vrijdag 30 december 2016

De 'vruchten' van het Tweede Vaticaans Concilie:
1 opmerking:

Anoniem zei

De curves tonen een desastreus beeld.
Nauwkeurig bekeken zijn er maar twee orden, die in het zinkend curveverloop tenminste een knik produceren:
dat zijn globaal gezien de Capucijnen (ofm Cap) en de Salesianen, beide nu juist zeer sterk in Aziê.

Wat de afbeelding niet toont, is de evolutie van het aantal karthuizers:
eveneens tot de oude orden behorend (begin van de 14e eeuw), lang voor de reformatie en de contrareformatie gesticht, floreert deze orde.
Als enige van alle oude en grote orden bleef hij onberoerd van het 2e Vat. Concilie; de liturgie wort nog steeds naar de eigen carthusiaanse ordo gevier
en het aantal karthuizers neemt continu steeds li ht toe.
De oude leuze des karthuizerordes "Numquam reformatus qualis numquam deformatus" krijgt in dat opzicht een zeer bijzondere betekenis.
(Hierover zal kerknet, tertio en kerk&wereld wel nooit iets durven schrijven).
Het totaal verdwijnen van de eens zo talrijke karthuizen uit de zuidelijke nederlanden bij de reformatie is hoogstwaarschijnljk één der belangrijkste factoren voor de geweldige immplosie van het reguliere leven in noordbelgiê.

Kerknet en Kerk&Leven gebruiken zeer graag de term "uitdoofscenario".
Op de afbeeldingen zijn sspijtig genoeg niet de "Broeders van Dale" aanwezig (Binnenkort: 0 alias : "nul") en de Broeders van Liefde (onder commando van de pedofielenbeschhutter en -doofpotter René Stockman).
En in scherp contrast daartegen de cijfers van de Priesterbroederschap St.-PiusX, de St.-Pietersbroederschap, het Instituut Christus Koning Hogepriester en natuurlijk de op dit moment zo gemartelde en vervolgde Franciscanen der Immaculata (de broedrs én de zusters), en natuurlijk ook de Priesterfraterniteit der Hl. Apostelen, door de laffe DeKesel het mes in de rug geboord.

Aan alle trouwe lezers van deze blog: een voorspoedig nieuw jaar 2017 en veel koelbloedige onvervaardheid in de strijd voor het katholiek geloof.
É suseya, é altreya, Deus adiuva nos

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer