dinsdag 8 augustus 2017

BREAKING: Vaticaan stelt ultimatum aan 'Broeders van Liefde' na euthanasienota


In maart 2017 hebben de Broeders van Liefde in België een gewijzigde visie op euthanasie goedgekeurd bij psychisch lijden in een niet-terminale situatie. Het Vaticaan heeft intussen duidelijk stelling ingenomen tegen die euthanasienota. De Belgische tak van de Broeders van Liefde moet nu de nodige maatregelen treffen, anders dreigt de uitsluiting.

De Broeders van Liefde van België maakten eind april bekend dat ze hun visie over euthanasie hadden bijgesteld. Vanaf dat moment konden psychiatrische patiënten binnen hun instellingen euthanasie toepassen, ook al waren ze niet terminaal ziek. De Belgische tak van de Broeders van Liefde benadrukte toen dat bescherming van het leven het uitgangspunt bleef, maar voor uitbehandelde patiënten bestond sindsdien ook de mogelijkheid om euthanasie aan te vragen.

Het Vaticaan wijst de nieuwe euthanasierichtlijn van de Broeders van Liefde in België formeel af. De Congregatie voor de Geloofsleer in het Vaticaan noemt de euthanasienota van de Broeders van Liefde in België onverenigbaar met de Leer van de kerk.

Het onderzoek kwam er op vraag van generaal-overste van de organisatie in Rome, René Stockman. Hem wordt nu gevraagd om de nodige maatregelen te nemen bij de Belgische tak van de Broeders Van Liefde. Die krijgt een maand de tijd om zich te conformeren. De betrokken broeders en de organisatie werden al door Stockman op de hoogte gebracht.

De bestuurders van de Broeders van Liefde in België zouden een geschreven verklaring moeten ondertekenen waarin ze hun volledige instemming met de Katholieke Leer moeten bevestigen. Daarnaast moet het bestuur zijn visietekst rond euthanasie bij psychisch lijden in een niet-terminale situatie herzien.

Indien dat niet gebeurt, dan dreigen de bestuurders persoonlijk uit de orde te worden gezet. De organisatie zou ook de Katholieke identiteit verliezen. Dat betekent dat de Belgische instellingen van de Broeders van Liefde zich niet meer Katholiek zouden mogen noemen. [En dat de geëxcommuniceerde broeders naar de hel gaan!]

Bron: De Redactie

6 opmerkingen:

Wim zei

Bent u nu voor of tegen Bergoglio?
Of de zoveelste windvaan?
Wat er ook van zij, hoe meer de liefdeloosheid binnen de Kerk zichtbaar Is, hoe heilzamer voor de wereld. Het zoveelste conflict met alleen maar verliezers.

The Guardian Angel zei

@ Wim;

Het is niet omdat Bergoglio misschien tégen euthanasie zou zijn, dat dat zijn juridische status zou veranderen. De twee zijn niet aan elkaar gelinkt.

Het gaat er niet om of je voor of tegen Bergoglio bent, het gaat er alleen maar over of hij paus is of antipaus.

Verder is het vermoorden van geesteszieke mensen waarschijnlijk héél erg humaan en liefdevol!

Echte Katholieken laten echter niet over zich heen lopen!

Anoniem zei

De vraag is wel belangrijk: moet men rekening houden met een beslissing van het Vaticaan als dat Vaticaan niet katholiek is? Met andere woorden: hoe kunnen niet-katholieken anderen excommuniceren? Kunnen niet-katholieken dat wel?

Anoniem zei

@Wim,
U heeft hier opnieuw een totaal onnozel en dom commentaar geschreven.
Of @The Guardia Angel nu vóór of tegen Bergoglio is, speelt toch absoluut geen rol.
Bergoglio is nu eens hu en dan weer hot, schreeuwt de hele tijd over "barmhartigheid" en knuppelt anderzijds vele traditievriendelijke orden en congregaties (ik denk hier aan de laffelijkst alleen gelaten Franciscanen en Franciscanessen van de Immaculata) neer, was eens buitenwipper in nachtlokalen (overigens met vrouwen) en omgeeft zich nu seriewijze met homovriendelijke prelaten, verkondigde begin 2015 volmondig "Wanneer ge problemen hebt met pedofiele priesters, (1) stuur ze dan maar naar mij in Rome- (2) ik zal ze dan wel zelf zwaar straffen!" (sic) (waarbij lemma 1. wel klopt (René Stockman heeft zich tot over de oren bezoedeld met actief-onder-het-tapijt-keren in het geval "Anneke", Mario Battista Ricci is chef van "domus Sta. Marta" en "Don Mercedes" werd door Bergoglio himself geamesteerd en weer in het pastoraal verkeer gebracht (en na een donderende kanonnade dan ijlings weer in de strafhoek gezet) en lemma 2 nauurlijk weer gezever van Bergoglio is.
Bergoglio is dé grote windvaan, overigens altijd geweest: zijn verleden in Argentiniê met platperonistische en populistische overtuiging, zijn catastrofale leiding van de jezuîetenprovincie aldaar en zijn lafheid en verraad van medejezuîeten tijdens de operatie Condor, achteraf zijn associatie met de linksen en de nieuwe links-peronistische tendenzen in Buenos Aires, de egenstrijdigheden van zijn schrifturen zoals Evangelii Gaudium, Laudato Si en Amoris Laetitia: het is een echte grabbelton, totale verwarrng en passend bij zijn psychiatrisch verleden en toestand.
Het is totale onzin om logica bij een knettergekke maniak te zoeken;
nutteloos tijdverlies.
Fundamenteel belangrijk is echter het verkondigen van de Waarheid, van het Evangelie, van de geboden van Onze Heer Jezus Christus en de sterking van de Hl. Kerk.
Dat heeft met de brol van de bastaardkerk en de snullerij van haar bietekwieten niets gemeenzaam.
Liefde kan en mag men nooit met de zonde hebben- dat zou de ultieme pervertering van God als het Hoogste Goed zijn.
In zover is de basttardkerk ook geen deel van de Hl. Kerk, maar haar totale vijand (ziet men ook zeer mooi aan de vele associaties met de vrijmetselaaars en de islam).
En het heil van de wereld bestaat natuurlijk daarin, dat iedereen het christelijk geloof in zuivere vorm heet leren kennen en daarnaar leeft:
de deelname aan het Eeuwige Leven.
Zo is dit dan ook niet "het zoveelste conflict met alleen maar verliezers"- integendeel: het is het zegevieren van de Weg, de Waarheid en het Leven, en dit voor alle oprechte gelovigen.
En wat de zielen van de zwarte schapen en de balsturige geitebokken betreft: volgens Bergoglio worden die "totaal vernietigd" (geannihileerd)(sic- weer zo'n ketters gezever), maar volgens Onze Heer Jesuus Christus landen die dan in de hel met zeer veel tandengeknars).Anoniem zei

Aan anoniem 10 augustus 2017 om 08:18

Een zeer interessant vraag, die U daar stelt.
Daar de belgische afdeling van de "Broeders van Liefde" (beter gezegd haar VZW's met de beheerraden en bestuursraden) zichzelf "katholiek" ziet, en Bergoglio en zijn Vaticaan zich eveneens "katholiek" zien, bestaat er tussen hen een richtingwijzende en bevelgevende band;
beiden hebben daar hun rechten en hun plichten, en "Paus" Franciscus kan niets anders als deze kornuiten te excommuniceren.
Op dit moment berichten de internationale media uitvoerig over het schandaal van de euthanasie bij de belgische "Breders van Liefde"; en nadat de Franiscanen en Franciscanessen van de Immaculata zo hard aangepakt werden, en de hele christelijke wereld zeer geînteresseerd toekijkt naar Belgiê, heeft Franciscus geen andere mogelijkheid.
Hij zit zelf helemaal open en bloot op de radar-
Voor het geweldige tohoewabohoe- de chaos en verwarring, het tgendeel van de Logos, is op de eerste plaats "Paus" Franciscus verantwoordelijk.

De katholieke leer kan niet door een nietkatholiek slecht individu veranderd of in haar tegendeel verdraaid worden.

Anoniem zei

Ondertussen bericht het katholieke nieuwsbureau CNA (voortgeleid door www.kath.net op 15.08.2017) dat Herman van Rompuy het nu voor de euthanasieplannen van de "Broedrrs van Liefde" opneemt en tegelijkertijd zegt, dat de tijd van "Roma locuta, causa finita" allang voorbij is.
De vossen komen uit hun holen- eindelijk!
De internationale commentaren doen er intussen geen doekjes rond.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer