamelt voor goede doelen. Kan ieder verder zijn gang gaan omdat het morele kompas blijft ontbreken van de liefde voor Jezus de Christus. Men moet er dan niet versteld van staan dat mensen de weg kwijt raken in onze permissieve samenleving die alles goedkeurt als er maar geen geweld bij te pas komt. Ik geloof niet dat de mens gebouwd is voor de chaos die deze liberale samenleving uiteindelijk oproept en mensen verweesd achterlaat met de brokken als daar zijn de verslaafden aan seks, drugs en rock & roll. Zonder geloof, vertrouwen en liefde voor de volledig betrouwbare, immer bereikbare en toegankelijke geliefde als daar bij uitstek zijn: Jezus en Maria is geluk voor ons mensen niet weggelegd. Voor surrogaat kan men altijd gaan, maar dat eindigt altijd in frustratie, walging en Al-verlatenheidsgevoelens c.q. fundamentele ontworteling, ontheemding die menigmaal uitloopt op zelfdestructie. Kortom: kerk is zo gek nog niet, maar dan moet ze wel het goede verhaal vertellen en voorleven. Vooralsnog lijkt ze helaas teveel op het etiket op een verpakking zonder inhoud van belang dat de producent inkomen en status oplevert, maar de klant met een lege maag laat zitten. Laat de kerk in haar catechese en ander onderricht plus liturgie weer zorgen voor 'body', substantie die ervaarbaar goed doet. Voor minder moeten we niet gaan. Geloven is vertrouwen en vooral houden van Jezus (zijn woorden en daden maar ook) als persoon. Dat moet weer centraal komen te staan!

Anoniem zei

met anoniem 11 september 2019 om 17:28 komt weer het modernistische gelul te woord:
ellenlange zinnen, een paar engelse woorden, het epitheton "liberaal" (socialist werd vergeten ;-) ) en een geweldige hoop frustratie met onzin.
"Processies" worden fluks tot "bijgeloof" omgedoopt en 15 lijnen lang wordt protestante leer gedeclameerd.
1. Het geloof is een gave, een geschenk, gratis, van buiten ons; het geloof kan niet gekocht worden, niet bereikt door acties, maar alleen uit Gods genade.
Geloven is niet voor iedereen weggelegd- het WILLEN geloven kan iedereen.
In zoverre zijn de mensen die in processies meegaan, God zoeken en vinden en met Hem willen gaan, niet bijgelovig maar in het centrum van het geloof.
In zoverre is ook iedere Heilige Mis in de Oude Stijl een triomf van het geloof.
Dat is het eerste lid van het "Ora".
Het is ook de eerste zin van de eerste psalm: "Beatus vir qui timet Dominum".
Van modernbastaardkerkelijke activiteiten wodt daar niets gezegd.
2. Het is totale onzin, dat de bastaardkerk "een verhaal moet verkopen" en "zo gek niet is", en dat "de liberale samenleving ...de mensen maakt tot slaven van seks en drugs en rock&roll".
De bastaardkerk moet helemaal niets meer doen: ze heeft genoeg walgelijks gedaan, veel te lang de NGO met geldklopperij voor alle mogelijke en onmogelijke doelen geronseld, tot de subventionering van de sexescapades van westvlaamse priesters in Noordfrankrijk (steekwoord: "Broederlijk Delen" en de geblutste gouden kelk die op een rommelmarkt ijlends teruggekocht moest worden; en de subventionering van het pijngeld voor een pedofiel slachtoffer in Haiti door een ronselende bejaardentehuispastoor);
en van "seks en drugs en rock&roll" zou je nu na het groot schandaal in het Vaticaan met "don" Capozzi en zijn bescghutter (en boezemvriend van "paus" Franciscus) Kardinaal Coccopalmerio toch beter zwijgen :-)
Je wil Salvini toch niet p slechte gedachten brengen....;-)

De bastaaarkerk is helemaal knettergek.
Zo overbodig als een krop en schadelijk voor de volksgezondheid.
En Marc Vandevoorde is daar natuurlijk in leidende positie verantwoordelijk voor.

Anoniem zei

Op de duitstalige traditievriendelijke website www.katholisches.info verscheen op 24 augustus 2019 een zeer groot artikel over Roeach3 (deel 1) en vandaag, 20 september 2019, Roeach3 (deel 2).
Ten laatste na de lectuur hiervan is mn overtuigd dat het voor het christelijk geloof veel beter is en voor het vlaamse volk gezonder, wanneer ALLE uren "godsdienstonderwijs"/LEF en wat dan ook afgeschaft worden.
Het onderwijs van het nederlands is primordiaal: "De tael is gansch het volk".
Ik ben geen aanhanger van de n-va en was ook zeer critisch tov. de linkstoerende Volksunie, maar met de reductie van dit verdervend "godsdienstonderwijs" hebben ze groot gelijk.
Waarom heeft Marc Vandevoorde eigenlijk nooit iets gepubliceerd tegen dit schunnig catecheseboek "Roeach3"?
De oude cvp zat toch tot over haar oren in deze pedo-schandalen verwikkeld!

Anoniem zei

www.katholisches.info is top-kwaliteit.

Tamelijk snl wordt alles in het engels vertaald ( "The Eponymous Flower" ) en in de angelsaksische wereld verspreid.
En een maand later wordt alles dan in de officiêle kerkwebsites van Frankrijk gepubliceerd en dan via belgica.hautetfort in franstalig Belgiê verspreid.

Het grootseminarie van Rijsel (Lille) heeft ook zijn deuren toegedaan.
Vincent Orroi, de homofiele seminarist van Brugge, die zoals men intussen hoort ook rollebolde met de juist op wijding staande Pieter Delanoy, en die dan in de Goede Week 2012 plots opdook op kavlaanderen met een vrienden-zoek-annonce op "www.gay-romeo" ("Extra anti-fake"!), werd dan later in alle stilte door Koen Van Houttebuitengesmeten ("Wanneer dit klopt, zal hij zijn boeltje moeten pakken." (welke schijnheiligerd: hij had P.D. reeds vroeger uit het bed van VO geplukt).
Vincent werd dan eerst naar het seminarie van Rijsel (Lille) doorgestuurd (de klassieke stoelendans) maar werd daar dan eveneens opvallend en moest daar dan vrtrekken.
Timeo Danaos et dona ferentes.
Dat de moderne franse bisschoppen over deze rotte eieren van de noordbelgische bastaardkerk nu niet zeer enthoesiast zijn, is goed te begrijpen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer