donderdag 21 april 2016

Op 21 april 1957 publiceerde Paus Pius XII de Encycliek 'Fidei Donum'. Deze Encycliek werd door Aartsbisschop Marcel Lefebvre geïnspireerd!


Fidei Donum zijn de beginwoorden van de Encycliek van 21 april 1957 van Paus Pius XII,
waarin hij vroeg aan de bisschoppen om diocesane priesters ter beschikking te stellen
voor de missiegebieden. Deze priesters-missionarissen blijven echter afhangen
van het bisdom waar ze toe behoren, waar ze geïncardineerd zijn, en keren vaak ook
na enkele jaren terug naar hun eigen bisdom.

FIDEI DONUM
Over de toestand van de Afrikaanse missie

Encycliek
Paus Pius XII
21 april 1957

1 De gave des geloofs, waarop God in zijn milddadigheid onvergelijkbare rijkdommen in de harten der gelovigen laat volgen, vraagt van ons, dat wij zonder ophouden de goddelijke Schenker daarvan de bewijzen van onze dankbaarheid brengen.
 

2 Het geloof immers leidt ons binnen in de diepe mysteries van het goddelijk leven; het wekt ons op tot hoop op de hemelse gelukzaligheid; en het maakt de eenheid van de christengemeenschap in dit vergankelijke leven hecht en sterk, volgens het woord van de Apostel: "Eén Heer, één geloof, één doopsel" (Ef. 4, 5). En vooral doet de genade van deze goddelijke gave spontaan uit ons dankbaar hart dit getuigenis opwellen: "Wat zal ik de Heer wedergeven voor alles wat hij mij geschonken heeft?" (Ps. 115, 12)

3 Ter vergelding van deze zo grote goddelijke mildheid, kan de mens, na de verschuldigde onderwerping van zijn geest, niets aan God aangenamers doen, dan de door Christus gebrachte fakkel van de waarheid verder onder de mensen uitdragen. Met hun missie-ijver derhalve, waardoor de vlam van de christelijke liefde wordt gevoed, kunnen de mensen, een zo grote weldaad indachtig, het beste de weldaad van God enigszins beantwoorden: immers, door zo de gave van het zelf reeds ontvangen geloof naar vermogen ook anderen mee te delen, bewijzen zij aan God in de hemel hun dankbaarheid.


LINK:

http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=645&id=4657Aartsbisschop Lefebvre samen met Bisschop Francois Ndong (+1989), de eerste Gabonese bisschop,
 die in 1961 door Mgr. Marcel Lefebvre tot bisschop werd gewijd.


2 opmerkingen:

Anoniem zei

Wat een waardige paus Pius XII!

Anoniem zei

"Fidei donum": een prachtige encykliek van Paus Pius XII en geînspireerd door Aartsbisschop Marcel Lefebvre.
Welke kwaliteit destijds!

En in scherp contrast en zelfs perversie hiervan dan het huidige bisdom Brugge en zijn ex-bisschop Jef DeKesel:
in de reeks pedopriesters die onder zijn beleidsvoering eerst gedoofpot en verstopt werden was Nr. 3 (na Tom Flavez en Jeroen Claerhout) een westvlaamse missionaris die in Braziliê met kindren in de favela's werkte en na een onderhoud met jef dan terug naar Braziliê ging onder de woorden: "Jullie kunnen mij hier niet houden-die mensen hebben mij nodig".
Wat een walgelijke onzin.
Alsof die kinderen daar hem "nodig" hadden.

En nu niet lachen:
de betreffende tist liep inderdaad als "Donum fidei" in de annalen van het bisdom Brugge.
Wat een beerput!
De inhoud van één der mooiste encyklieken werd door deze bandieten totaal geperverteerd en door de drek gesleurd.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer