dinsdag 29 november 2016

Het 'nieuwe' Onze Vader is ketterij!


God oproepen om ons NIET te beproeven is satanisch!

11 opmerkingen:

Anoniem zei

Wij hebben steeds gebeden dat God ons de kracht zou geven om te weerstaan aan de verleiding van de duivel. Nu maken de bisschoppen van God een duivel. Verder kennen ze ook het verschil niet tussen een verleiding en een beproeving.
Waarschijnlijk zijn ze tot deze ketterse tekst gekomen tijdens het nuttigen van menige liters alcohol. Hebt u de drankvoorraad van het Gentse bisdom al eens bekeken? Ik wél. Over diverse locaties verspreid staan daar ontelbare flessen sterke drank. Kerk en lever, niet steeds de beste combinatie!

Anoniem zei

Spijtig dat ze niet van de gelegenheid gebruik maakten om de "het" voor "het kwade", wat verwijst naar een abstract kwaad, te vervangen door de juiste vertaling van de grondtekst "de kwade", wat verwijst naar een concrete persoonlijkheid, namelijk de duivel.

Anoniem zei

De Latijnse versie van het Onze Vader sluit af met "et libera nos a malo". In tegenstelling tot wat boven beweerd wordt, verwijst dit niet naar een persoon. Ook in de Griekse tekst is geen element te vinden om dit te beweren. Of neemt men aan dat de heilige Hiëronymus het Onze Vader niet begreep toen hij de bestaande Latijnse vertaling aftoetste aan de Griekse brontekst?

Anoniem zei

Hallo Anoniem 21:16; ik ben anoniem 17:39. Ik heb dit uit het boek van Jan Lambrecht (1984) "Maar ik zeg u" pp. 159-160, waarin Lambrecht schrijft dat het "zeer waarschijnlijk" is dat Matteüs de Kwade bedoelde, rekening houdend met de Griekse tekst en ook met Matteüs in zijn geheel. Ik citeer verder omdat het in bovenstaande discussie ivm het "Onze vader" van belang is: "Als Matteüs in 6,13b inderdaad de Kwade op het oog heeft, volgt hieruit dat voor hem de bekoring van 6,13a het werk is van de Satan."

Anoniem zei

En wat staat er in (Mattheus.26:2-41) "Waakt en bidt, dat gij niet in BEKORING komt."

Anoniem zei

Aan anoniem 29 november 2016 21:26

Uw bewering is onjuist.
"...a malo..." kan technisch zowel op iets abstract ("het kwade" als op een persoon (de kwade") wijzen.
Dat geldt overigens ook voor de oudgriekse (koiné) tekst.
De Hl. Hieronymus heeft dit overigens woordelijk, zelfs bijna letter per letter, correct vertaald en hierbij zelfs de oorspronkelijke versie in het aramees betrokken.
In de klassieke oudheid, en wel als uitmuntend voorbeeld bij de Athenaioon Politeia (achteraf foutief Xenofoon toegeschreven), een destijds zeer bekend en zeer uitvoerig gecommenteerd werk in beste hoogklassiek attisch dialekt, wordt (Ath. 1,1 en ff.) "ponéros kak ponéroon" = "een slechte(mens" van allerslechtst karakter" tegenover "Chréstos" gesteld. ( (Le Grand) Bailly : Dictionnaire Grec-Francais, Blz. 1605, gecombineerd met Pauly-Wissowa-Kröll, W. Bauer en Lampe).
Het boze werd overigens reeds in de tijden van de babylonische gevangenschap met personicaties onder de vorm van demonen geassocieerd.
(Alles overigens door deHl. Hieronymus geweten en in de vertaling verwerkt).
En passant: tot heden ten dage zijn er natuurlijk mensen, die in pseudoreligieuze waan wild met de duivel te doen hebben (in de psychiatrie goed bekend), hierover achteraf niet veel willen zeggen; nog gevaarlijker zijn echter de tisten die écht van de duivel bezeten zijn en proberen het echte christelijke geloof kapot te maken.
Dat beleeft men nu zeer intens in Nederland en noord-Belgiê.

Uw kennis van de klassieke talen is echt ondermaats.

Anoniem zei

De "nieuwe tekst van het Onzevader": taalkundig gepruts in de geest en intentie van geloofsvervalsing.

Het woord "bekoring" werd vervangen door "beproeving" :
zware discussie bij de bisschoppen (zeker bij de nederlandse)(de noordbelgische zwijgen prutsend in alle talen) en nu bij de gelovigen, waarbij het brede en intensieve protest toch toont hoeveel sensus fidelium er nog bestaat (en tegelijkertijd hoe weinig deze oprechte gelovigen nog in de bastaardkerk zitten).
Dat laatste is in elk geval zeer gezond voor de oprechte gelovigen.

Een kleine steekproef van taalkundig onderzoek:
Op www.woordenboeken.nu/betekenis/nl vindt men onder "beproeving" 3 betekenissen:
1. bezoeking, marteling, kruisweg, kruis (NVDR: natuurlijk niet passend in het OnzeVader)
2. op de proef gesteld worden (NVDR: God geeft ons gratie naar statie- de bekoring heeft met statie (en zeker met gratie) niets te maken)
3. ongeluk (NVDR: God wil ons heil, niet ons ongeluk)
10 voorbeelzinnen, alle niet theologisch/religieus

www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BEPROEVING/1
(refereert obverigens uitvoerig naar de "dikke Van Dale"- wat er toch allemaal in het internet niet voorhanden is!)
geeft niet minder dan 34 synoniemen en betekenissen voor "beproeving", en wel gaande van "tentatie", "temptatie", "ergernis", "kwelling",...tot "ontbering" en "loutering".
Hiermee kan men nu naar alle kanten en is de duidelijke betekenis van de griekse en latijnse tekst nu helemaal bergogliaans-mistig en onverstaanbaar.
(Zo ook gerefereerd bij www.encyclo.nl/begrip/beproeving)

Of de aanblik van blote juffrouwen en andere schepsels nu een "ergernis" of een "ontbering" van de Hl. Antonius Eremita in de woestijn of vele andere manspersonen na hem was, en zelfs een "loutering" is zo'n vraag:
het is inderdaad het zegevieren van de vrije wil in het opteren voor God/Christus/het Hoogste Goed dat de palm der gerechtigheid oplevert voor de gelouterde ziel.
De vrije wil wordt bekoord door de attractieve verkleding en bijkomstigheid van de zonde.
Het male intrinssecum is niet attractief in al zijn vieze naaktheid; het probeert zich mooi te verkopen en speelt hierbij op de hoogmoed van de mens tov. God.

In zover is de nieuwe vertaling van "peirasmos"/"temptatio" door "beproeving" i.p.v. "bekoring" taalkundige prutserij; en wel gepruts, niet in onverstand, maar in de geest en met de intentie van geloofsafbraak en bijbelvervalsing ( op het niveau van puzzelwoordenboeken):
dit is niet alleen ketterij- het is een grootschalig georganizeerde zonde tegen de Heilige Geest.

Anoniem zei

In de hele discussie omtrent de "nieuwe herziene tekst" van het Onze Vader in het nederlands wordt het belangrijkste en fundamenteelste vergeten:
Onze Heer Jesus Christus heeft het OnzeVader oorspronkelijk in het aramees gebeden, en wel tesamen en zonder enige twijfel zeer dikwijls met zijn apostelen.
Er is geen tekst/gebed, waar de oral history/traditio zo krachtvol aanwezig is en kan zijn als bij het Onze Vader.

De schriftelijke bronnen in koiné zijn Lc. 11, 2-4 (overigens zonder "sed libera nos a malo", Mt. 6,9-13 (met: "sed libera nos a malo") en die Didaché Apostolorum 8,2ff.), een uiterst vroege "catechismus" om ca. 62 n.C.; Klaus Berger vertaalt daar overigens (Das Neue Testament und frühchristliche Schriften", Blz.307) : "...und führe uns an der Versuchung vorbei..."- wat overeenkomt met "bekoring" (zo ook door G.A. Bredero in een laatste gedicht gebruikt).

Die Peshitta, de "Eenvoudige", de syrisch-aramese bijbel in gecondenseerde vorm, gaat naast de griekse oerteksten van het Nieuwe Testament ook op zeer oude en totaal aparte syrisch-aramese teksten en versies terug, waar juist bij de Woorden van de Heer dé oorspronkelijke woorden weerklinken.
In het syrisch-aramees staat (ik neem hier de translitteratie v. Mozes van Mardin, zoals uitggeven bij Johann Albert v. Widmanstetter (1506-1557), overigens voor exact 510 jaar gedrukt in zijn Prima Elementa Linguae Syriacae):
"...vlo taâla lnesiuno...", waarbij "nesiuno" met "bekoring" overeenstemt;
voopr onze modrnistische vrienden gaat het dan verder met "elo pazzon men bischo" (verlos ons van het/den kwade", waarbij hier weer een woordspel met "schido" (de duivel) optreedt en alles dan (als bezweringsformule) met "Metul ddiloch hi malchutiho vchailo vtheschbuchtho làolam âolmin.Amin." (Quja tuum est regnum&potentia&gloria in secula seculorú,Amen) afgesloten wordt.

De oude vertaling "bekoring" is correct en wijst direct op de zondige verlangens bij de uitoefening van de vrije wil.
Duidelijke taal en messerscherpe gedachten- typisch galileeîsch, zeer kernig in het aramees geformuleerd.
de nieuwe vertaling "beproeving" is het binnensmokkelen van mist- en rookbommen in een kerk, waar men hoogdringend nood heeft aan duidelijkheid en consequentie in overtuiging, daad en woorden.
Dit is morrelen en foefellen om een der meest essentiêle delen van het geloof naar de knoppen te helpen.
Eens te meer hoogverraad aan de top.
On les aura.

v

Anoniem zei

Hoe weinig beseft men dat men voortdurend omringd is door bekorende media van alle mogelijke soorten. Wanneer men vanwege de Voorzienende Liefde van de Vader reeds vroeg beproefd wordt kan het nog vele jaren duren vooraleer men tot een begin van begrip komt.

Zonder die beproeving zou men ongecontroleerd duivelse invloeden onbewust ondergaan en zich laten glijden doorheen tendenzen en vernieuwingen allerhande.

Ook Job klaagde over zijn lange beproeving.
Maar er is een verschil. Moderne bisschoppen zeggen in feite: doe maar gewoon alsof er geen beproeving is. Laat u maar lekker en zonder frustraties glijden.
De kortste weg naar de hel.

Het is geen wonder dat juist op onze planeet het klimaat zeer uitgesproken vier seizoenen moet ondergaan. Dat is een zware en niet te vermijden beproeving. Maar gelukkig kunnen onze moderne vernieuwingen dat sterk relativeren door spitsvondige technologie. Wellicht loopt moderne theologie hieraan parallel.

Lauda Jerusalem - Psalm 147 - www.youtube.com/watch?v=83zLP38srUE
Sneeuw spreidt Hij uit als een wollen vacht,
als fijne as strooit Hij de rijp in het rond;
Hij laat hagel neervallen als brokken brood,
en wie is dan tegen zijn kou bestand ?

Anoniem zei

Meerdere commentaren van hoogste kwaliteit.
Proficiat!
A.u.b. alles breed verspreiden en vertalen, en ook en vooral naar Nederland sturen.l en
Eindelijk gaat katholiek Vlaanderen in de tegenaanval en toont aan wat deze deze geloofsvervalsers voorhebben: de demplering van het geloof en de Hl. Kerk.

Meer daarvan, jongens!

Anoniem zei

Me dunkt: 60 000 Eurootjes voor iets totaal onzinnigs verspild.
En dan steeds maar blijven bedelen om een beetje geld...
Schurken.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer