zondag 21 augustus 2016

De Heilige Mis volgens de Dominicaanse Rite11 opmerkingen:

Wim zei

Een mooi filmpje maar het is mij op uw blog vaak niet duidelijk waarom u dingen plaatst of wat uw punt precies is. Wat heeft, zoals in dit filmpje, het levend houden van de geschiedenis en de folklore door een handvol mensen in een Zwitserse kerk, te maken met Katholieke Actie in Vlaanderen? Ik snap het verband niet. Misschien moet u een beetje toelichting schrijven bij uw posts.

The Guardian Angel zei

U heeft mijn punt gemaakt!

De Ware Liturgie is 'folklore' voor de Bastaardkerkers!

Ik denk, dat u later nog veel tijd zal hebben, om uw zonden te overpeinzen.

Of het dan nog veel zal uitmaken... Ik vrees van niet.

Wim zei

Euh??? U kent mij toch helemaal niet?

The Guardian Angel zei

Bastaardkerkers zijn allemaal dezelfden, namelijk: bastaardkerkers!

Anoniem zei

Qua framing kan dit tellen... gooi ze allemaal op een hoopje, dan moeten we er niet meer naar luisteren. Een verhaal van "wij en zij" kan bezwaarlijk intelligent genoemd worden, maar dat moest u al lang niet meer bewijzen...

The Guardian Angel zei

Luk 16:26 Bovendien gaapt er tussen ons en u een geweldige afgrond; zodat men van hier niet naar u kan gaan, ook al zou men het willen, en men van ginds niet naar ons komen kan.

The Guardian Angel zei

Bastaardkerkers zijn vrijmetselaars die van zichzelf zeggen, dat ze 'katholiek' zijn.

Maar, in feite zijn zij lid van een parallelle 'kerk', de Bastaardkerk: de Synagoge van Satan!

The Guardian Angel zei

Suenens, Danneels, De Kesel, Bonny, Van Looy, Vangheluwe... Marx, Schönborn, Kasper, Martini, Bea... Bergoglio, Wojtyła, Montini, etc.

Anoniem zei

Wim,
Het verheugt mij dat U dit een mooi filmpje vindt- het is inderdaad zeer mooi.
De ondertussen menige filmpjes van liturgische verloederingen (de reeks "vlaamse filmpjes" hier op deze site documenteert dit zeer goed) met de afbeelding en vermelding van pedofiele sexmaniakken in Noortdbelgiê zijn daarentegen NIET mooi.

Voor mij is het helemaal duidelijk waarom @The Guardian Angel deze filmpjes en de vele berichten van prachtige vieringen, van liturgische muziek en van gebedsteksten plaatst;
U vraagt wat "nu Uw punt is":
eerder zeer modern nederlands, zo heb ik als oude knar kort gegoogled en kom daar -tiens, tiens- op de website www.managementsite.nl/missie-visie-strategie uit:allez, "...Wat is Uw onderscheidend vermogen, Uw punt op de horizont?".

Zer eenvoudig- en tegelijkertijd ontlarvend, dat U dit niet ziet:
Jesus Christus, heri et hodie ipse et in saecula (Hebreeên 13,8)
"Jezus Christus, gisteren, Zelf vandaag en tot in eeuwigheid"
Of om de Hl. Theresa van Avila te citeren: "Solo Dios, basta!".

Omnia instaurare in Christo-Alles in Christus vastzetten: de leuze van de Fraternitas Sacerdotalis St. Pius X;
opgericht door Z. Eminentie Aartsbisschop Msgr. Lefebvre om de pastorale nood en de verzuchtigen van de gelovigen te verhelpen.
Sedert meer als 50 jaar werd het tafelzilver van de Hl. Rooms-Katholieke Kerk door modernisten van alle couleur- en de noordbelgische behoorden tot de ergsten- in pispotten buitengedragen en op de mesthopop gesmeten: figuurlijk en, spijtig genoeg, ook letterlijk.
Zelfs heden ten dage is men nog trots dat de "communiebank rap gekraakt was"...

Dat heeft met "folklore" (etymologie: "folk" (engels: gewone volk) en "lore" (oudengels: geschiedenis, gezegde, overlevering)) niet te doen.
Het betreft hier het overleverde- de Traditie-, de inhoud van de Hl. Kerk, "Tradidi quod accepi", het ontvangen en het verdergeven wat door onze voorouders 2 millennia lang gedragen en voortgegeven werd, en wel begonnen met en ingezet door Onze Heer Jezus Christus.
De Hl. Kerk is universeel- kath'olé gé: over de hele aarde;
de Hl. Kerk is in haar wezen missionarisch ("Mattheus ten laatste");
en zo is dat wat in Zwitserland, of in Ècône, of in Campos in Braziliê of in Winona of in Our Lady of Guadeloupe in de USA plaatsvindt, belangrijk voor Vlaanderen.
Hier te lande heeft men zich inderdaad totaal afgewrakt, een totale apstasie begaan, beschut deze bandieten nog steeds en zwijgt als de dood;
en de goede liturgisvche en geestelijke initiatieven worden gesluipmoord, zie bvb. DeKesel bij de Fraterniteit van de Hl. Apostelen.

U moet dit niet verstaan.
U bent niet gedwongen te geloven- het is een gave, een geschenk, gratis, voor niets.
Het is echter de plicht van iedere gelovige, de boodschap van Onze Heer Jezus Christus te verkondigen, alle volkeren te dopen, ze te onderwijzen in de katholieke leer en ze alle geboden van de Heer te laten houden.
Juist op dat gebied heeft de noordbelgische bastaardkerk fundamenteel gefaald.
U mag natuurlijk op Uw site steeds de muziek van het Oosterhuiskoor met Pieterke Delanoy of bij de afscheidsviering van DeKesel in Brugge met Jeroen Claerhout ook in het internet zetten.
Courage! (Maar daarvoor zijn ze dan toch te laf)
Overigens: de kwaliteit van Nieuw-Kerknet en van Thomas (Avimo werd gesloten) is toch nog eens enorm naar beneden gegaan.

Anoniem zei

Aan Wim:

"Ghy vlamingh, die dit boeck gelezen hebt, bedenck wat Vlaenderen was, wat het is en wat het worden zal als Ghy de heilighe voorbeelden van Uw voorvaedren vergheet"
(Henri Conscience: laatste zin van "DeLeeuw van Vlaenderen")

Anoniem zei


Deze website is zoals een bonte bloementuil: wereldomspannend, in hechte verbinding met alles, wat ons in het geloof is voorgegaan, besterkend in het goede van onze dagen, corrigerend wat verloederd is ( @Wim, lees hier
in het bijzonder het epistel van laatste zondag Hebr. 12,5-7 en 11-13) en noest werkend voor allen, die na ons komen.
@The Guardian Angel is op dat gebied veel vlijtiger als DeKesel en Kockerols, die voor een paar mmaanden op vakantie zijn en hun schaapskudde alleen hebben gelaten.
Zelfs de homepage van het vicariaat Hoofdstad Brussel wordt niet geactualiseerd.
Bij de grote krotterij aldaar schijnt mij Uw hulp bitter nodig.
Toon Osaer en Danneels zulen U zeker dankbaar zijn.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer