zaterdag 11 januari 2014

Joseph Kardinaal Ratzinger zegt tijdens een lezing: «La Chiesa non è una democrazia.» «De Kerk is géén democratie.»«Una Chiesa che riposi sulle decisioni di una maggioranza diventa una Chiesa puramente umana. Essa è ridotta al livello di ciò che è plausibile, di quanto è frutto della propria azione e delle proprie intuizioni ed opinioni. L'opinione sostituisce la fede.»

«Een kerk die is gebaseerd op de besluiten van een meerderheid, wordt een puur menselijke kerk. Ze wordt teruggebracht tot het niveau van wat mogelijk is, hetgeen het resultaat is van uw handelen, uw ideeën en opinies. De opinie vervangt het Geloof.»

Met andere woorden, de Kerk is gebaseerd op het Geloof; op de Goddelijke Openbaring.

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer