dinsdag 30 augustus 2016

Over het Eucharistisch Wonder te Aalst: Z.E.H. Eric Jacqmin kondigt nu wetenschappelijk vervolgonderzoek aan:

Een goede bron uit de entourage van Pater Jacqmin laat ons weten, dat de herkomst van de monstrans verder onderzocht zal worden. Ook de samenstelling van de rood geworden hostie zal verder worden onderzocht totdat er volledige (wetenschappelijke) zekerheid is. Er werd in eerste instantie gekozen voor niet-destructief onderzoek (NDO). Deze week nog neemt een fotograaf met speciale microscoop foto's die tot 400 maal uitvergroten, dit terwijl een videocamera alles filmt. Later volgt wellicht een zeer delicaat bio-chemisch onderzoek. 

Bron: Anoniem


Ave Verum

Ave verum corpus, natum
de Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cuius latus perforatum
Fluxit aqua et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine.
O Iesu dulcis, O Iesu pie, O Iesu, fili Mariae!


Gegroet waarachtig Lichaam
geboren uit de Maagd Maria
dat werkelijk heeft geleden
en voor de mens geofferd is aan het Kruis.
Uit wiens doorboorde zijde
water en bloed vloeide.
Wees voor ons een voorsmaak
tijdens de beproeving van de dood.
O Jezus zoet, O Jezus getrouw, O Jezus, Zoon van Maria.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Nu in de koudste streken van europa, noordamerika en aziê de maaidorsers over de laatste velden met koren kruipen, en bij deze gedegen artikels over het bloedrode Allerheiligste Sacrament in Aalst komt mij het mooie gedicht van Vlaanderens grootste auteur in de eerste helft van de 20e eeuw Felix Timmermans ( Lier 1885- Lier 1947) in herinnering.

Boerengebed
Felix Timmermans

't Kruis staat eenzaam in de velden,
door mijn zware boerenhand
uitgesneden en gebeeldhouwd
en godvruchtig neergeplant.

Jezus is voor ons gestorven
en misschien ook voor mijn veld.
Al onz' haren en de sterren,
ook het zaad heeft hij geteld.

Heer, laat ons elkander helpen,
Gij, die 't stro niet hebt miskend,
geef mij 't zaad, ik geef de tarwe
voor Uw Heilig Sacrament.

Hoewel Vlaanderen verregaand toegebouwd is en er niet meer veel aan landbouw wordt gedaan, krijg ik, sedert lang ver in het buitenland, steeds weer vochtige ogen als ik hier de wijde landouwen met koren zie en aan dit gedicht denk (het stond voor een halve eeuw in een onderwijsboek Nederlands).

Dum mundus volvitur, crux stat.

Anoniem zei

Prachtig artikel.

"We nemen terug, wat ons behoort"

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer