dinsdag 6 februari 2018

Seksschandaal Chili: brief brengt Bergoglio in diskrediet


Marie Collins, een lid van de commissie aangaande seksueel misbruik binnen de Kerk, overhandigde reeds in april 2015 een brief aan Sean Kardinaal O'Malley met de klachten van Juan Carlos Cruz en diens bewijzen voor de cover-up door Chileense 'bisschoppen', maar Bergoglio wist, net zoals maffiabaas G. Danneels, van niets...Er is een brief opgedoken die een slachtoffer van seksueel misbruik drie jaar geleden naar paus Franciscus stuurde. Daarin staan niet alleen details over het misbruik door een Chileense priester. Het slachtoffer beschrijft ook in geuren en kleuren hoe een andere priester getuige was van het misbruik en het jarenlang toedekte. Paus Franciscus benoemde die andere priester tot bisschop, want volgens de paus was er niets dat tegen hem pleitte. Maar dat spreekt die brief nu tegen.   

Het seksueel misbruik van minderjarigen binnen de Katholieke Kerk houdt de Chilenen al jarenlang in de ban. Verschillende schandalen kwamen al aan het licht, maar vooral de zaak van Fernando Karadima, een populaire en invloedrijke priester uit de hoofdstad Santiago, wekte enorme verontwaardiging. Van kwaad naar erger ging het, toen de paus diens vertrouweling Juan Barros benoemde tot bisschop. Volgens de slachtoffers wist Barros maar al te goed van het jarenlange misbruik, maar hield hij de stinkende wonden keurig bedekt.

De benoeming van Barros wordt de paus enorm kwalijk genomen in Chili. Veel Chilenen zagen het pausbezoek van drie weken geleden dan ook echt niet zitten. Maar ook tijdens dat bezoek bleef paus Franciscus het opnemen voor bisschop Juan Barros. De paus zei letterlijk: "De dag dat ik een bewijs tegen Barros in handen krijg, zal ik optreden. Er is geen enkel bewijs tegen hem, het is allemaal laster." Na z'n bezoek vroeg de paus de Chilenen om vergiffenis voor het seksueel misbruik in de kerk, maar de aantijgingen tegen Juan Barros bleef hij ontkennen: "Ik heb de zaak van bisschop Barros grondig laten bestuderen en onderzoeken. Er zijn geen bewijzen van schuld en niets wijst erop dat die nog zouden kunnen opduiken."

Bergoglio maakte zich enkele weken geleden nog belachelijk:
Op 3 maart 2015 beschreef Juan Carlos Cruz in een brief aan paus Franciscus hoe Karadima hem en andere jongeren misbruikte, met medeweten van Barros. Cruz beweert dat Barros, toen nog jong en in de leer bij Karadima, de feiten verhulde terwijl hij carrière maakte en hogerop klom in de kerkelijke hiërarchie. Maar dat niet alleen. Volgens Cruz was Barros getuige en zelfs medeplichtig aan het misbruik in de parochie waar ze samen opgroeiden.

"Hij keek toe terwijl pastoor Karadima ons betastte en verplichtte om te tongzoenen..."

Cruz' beschrijvingen laten weinig aan de verbeelding over: "... het was moeilijker toen we in Karadima's kamer waren, samen met Barros. Als hij zelf niet aan het kussen was met Karadima, keek hij toe terwijl wij jongeren door Karadima betast werden en verplicht om te tongzoenen... " [De beschreven feiten zijn echter véél ernstiger dan wat 'tongzoenen'.]

"Juan Barros was ontelbare keren getuige van dit alles, niet alleen met mij maar ook met anderen", schrijft Juan Carlos Cruz en dan, letterlijk: "Juan Barros heeft al wat ik u vertel toegedekt."

De vraag is nu of de paus die brief gelezen heeft. In het Vaticaan nam kardinaal Sean O'Malley de brief destijds in ontvangst. Hij adviseert de paus in de strijd tegen het seksueel misbruik binnen de Katholieke Kerk. O'Malley heeft de slachtoffers verzekerd dat hij de brief nadien aan Franciscus overhandigde. Nu de inhoud van de brief is uitgelekt, wil het Vaticaan niet reageren. Maar binnenkort stuurt de Heilige Stoel wel een expert naar Chili, om de zaak daar verder te gaan uitspitten.

Bron: VRT NWS

Link:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/02/06/seksschandaal-binnen-katholieke-kerk-in-chili--brief-brengt-paus/


2 opmerkingen:

Anoniem zei

Een paar verduidelijkingen en toevoegingen:

1. De brief van Juan Carlos Cruz bestaat in meerdere exemplaren.
Eén werd naar de nuntiatuur gestuurd, om voort naar het vaticaan geleid te worden.
Nadat er geen reactie kwam, schreef Juan Carlos Cruz een e-mail aan de nuntiatuur om een ondehoud te krijgen (07.12.2014).
Op 14.12.2014 kreeg Juan Carlos Cruz een e-mail terug, waarin de nuntiatuur hem meedeelde dat hem geen onderhoud gegeven werd.
Deze e-mailcorrespondentie werd gearchiveerd en is zeer breed verspreid.

2. De brief werd via bemiddeling bezorgd aan MaryCollins, iers slachtoffer van misbruik en lid van de vierkoppige commissie om misbruik in de Kerk te onderzoeken.
De franse psychologe Bernadette X. was hiervan getuige.
Mary Collins overhandigde de brief aan Kardinaal Sean o'Malley, aartsbisschop van Boston en tegelijkertijd de kardinaalverantwoordelijke voor misbruik door de clerus.
Kard. o'Malley is overigens navolger van de door sexschandalen zwaar gediscrediteerde Kard. Law en kene ook zeer goed het geval van de in sexschandalen cmpleet vertrikte Kardinaal Mahoney, die dan nog naar Rome moest vluchten.
Kard. o'Manney, zelf nog papabile bij het laatste conclaaf en uiterst goed wetend om de geweldige pshudding bij sexuele misdrijven tov. kinderen en jeugdigen in kerkelijke organisaties, wist zeer goed wat hij hier in handen kreeg.
Het werdhem door Mary collins zeer goed en duidelijk gezegd (fotodocumentatie).

3. Eén week later, bij het treffen van Franciscus met de kardinaalscommissie der 9, heeft Kard. o'Malley de brief aan de "paus" Franciscus overhandigd- en wel niet losjes, maar als uiterst belangrijk.

4. Een paar dagen nadien heeft Kard. o'Mlley, gecontacteerd door Mary Collins en de franse psychologin Bernadette X., extra bevestigd dat hij de brief van Juan Carlos Cruz als uiterst belangrijk aan "paus" Franciscus gegeven heeft.

5. Nadien: Franciscus heeft niets gedaan.
Integendeel, hij maakte Barros tegen alle goede raad en verwittigingen in bisschop van Osorno, waarbij deze probeerde zijn vel te redden door een schaamlapje van traditionele liturgie te hanteren (kennen we uit het bisdom Luik).
Bij zijn "pastorale" reis naar Chili beledigde hij de slachtoffers van misbruik door flapsig "gebrek aan bewijzen" te declameren én daarenboven luid te zeggen "dat er geen slachtoffer is opgestaan om bij hem Barros te beschuldigen".
De laatste zin is een totale flagrante leugen- en wel op een fundamenteel en in deze tijden uiterst belangrijk en sensibel gebied.

Bergoglio heeft klinkklaar gelogen en heeft de aanklachten lange ijd genegeerd.
Bewijzen ten overvloed.
Inzicht nul.
De katholieke Kerk in de USA ziet dat anders:
zelf met zeer pijnlijke ervaringen op dat gebied, sedert 1995 met reiniging bezig, kijkt ze met argusogen op het vaticaan en ook en in het bijzonder naar Kardinaal o'Malley;
de weet ook zeer goed dat het hier om zjn eigen geloofwaardigheid gaat- en daarom heeft hij na de publieke leugens van Bergoglio deze ook teruggefloten en zwaar vermaand.
het vaticaan reageert nu schoorvoetend- men probeert alles te relativeren, Bergoglio biedt zjn excuses aan enz.
Voor de rest : stilte in het vaticaan.
In het internet en de kranten wordt internationaal, zeer veel in het engels, maar ook in het spaans, duits, frans en italiaans bericht.
De inslag is zo groot dat in de grote amerikaanse pers publiekelijk over een abdicatie van Bergolio/Franiscus gesproken wordt.

6. Naar Chili gestuurd werd Charles Scicluna uit Malta:
dat is nu géén expert voor pedofilie in de Kerk, zoals de vrt schrijft.
Hij is een vriend van Bergoglio, die de idee van "Amoris laetitia" de Hl. communie uit te reiken aan in een nieuwe verbinding levende getrouwden als één der eersten in zijn bisdom omzette en protest hiertegen bij zijn seminaristen met buitensmijten wou verbinden.
Scicluna heeft een paar gevallen van pedofielen in zijn bisdom hard aangepakt (in tegenstelling tot DeKesel) maar een "expert" is hij nu werkelijk niet.

On les aura.

Anoniem zei

Laatste melding hierbij:

Het vaticaan wou eerst Juan Carlos Cuz (intusse in de USA wonend) spreken in de nuntiatuur van Santiago de Chile (het slachtoffer had dan een vlucht van 8000 km heen en 8000 km terug op eigen kosten moeten maken).
Stomme ***(lees: "lieden" wegens censuur):
Toen dit idee en geplande actie ruchtbaar werd en enige hartige telefoongesprekken gevoerd waren, veranderde het vaticaan fluks van mening;
Scicluna vloog nu eerst naar de USA (waar Bergoglio enorm zwaar onder vuur ligt, in het bijzonder na de door hem opgevorderde gulle gift van 25 miljoen US-dollar aan het "Instituto Dermopatica ell'Immacollata").
In de nuntiatuur sprak hij met Juan Carlos Cruz.
Scicluna reisde na dit onthutsende gesprek door naar Chili, waar hij door al die rotzooi ineen stortte en in het ziekenhuis ingeleverd werd.
In Argentiniê baant zich een geweldig schandaal aan (met een Jorge B. in één der hoofdrollen), in Michigan (USA) ook en in Zuid-Italiê eveneens (daar werd een cd met informatie over 1500 (in woorden: duizendvijfhonderd) homo- en pedofiel getinte geestelijken aan meerdere perskanalen doorgestuurd.
(De belgische bstaardkerkers zullen zich nu wel aan de CPRL ("Centrum voor Priesterkandidaten op rijpere Leeftijd" (1985-1999)) en aan de 2011 ophefmakende affaire Marc Gesquiere herinneren).
Het "geval" is wel hondermaal groter.
Intussen krijgen ze personeelproblemen.
En deze snullen en bietekwieten prutsen verder.

On les aura.


S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer